NEDERLANDSCHE CREDIETBANK Pieterstraat 18 - Tel. 2241 NEDERLANDSCHE HANDEL MIJ N.V. Langestraat 51, Telefoon 2126-2035. Fa. NIEROP en SLOTHOUBER Langestraat 50, tel. 2610, giro 153259 107 Naudin ten Cate, W. A., Kennem.str.weg 2, arts Nauta, Wed. A., Tulpstraat 4, z.b. Nauta, C., A. v. Burenstraat 53, ambtenaar Nauta, H., J. S. Millstraat 7, chauffeur Nauta, J., Wollebrandtstraat 13, chauff.-monteur Nauta, R., Druivenlaan 27, fabr.arb. Nauta, W., Oudorp 23, z.b. Nederveen, P. C., Zeswielenstraat 11, ag. v. pol. Nederveen, G., Zocherstraat 32, z.b. Nebbeling, D., Huijgensstraat 31a, z.b. Neef, Wed. C., Zocherstraat 35, z.b. Neef, C., G. Doustraat 26, chef tegelafd. Neef, G. O., Coornhertkade 28, soc.werker Neefkes, W„ Schermerweg 48, z.b. Neele, L., Popelmanslaan 35, timmerman Neerings, L. J„ Kr. v. Eltenweg 20, controleur Neeskens, E. G., Oudegracht 22, ass. accountant Neher, G. F., Corfstraat 12, verkoopleider Neidhöfer, Wed. W. C., Kerkstraat 3, z.b. Nelis, H., Rochdalestraat 12, instrum.maker Nelis, Mw. M. P., Oudegracht 190, onderwijzeres Nelis, Wed. N. S„ Oudegracht 190, z.b. Nellen, J., Nieuwlandersingel 1, grondwerker Nes, G. van de, Boomkampstraat 16, kruidenier Nes, J. van de, Krelagestraat 1, hulpkoster Nesselaar, C., Overdiestraat 55, arb. hoogovens Netel, A„ Turfmarkt 4, handelaar Netel, K.. Achterwezel 7, brandst.handelaar Netten, Mw. E. M., Tesselschadestraat 2, apoth.ass. Netten, F. X., Langestraat 11, sch.handelaar Netten, Wed. J. J. A., Emmastraat 10, z.b Netten, Mw. J. C., Tesselschadestraat 2, z.b. Neut, J. W. van der, Keizerstraat 34, melkslijter Neut, J. van der, Liefdelaan 13, los arbeider Neut, W. van der, K. v. 't Veerstraat 80, z.b. Neut, W. van der, A. v. Burenstraat 4, monteur Neve, L., Friescheweg 9, landarbeider Neij, L„ Zevenhuizen 11, caféhouder Nibbelink, Mw. M. C., Kenn.str.weg 4, ass. i.d.h.h. Nibbering, H., Baansingel 57, stat.arbeider Nibbering, S., Hofstraat 5, los arbeider Nicolaï, A., Tuinstraat 45, z.b. Nicolaï, A., Boterbloemstraat 9, postbesteller Nicolaï, A., Tuinstraat 45, z.b. Nicolaï, A., Tuinstraat 45, stoker Nicolaï, P. C., v.d. Lijnstraat 34, z.b. Nicolaï, Mw. P., Rembr.str. 1, kant.bed. Nieters, K. F., J. v. Galenstraat 15, fitter Niele, N., Stuartstraat 113, stationarbeider Niekerken, C. van, Oudorperdijkje 31, z.b. Nieman, P., Spieghelstraat 52, monteur Niekus, A. A., Spoorstraat 57, ambtenaar Nieman, F., Rekerstraat 10, los arbeider Nieman, H. L., Blaeustraat 35, employé Nienaber, Wed. K. T., J. v. Scorelkade 65, z.b. Nienes, Mw. J. van, Stationsweg 29, z.b. Nienes, K. van, Nieuwl.singel 80, proc.houder Nienes, Mw. T. van, Stationsweg 29, z.b. Nierop, A., Nieuwesloot 27, koopman Nierop, C., Notweg 18, z.b. Nierop, D., C, Evertenplein 8, fabr.arb. Nierop, D., Lelierstraat 8, chef drogisterij Nierop, Mw. E., Ritsevoort 2, z.b. Nierop, Mw. G., Blaeustraat 39, kant.bed. Nierop, J. B. N., N. G. Piersonstraat 30, vertegenw. Nierop, Mw. C., Laat 36, z.b. Nierop, J. H., Ropjeskuil 36, corrector Nierop, Wed. J., Dijkgraafstraat 53, z.b. Nierop, Wed. P., Kennem.str.weg 41, z.b. Nierop, P., Laat 170, z.b. Nierop, S., J. v. Scorelkade 22, electriciën Nierop Groot, P., Houttil 20, caféhouder Nierop Groot, T„ Spoorstraat 54, bakker Nieubuurt, J. H., Nassauplaan 41, chirurg Nieuweboer, Wed. P., Asterstraat 1, z.b. Nieuweboer, P., Vermeerstraat 1, vert.woordiger Nieuweboer, Wed. T., Mr. P. J. Troelstrak. 33, z.b. Nieuwenburg, W. F.J de Langeplein 13, bl.bew. Nieuwendük, Wed. C. v.d., Overdiestr. 33, z.b. Nieuwenhof, F. P., v.d. Helststraat 19, technicus Nieuwenhuis, H., Gr. Nieuwland 20, orgelmaker Nieuwenhuis, J. H., tramw. Huiswaard, chauffeur Nieuwenhuizen, T. J. F„ Schoutenstr. 28, kl.maker Nieuwenhuizen, J. H. v„ Zesw.str. 9, ag. v. pol. Nieuwenkamp, H., Rochdalestraat 25, z.b. Nieuwenkamp, Mw. H. J.. Mauritskade 29, z.b. Nieuwenkamp, Wed. M., Bergerweg 55, z.b. Nieuwhof, H. W., KI. Nieuwland 11, gr.handelaar Nieuwhof, H., Laat 96, gr.handelaar Nieuwhoff, B., Houtmanstraat 28, inspecteur Nieuwkoon, J. M. v., Dr. Schaepm.str. 8, sch.maker Nieuwland, H., J. v. Galenstraat 1, z.b. Nieuwland, H., C. Buysstraat 42, z.b. Nieuwland, J. G., Veerstraat 1, z.b.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 107