95 Metselaar, N., Baansingel 54, kaaskopersknecht. Mettes, S. P., Hoornsekade 19, besteller P.T.T. Metz, J.. Oudegracht 240, winkelier huish. artikelen. Metz, wed. W. J., Verdronkenoord 23, zonder. Metzelaar, J.Stationsweg 25, zonder. Meuldijk, wed. A. C.Pr. Julianalaan 14, zonder. Meulen A. van der, Macl. Pontstraat 8, zonder. Meulen, C. van der. Vermeerstraat 33, machinist N.S. Meulen. C. W. van der. Laat 173, concierge-amanuensis. Meulen, D. J. van der. Kerkplein 6, onderwijzer. Meulen, D. van der, Hooftstraat 187a, bankwerker. Meulen, wed. F. A. van der. Kanisstraat 10. zonder. Meulen, F. van der, Hoeverkade 24, stucadoor. Meulen, G. van der, Pr. Hendrikstraat 40, politieagent Meulen, mej. G. P. H. van der, Julianastraat 19, zond. Meulen, G. van der, Bergerweg 67. zonder. Meulen, H. van der, Koningsweg 30, kellner. Meulen, J. B, van der, Schelphoek 3, los arbeider. Meulen, J. B. van der, de Ruijterstraat 24, los arb. Meulen, J. van der, Nieuwpoortslaan 143, zuiverarb. Meulen, mej. J. van der, de Ruijterstraat 24, zonder. Meulen, J. C. W. van der, Snaarmanslaan 9, stucadoor. Meulen, J. W. van der, N. G. Piersonstraat 71. Meulen, S. van der, K. v. 't Veerstraat 71, groentenh. Meulen, S. van der. Akerslaan 25, opperman. Meulen, W. van der, N. Beetskade 55, ambtenaar N.S. Meulen, W. van der, Dubbelebuurt 14, grondwerker. Meulenbeld, B.de Ruijterstraat 36, monteur lichtbedr. Meulenbeldt, J. H.Leliestraat 4, wegwerker N.S. Meuleveld, G., Oudegracht 213, stoffeerder. Meuigyeld, J., Voormeer 35, timmerman-vlechter. Meuleveld, T., Egelenburgerlaan 6, grondwerker. Meur, F. J., Nieuwpoortslaan 10, gevangenbewaarder. Meurs, mej. A. M., Westerweg 29, dienstbode. Meurs, C., Hulststraat 20, grondwerker. Meurs, mej. 1. P. A., J. v. Stolberglaan 9, apoth.ass. Meurs, J., 2e Landdwarsstraat 21, stoker. Meurs, J., Stationsweg 36, chauffeur. Meurs, mej. J., Parkstraat 14, kantoorbediende. Meurs, J. P., J. v. Stolberglaan 9, koopman. Meurs, wed. P., Brouwerstraat 14, zonder. Meurs. P.. St. Annastraat 27, koopman galanteriën. Meurs, P. J., Emmastraat 36, apotheker. Meurs, wed. S. van, Hof 1, zonder. Meurs, W. C. van, Heilooërdijk 1, journalist. Meij, G., Dijkgraafstraat 51, los arbeider. Meij, F. J. van der. Houtweg 22, hoofdwerktuigk. Meij, wed. G. van der. Laat 187, zonder. Meij, wed. H. J. van der, Oudegracht 82, zonder. Meij, H. B. van der. Geestersingel 31. accountant. Meijberg, J., Kanaalkade 44, blikbewerker. Meijberg, P., Overdiestraat 54, fabrieksarbeider. Meijdam, F. F., Nieuwlandersingel 48, leraar N.O. Meijden, A. van der, Wagenmakersstraat 26. Meijden, J. J. van der, Pr. Julianalaan 14, zonder. Meijden, W. van der, ie Landdwarsstraat 10. chauffeur. Meijenfeldt, C. von, Nassaulaan 32, predikant. Meijenfeldt, G. W. von, Nassauplein 12, ambt. O.M. Meijenfeldt, P. M. von, Kennemerstraatweg 36. Meijer, A., N. Beetskade 40, boekhouder. Meijer, mej. A., Nassauplein 11. zonder. Meijer, mej. A. A. A.Pr. Julianalaan 14, zonder. Meijer,mej. A. C., Baansingel 45, confectienaaister. Meijer, A. F., F. Verschuirstraat 1, ambten, bel. Meijer, A., Blekerskade 14, slager. Meijer, C., Nassauplein 11, zonder. Meijer.C., v. d. Kaaijstraat 14, zonder. Meijer, wed. C., Heilooërdijk 1, zonder. Meijer, C., P. Krugerstraat 5, kantoorbediende. Meijer, C. J., Oudegracht 101, bouwkundig opzichter. Meijer, mej. D. W., P. Krugerstraat 5, hulp i.d. huish. Meijer, D., Snaarmanslaan 62, winkelier kol. waren. Meijer, mevr. E., Verdronkenoord 7, zonder. Meijer, G.. A. v. Buerenstraat 18, schoenmaker. Meijer, mej. G., Westerhofje 32, dienstbode. Meijer, H., Snaarmanslaan 151, 1.1. machinist N.S. Meijer, H. D. A., Fnidsen 85, kruideniersbediende. Meijer, H., Zeglis 95, meesterknecht betonfabriek. Meijer, H. A., Lindegracht 7, metselaar hoogovens. Meijer, mevr. H. B., v. Leeuwenhoekstraat 38, zonder. Meijer, H. G., Kraanbuurt 1, winkelier in manufacturen. Meijer, H. H., B. Bottemannestraat 1, zonder. Meijer, H., Irisstraat 5, zuivelbewerker. Meijer, wed. J., Kwerenpad 2, zonder. Meijer, wed. J., Kanaalkade 7, zonder. Meijer, J. B., Boterbloemstraat 7, vakwerkman PTT. Meijer, J. H., Costerstraat 8, directiesecretaris N.B.M. Meijer, wed. J. T., Baansingel 45, winkelierster. Meijer, J. H., K. v. 't Veerstraat 79, hulpbesteller PTT.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 97