Verenigingen op Sociaal gebied 11 De Kaasmarkt G. v. Eek, Dierenarts Prov. Gezondh.dienst, Hoeverweg 7, tel. 4827 J. C. A. v. d. Maas, Bergerweg 41, tel. 4946 P. Reitsma, Bergerweg 61, tel. 4947 G. J. Stokreef, Westerweg 51, tel. 2000 (b.g.g. 2133 of 5395) Apotheken „De Bever", Emmastraat 36, tel. 2956 Hartong, v. Ark, Langestraat 1, tel. 3107 Kruisinga, Koorstraat 59, tel. 2684 Wanna-Mient, Mient 13, tel. 3067 Wanna-Ritsevoort, Ritsevoort 5, tel. 2082 Gezondheidsdiensten Centraal ZieKenhuis, Wilhelminalaan 11, tel. 2244 (3 lijnen) Dr. W. J. Lojenga, Gen.-Directeur, tel. huis 2347 St. Elisabeth-ziekenhuis, van Everdingenstraat 18, tel. 2545 Alkmaarse Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose: W. F. J. Kruisinga, arts, Steynstraat 1, secretaris Districtsconsultatiebureau tot Bestrijding der Tuberculose: St. Ka- therijnenstraat 2, tel. 3694-5559 Vereniging „Het Witte Kruis", Gasthuisstraat 6, tel. 4296 „Het Wit-Gele Kruis", Verdronkenoord 9, tel. 2057 Katholieke Nationale Bond voor E.H.B.O., Pr. Hendrikstraat 7 „Het Nederlandsche Rode Kruis", Commandant: Dr. J. Degenaar, Emmastraat 95, Rode Kruiscorps, Kennemerstraatweg 166 R. K. Verplegingsfonds, Oudegracht 145, tel. 3053 Sociale Raad: Districts-Armenraad voor Alkmaar en omliggende gemeenten. Bureau: Oudegracht 196, tel. 3894 Genootschap voor Kinderherstellingsoorden en vacantiekolonies, Graaf Jankade 3 Voogdijvereniging „Kinderzorg", Van Houtenkade 41, tel. 4398 Vereniging „Pro Juventute", Ritsevoort 2, tel. 2034 Vereniging v. Christ. Gezondheids- en Vacantiekolonies, Wilhel minalaan 17, tel. 2555 R.K. Veren. v. Kinderbescherming, Bergerweg 33 Kath. Meisjes Jeugdzorg en Gezinswerk, Pr. Hendrikstraat 7 R.K. Vereniging tot Bescherming v. Meisjes, Nieuwlandersingel 69

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 11