MEDISCH OPVOEDKUNDIG BUREAU, Oudegracht 182, tel. 5041-5042. MERWIJK, J. B., Dameskapper, Posticheur. Laat 154, Tel. 3575. 100 Mee, W. A. van der, Druivenlaan 10, blikbewerker Meeberg, R. vande, Stationstraat 85, seinh.wachter Meegdenberg, B. van, Coornhertkade 44, ambt. Meeldijk, C. A., Eikelenbergstraat 35, arb. hoogov. Meeldijk, H., Zeglis 71, timmerman Meeldijk, J., Baansingel 71, metaalslijper Meelis, F. J., KI. Nieuwland 18 winkelier Meelis, P. J. A., Uitenboschstr. 20, gasfitter Meelis, Wed. T. J. A., Kanaalkade 26, z.b. Meelis, T. J. H., v.d. Woudestraat 11, typograaf Meems, H., Nieuwesloot ueputhuua<_i Meene, C. A. F. van, Wollebr.str. 14, boekhouder Meene, F. A. P. van, Marnixstraat 14, meubelmaker Meene, L. F. van, Marnixstraat 14, monteur Meer, A. J. van der, Zeglis 128, schipper Meer, C. van der, Emmastraat 10, z.b. Meer, D. van der, Huygensstraat 16, werkmeester Meer, Mw. G. M. van der, Nassaulaan 16, m.w.ster Meer, H. van der, Blekerskade 23, z.b. Meer, H. van der, K. v. 't Veerstraat 42, z.b. Meer, Wed. J. v. d., Koningsweg iO, z.b. Meer, Mw. J. E. van der, Langestr. 27, verk.ster Meer, J. van der, Mr. P. J. Troelstrakade 33, mag.m. Meer, J. J. van der, Huygensstr. 1, stoffeerder Meer, J. R. van der, Achterweg 2, schilder Meer, Mw. J. R. v. d„ Julianastr. 2, maatsch.w.ster Meer, M. v.d., ww, standpl. Noorderk., koopman Meer, P. N. v.d., Langestr. 88, winkelier Meer, T. v. d., Zeglis 51, schipper Meer, Wed. T. van der, A. v. Bur.str. 29, z.b. Meer, W. G. J. v.d., Houtweg 15, onderwijzer Meerlant, C., Doelenstraat 36, ambtenaar Meerman, A. J., Baansloot 25, lunchroomhouder Meerman, J., Westerweg 145, leraar Meerten, J. T. van, St. Josephstraat 12, incasseerder Meeteren, A. P. G. van, Westerk.str. 8, winkelbed. Meeuwse, S., Spoorstraat 101, z.b. Meeuwsen, J. C., Eikelenbergstraat 3, z.b. Meiboom, J., Comansstraat 9, koopman Meima, C„ Nassauplein 26, dir. openb.werken Meiman, A. B. Boterstraat 10, elektriciën-installat. Meiman, H. M., Houttil 9, verificateur Meiman, H., Oudegracht 84, elektriciën Mein, O., Stationsweg 49, opzichter Meinders, F., J. v. Scorelkade 64, masseur Mekken, A., Bergerweg 45, fabr.arb. Mekken, C. J., C. Evertenpl. 13, apoth.bed. Mekken, J., Bergerweg 56, onderwijzer Melchers, J., Heilooërdjjk 2, tuinder Melchior, Mw. E„ Pr. Julianalaan 2, lerares Melgers, E. L.. Hofstraat 8, koopman Melio, C., J. v. Scorelkade 38, ambtenaar Melker, A. B., Oudorperdijkje 21, fabr.arb. Melker, Mw. C. E., K. Lyceumstraat 15, winkelbed. Melker, C., C. W. Bruinvisstraat 12, postbesteller Melker, Mw. E. A., K. Lyceumstraat 15, winkelbed. Melker, N. W., Verdronkenoord 12, boekhouder Melsen, F. L., Eikelenbergstraat 11, zw.instructeur Meiten, P., Kinheimstraat 25, conducteur Mendel, F., Breedstraat 9, priester Menist, Mw. S., Langestraat 101, z.b. Menkhorst, J. H„ Dr. Schaepm.pl. 8, ambtenaar Mens, J., Akkerh.bl.straat 8, ambtenaar Mens, C. van, Rekerstraat 10, z.b. Mensink, A., v.d. Woudestraat 6, machinist Mensink, A., Verdronkenoord 12, z.b. Mensink, Wed. G„ v.d. Woudestraat 6, z.b. Mensink, Mw. M. E. J., Wilhelm.laan 20, inspectrlce Mensink. P., Spieghelstraat 3,kellner Mensonides, J. L., Omval 82, fokker Mensonides, L., Comansstraat 13, handelaar Mente, P., Geestersingel 29, z.b. Mentink, J. A. L., Langestraat 110, proc.houder Mentzij, F., Achterom 20, met.bewerker Meppelink, D., Ritsevoort 6, broodbezorger Meppelink, H., Coornhertkade 104, ambtenaar Meringa, A., Dathenusstraat 5, monteur Merkenstein, F. van, Akeleistraat 9, mag.bed. Merkhoven, J. W. H. v., Nic. Beetskade 61, ll.-mach. Markus, J., Kinheimstraat 12, conducteur Merkuur, W., Zaagmolenstraat 12, comm. rijksinsp. Merkx, L. T., Laat 28, banketbakker Merse, G. J. G„ K. Landstraat 31, kuiper Merse, G. C., Hofstraat 16, bakker Merwijk, J. B. van, Laat 154, kapper Mes, A. J. H., Heilooërdijk 19, kant.bed. Mes, H. J., Lyceumstraat 29, kantoorbed. Mescher, Wed. J. B., Spoorstraat 24, pens.h.ster Meskes, Wed. T„ J. v. Scorelkade 26, z.b. Mesman, A., Bergerweg 136, radiotechniker Met, D., Dijk 29, kant.bed. Met, J. J., Achterweg 27, directeur Met, Wed. J., Nieuwp.laan 73, z.b. Met, J., Nieuwp.laan 1, smid Met, S., de Ruijterstraat 22, chauffeur Mets, D., Comanstraat 33, z.b. Metselaar, Wed. A. A., Molenbuurt 4, z.b. Metselaar, Mw. C., M. Pontstraat 6, verpleegster Metselaar, C., Hoeverweg 51, fabr.-dir.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 100