101 Metselaar, D„ Laat 43, metselaar Metselaar, D., Korte Landstraat 10, ovenbouwer Metselaar, G., Brederostraat 24, vertegenwoordiger Metselaar, G. J., Kenn.str.weg 44, z.b. Metselaar, J., Laat 36, chauffeur Metselaar, J., Eikelenbergstraat 21, metselaar Metselaar, J., Dahliastraat 32, chauffeur Metselaar, Mw. J. T., Heemraadstraat 3, z.b. Metselaar, N., Baansingel 54, chauffeur Metselaar, P., Langestraat 44, winkelchef Mettes, S. P., Hoornsekade 19, postbesteller Metz, Wed. W. J., Geest 13, z.b. Metz, J., Oudegracht 240, z.b. Meulen, Mw. A. M. E. v.d„ Waerd.delstr. 8, onderw. Meulen, C. v.d., Vermeerstraat 33, machinist Meulen, C. W.v.d., v. Oostsanenk. 1, conciërge Meulen ,Wed. F. A. v.d., Pr. Julianalaan 2, z.b. Meulen, F van der, Hoeverkade 24, stucadoor Meulen, H. van der, Koningsweg 30, kellner Meulen, H. van der, Staringhstraat 10, bankwerker Meulen, J. B. van der, le Landdw.str. 17, tr.arb. Meulen, J. B. van der, de Ruijterstr, 24, z.b. Meulen, J. van der, Nieuwp.laan 143, zuivelbew. Meulen, J. S. W. van der, Snaarmanslaan 9, z.b. Meulen, J. W. van der, N.G. Pierss.str. 17, gr han. Meulen, S. v.d., K. v. 't Veerstraat 71, gr.handelaar Meulen, S. van der, Nic. Beetskade 55, ambtenaar Meulen, W. van der, Dubbelebuurt 14, grondwerker BOER, A. J. W. de, Van der Meulen's Boekhandel, Langestraat 87, Tel. 2906. Meulenbelt, J. H., Leliestraat 4, z.b. Meuleveld, G., Oudegracht 213, stoff.-behanger Meuleveld, J., Voormeer 35, z.b. Meuleveld, T., Trompstraat 76, transp.arbeider Meur, F. J„ Nieuwp.laan 10, gev.bewaarder Meurs, C., Hulststraat 20, grondwerker Meurs, J., 2e Landdw.str. 31, zandstraler Meurs, J., Kennem.str.weg 84, monteur Meurs, J., Costerstraat 31, empl. mij Meurs, Mw. J., St. Annastraat 58, fabr.arb. Meurs, J. P., Jul. v. Stolberglaan 9, koopman Meurs, P., Brouwerstraat 30, controleur Meurs, P. J., Emmastraat 36, apotheker Meurs, Wed. S. van, Hof 1, z.b. Meurs, W. C. van, Heilooërdijk 1, journalist Mejj, G„ Dijkgraaf straat 51, los arbeider Meij, Mw. A. M. van der, Oudegracht 82, pr.h.ster Meij, E. v.d., v.d. Woudestraat 19, arb. hoogovens Meij, H. B, van der, Geestersingel 31, bel.consulent Meijberg, Mw. A. K„ Pr. Hendrikstr. 11, cond.trice Meyberg, F., Gr. Nieuwland 43, vetsmelter Meyberg, J., Kanaalkade 44, blikbewerker Meijberg, P., Overdiestraat 54, fabr.arb. Meijden, A. van der, Wagenmakersstraat 26, z.b. Meijden, J. J. van der, Pr. Julianalaan 14, z.b. Meijden, W. van der, le Landdw.str. 40, p.besteller Meiienfeldt, C. von, Nassaulaan 32, predikant Meijenfeldt, J. von, Kennem.str.weg 8, handelaar Meijer, A., Maertenshof 11, boekhouder Meijer, Wed. A., Font. Verschuirstraat 1, z.b. Meijer, A., Blekerskade 14, slager Meijer, C., v.d. Kaajjstaat 14, z.b. Meüer, Wed C., Heilooërdijk 1, z.b. Meijer, C., Paul Krugerstraat 5, vertegenwoordiger Meijer, C. J., Oudegracht 101, opzichter Meijer, D., Snaarmanslaan 62, winkelier Meijer, Wed. E., Hooftstraat 123, z.b. Meijer, Wed. E. P. J., Hooftstraat 123, z.b. Meijer, Mw. G. H., Lyceumstraat 63, ass. i.d. huish. Meijer, G., Anna v. Burenstraat 18, schoenmaker Meijer, Mw. H., Westerhofje 32, werkster Meiier, H., Zuiderkruisstraat 3, 1 l.machinist Meiier, H„ Kortenaerkade 9, meesterknecht Meijer, H. G„ Kraanbuurt 1, winkelier Meiier, Wed. J., Kwerenpad 3, z.b. Meijer, Wed. J., Kanisstraat 15, z.b. Meijer, J. B„ Boterbloemstraat 7, vakwerkman Meiier, J. H., Costerstraat 8, dir.-secretaris Meiier, Wed. J. T„ Baansingel 45, winkelierster Meüer, Wed. J., Westerkolkstraat 2, z.b. Meüer, J H., Corn. Buysstraat 58, postbesteller Meiier, Wed. K„ P. Krugerstraat 27, z.b. Meüer, K., Corfstraat 57, boekhouder Meüer, K., Kwerenpad 5, havenarbeider Meüer, Mw. M., Lyceumstraat 3, winkelbediende Meüer, N. J„ Baansingel <*8, metaalbewerker Meüer, Mw. N. J., v.d.Meiistraat 10. z.b. Meüer, S B.. Leeuwenhoekstraat 29, fabr.arb. Meiier, U., Nic. Beetskade 17, opperwachtmeester Meüer, W. E., Hooftstraat 123, onderwijzer Meüer, W„ Hooftstraat 61, hulpmonteur Meijer, C. de, Uitenboschstraat 28, z.b. Fa. M. MEITER ZOON, Dames- en Kinderconfectie, Manufacturen Complete Woninginrichtinq. Langestraat 3—7, Tel. 2983. Meverink, A., St. Annastraat 13, instructeur Meüering, C„ Dathenusstraat 13, z.b. Meiiering, N., Zeelis 34, los arbeider Meijerink, H„ Leliestraat 9, conducteur

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 101