B.U/.Q. LIENESCH r In Damesconfectie toonaangevend J 90 LANQESTRAAT 43 TELEFOON 2782 Leijen, P. van. Omval 66, tuinder. Leijenaar. J. J.. C. v. d. Lindenkade 10. cheffin. Leijgraaf, mej. H. E. J., Nassaulaan 47, zonder. Leijgraaf. A. G. van de, Zocherstraat 1, ambt. bel. Leijgraaf, wed. A. L. G. van de. Zocherstraat 1, zonder. Leijgraaf, L. P. van de. Zocherstraat 1, caféhouder. Leijgraaf, W. A. van de. Zocherstraat 1. fotograaf. Leijnse, J. M., Achterwezel 32, monteur. Licher, wed. H. G., Nieuwesloot 95. zonder. Licht, mej. E. E., Nassauplein 28, dienstbode. Licht. H. J., Nieuwpoortslaan 108, vertegenwoordiger. Liedorp, G., Ropjeskuil 4, chauffeur. Licht, wed. J. H., Westerweg 143. zonder. Liefde. L. de, Rembrandtstraat 15, ambt. gem. secr. Liefhebber. G., Kennemersingel 1. zonder. Liefhebber, wed. K., Snaarmanslaan 20. huishoudster. Liefhebber, mej. K. C., Kennemersingel 1. lerares N.O. Liefting, mevr. C. J.. K. Doormankade 7, zonder. Liefhebber. L., Oudegracht 232, zonder. Liefting, C. H., J. v. Scorelkade 23, handelsagent. Liefting, C. J., Lijkgraafstraat 59, chauffeur. Liefting. mej. E., Langestraat 75, dienstbode. Liefting, mej. G., Spoorstraat 89, zonder. Liefting, J., Wognumsebuurt 1. caféhouder. Liefting, J., Spoorstraat 89, los arbeider. Liefting, J., Spoorstraat 89, schoenmaker. Liefting, P.K. Doormankade 1, fabrieksarbeider. Liefting, P. J., Watermanstraat 7. electr. lasser. Liefting, T. L., St. Annastraat 54, schoorsteenbouwer. Liefting, W., 2e Kanaalstraat 4, militair K.L. J. Liekeles Oebles Zn. W oninginrichting Ridderstraat 9. Telefoon 2003 Liekeles Oebles, mej. A.Ridderstraat 9. kleuterond. Liekeles Oebles. D. J.Ridderstraat 9, behanger-stoff. Liekeles Oebles, mej. H. J., Pr. Hendrikstrat 19, zond. Liekeles Oebles, mej. D.. Julianastraat 19, zonder. Liemd, J. van, Overdiestraat 20, magazijnbediende. Liempt, L. J. van. Vogelenzang 6, apoth. bediende. Lienen. A. H. van, Oudorperdijkje 44, opperman. Lienen, A. van, J. v. Galenstraat 11, fabrieksarbeider. Lienen. wed. A. van. Oudegracht 83, zonder. Lienen, wed. A. van. Dijkgraafstraat 32, zonder. Lienen, A. van. Trompstraat 14, tuinman. Lienen, A. van, 2e Kabelstraat 2. metaalbewerker. Lienen, A. van, Oosterburgstraat 14, opperman. Lienen. wed. F. van. Trompstraat 14. zonder. Lienen, G. van. Leeuwenhoekstraat 9. tuindersknecht. Lienen, H. van, Trompstraat 14, los arbeider. Lienen, H. P., Oosterburgstraat 6. metselaar. Lienen, J. H. van. K. v. 't Veerstraat 90. landarbeider. Lienen. mevr. J. M. van, Wagenmakersstraat 14, zond. Lienen, wed. K. van. Oudegracht 100, zonder. Lienen, P. van, Bergerweg 50, ambtenaar N.S. Lienen, mevr. M. van. Kerkstraat 9, zonder. Lienen, P. van, Westerkolkstraat 32, havenarbeider. Lienesch, wed. G.. Kennemersingel 2. winkelierster Lienesch, J. P.. Kennemerslnger 12, leraar schoolveren. Lier, L.Kennemerstraatweg 160, ambt. Rijkswaterstaat Lieshout, mej. G. Ivf. van. L. Oudorp 68, huishoudster. Lieshout. H. R. C. van, L. Oudorp 68, kantoorbed. Liesker, A. J. L., J. v. Stolberglaan 8, griff. arr. rbk.. Liet, R. H. G. van der, Veerstraat 1, zonder. Lievendag, wed. T., Oudorperdijkje 57, zonder. Ligten, A. J. van, Frieseweg 2, militair K.L. Ligthart. A. J. M., Schoolstraat 8, chauffeur. Llgthart, A. J., Eendrachtspolder 1, tuinder. Ligthart, C., Nieuwesloot 109, handelaar tabak. Ligthart, wed. C. H., Luttik Oudorp 104, zonder. Ligthart, mej. E. A. J., Corfstraat 12, kantoorbed. Ligthart, W. C. T., Snaarmanslaan 16, sigarenwink. Limburg, H. D.le Landdwarsstraat 6, arb. hoogovens. Limburg, P. J., Fnidsen 71, los arbeider. Limburg, mw. P. J. Nieuwpoortslaan 28, zonder. Limburg, P. J., Baansingel 38, rangeerder. Limonard. C. J., Emmastraat 75, bankwerker. Llna, H., Nieuwpoortslaan 5, machinist N.S. Llna, H. L., Gr. Nieuwland 8. hulpchauffeur. Llna, J., Westerweg 27, ambtenaar R.B.V.V.O. Lind op de Mient 3 Dames- en Kinderhoeken, Pelterijen Telefoon 3534 Lind, A. P., Herenstraat 5, lederwarenfabrlkant. Lind, H., Kennemerpark 22, admln. openb. leeszaal. Lind, wed. H. C., Langestraat 70, zonder.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 92