Industrie- en Bouwterreinen N. MASÉE ZONEN 93 te Alkmaar Openbare Werken, afd. Grondbedrijf verstrekt inlichtingen. Tel. No. 3242 Man, A. de, Rozenstraat 7, accountant. Man, L. de, Nassaulaan 30, onderwijzer. Man, H. M. de. Kanaaldijk 30, textielarbeider. Man, K. G. de, Scharlo 2, magazijnbediende. Mand, C. van der, K. v. 't Veerstraat 19, werkman. Mand, P. van der, Rochdalestraat 16. zonder. Mandemaker, mvv. A., Heul 33, zonder. Mandemaker, mej. A.Spoorstraat 59, buffetjuffrouw. Mandemaker, W. M.Wildemanstraat 20, landarbeider. Mann, J. J., Steijnstraat 15, techn. ambtenaar. Mannes, A.Oudegracht 145, magazijnmeester. Mannes, G. J.. Nieuwpoortslaan 26, winkelbediende. Mannes, J.2e Landdwarsstraat 11, incasseerder. Manooij, W. H., v. d. Woudestraat 47, bedrijfsleider. Mans, A., Hoeverkade 23, grondwerker. Mans, J., Huygensstraat 57, los arbeider. Mans. wed. J.Uitenboschstraat 57. zonder. Mans, J., Hooftstraat 167, los arbeider. Mans. M. M., Akkerhoornbloemstraat 2, fabrieksarb. Mans, W. L. J., J. v. Scorelkade 34, magazijnbediende. Manshanden, M.C. Evertsenplein 7, gereedschapsmaker. Mantel, J., Augustijnsteeg 1, timmerman bouwvakken. Mantel, wed. K.Molenbuurt 14, zonder. Mantel, P.Nieuwpoortslaan 14, rentenier. Mantel, P., Hofstraat 21, timmerman bouwvakken. Mantel, P.Hoornsekade 24, agent van politie. Mantel, wel. P. C., Rochdalestraat 36, zonder. Mantel, P. C., Tesselschadestraat 13, kantoorbediende. Mantel, T.. Bergerweg 5, grondarbeider. Mantoua, A. F., Limmerhoek 18. bierbottelaar. Marbus. J., Nieuwpoortslaan 48, zonder. Marbus, mej. N. M., J. v. Stolberglaan 6, verpleegster. Marcelis, W. H. P., Breedstraat 9, priester. Marchand, mej. J. M. C., Payglop 29, winkelierster. Maroussen, mw. A., Emmastraat 21, zonder. Mare, I. J. de. Omval 96, chauffeur. Marees, D.. Tuinstraat 39, bewaker huis van bewaring. Marees, J.. Payglop 15, manufacturier. Marees, J. C. A., 1. Tuindwarsstraat 7. hulp 1.1. huish. Margadant. A. D., Kennemerstraatweg 55, controleur. Margadant, F. C. J.. P. Krugerstraat 7, off. vlieger KM Margaroli, mw. F. W., v. d. Woudestraat 32, zonder. Marjot, mej. J. J. E., Lindenlaan 107, onderwijzer l.o. Marjot, J. J. L., Verdronkenoord 117, kleermaker. Marjot, mej. M. A., Lindenlaan 107, zonder. Mark. J. van der. Kennemerpark 26, apotheker. Marks, mej. F. C., Kennemerstraatweg 103, wijkverpl. Markus, J. A., Dr. Schaepmanplein 19, subs. griffier. Mar-Lyn-Formcraft N.V. Tesselschadestraat 1 Telefoon 2488 Mars, wed. G.J. v. Scorelkade 78. zonder. Mars, mevr. M. P., Corfstraat 37, onderwijzeres l.o. Martelaere, A. A. de, Brouwerstraat 8, ambt. bel. Martens, J., Geesterweg 1. administrateur N.A.K. Martens, mej. M. A. P., Pr. Julianalaan 14, zonder. Martens, N. L., Hoornsekade 12, horlogemaker. Martens, P., Dijkgraafstraat 31, zonder. Martensen, B., Liefdelaan 32, landarbeider. Martin, A. J., Houttil 14, caféhouder. Martin, mej. E., Nassaulaan 28, wnd. griffier arr. rtbk. Martin, G. H.St. Josephstraat 1. kruideniersbed. Martin. H.Ropjeskuil 40, los arbeider. Martin, wed. J. A.St. Josephstraat 1, zonder. Martin, J. A., Zeglis 56, meubelmaker. Martin. L., Watermanstraat 9, lasser. Marwitz, S.. Mauritskade 12. ambtenaar hoogheemr. Marijn, mevr. A. J. M., Scharlo 10, zonder. Marijn, J. A.Scharlo 10, kunstschilder. Mas, Q G. de, Koorstraat 17, ijsbereider. Maschhaupt, wed. F. H., Wilhelminalaan 25, zonder. Masée Zonen, N. Ritsevoort 15 Telefoon 3484 Masee, B., Corfstraat 63, stoffeerder-zadelmaker. Massee, N. P. S., Ritsevoort 15, bedrijfsleider. Massee, P. J., Vermeerstraat 22, kantoorbediende. Masselink. H. W., Kennemerstraatweg 74, letterzetter. Masseus, W. J., Kennemerstraatweg 52, zonder. Massink, J. H., Wilhelminalaan 21. zonder. Mast, A. B., Baansingel 43, bouwvakarbeider. Masteling, S. G., Noorderkade 28, smid. Mastemaker, mevr. W. P., Koningsweg 19, zonder. Mastenbroek, J. W., Lombardsteeg 11, koperslager. Mastrigt, A. H. van, Metiusstraat 17. chauffeur. Maten, J., B. Bottemannestraat 41, machinist N.S. Mater, A., Stationsweg 48, zonder. Maters, wed. G.Brouwerstraat 14, zonder. Maijer, L. J.. Oudorperdijkje 37, eindredacteur. Maijers, S., Hoeverkade 19, machinebankwerker. SINDS 1829 RITSEVOORT 15 - ALKMAAR TELEFOON 3484 COMPLETE MEUBILERING PERZISCHE TAPIJTEN

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 95