INDU5TRIE-EN BOUWTERREINEN 1 te Alkmaar openbare werken, afd. grondbedrijf VERSTREKT INLICHTINGEN TEL.NS324-2. 88 Langenberg, wed. J.. Toussaintstraat 9, zonder. Langenberg, J., v. d. Woudestraat 23, broodbakker. Langenberg, J., Omval 116, slager. Langenberg, R. J., Koningsweg 61, vertegenwoordiger. Langenberg, mej. T., v. d. Woudestraat 23, zonder. Langenberg, W. F., Kanaalkade 48, mach. houtzager. Langendoen, wed. K., Rembrandtstraat 4, zonder. Langendijk, A., Houthavenstraat 24. kantoorbediende. Langereis, N. P., Metiusstraat 10, monteur lichtbedr. Langereis. W., Lindenlaan 8, zonder. Langerveld, wed. J., Westerweg 84, zonder. Langerijs, C., Frieseweg 39, ass. accountant. Langerijs, wed. D., Dr. Schaepmanplein 11, zonder. Langeveld, A., Hulststraat 16, zonder. Langeveld, K. C., Pinksterbloemstraat 16, timmerman. Langeveld, wed. P., Nassaulaan 35, zonder. Langhorst, J., Regulierslaan 27, zonder. Langkamp, J., Dr. Schaepmanplein 17, kapper. Langkemper, A., Stationsweg 15, meubelmaker. Langras, M. J., St. Annastraat 10, los arbeider. Lansen, wed. J.. Laat 158, lijstenmaker. Lantman, mej. G. M. F.. Rippingstraat 39, kantoorbed. Lassche, F., Pr. Bernhardlaan 15, dir. strafgevangenis Lastina-Fabriek Tesselschadestraat 1 Telefoon 2040 Last, A., Zeglis 134, betonwerker. Last, E., P. A. de Langeplein 15, wachtm. rijkspolitie. Last. G., C. W. Bruinvisstraat 23, opz. strafgevangenis. Lastdrager, H., v. d. Lijnstraat 44, machinist N.S. Latenstein, wed. J., Landstraat 81, zonder. Latour, mej. J., v. d. Helststraat 19, onderwijzeres. Latum, E. T. J., van. Laat 7, makelaar onr. goederen. Latum. wed. J. van. Zevenhuizen 5, zonder. Latum, M. C. van. Krelagestraat 16. kleermaker. Lauinger, P., Zocherstraat 16, monteur. Laumans. B. A. M.Steijnstraat 25, kantoorbediende. Laurent. J. J. C., Anjelierstraat 15. ass. werkm. N.S. Lauritsen, mw. A. G., a.b. woonschip, werkster. Lauritsen, H. C., Oudegracht 96, meubelmaker. Lauwers, Johan Opticien. Foto-artikelen Payglop 5. Telefoon 2606 en 3801 (huisadres) Lauwers, wed. G. J., Kerkstraat 19, zonder. Lavell, J., Westerweg 62, zonder. Lawant, F., Snaarmanslaan 147, zwakstroommonteur. Lawick (baron), V. H. van, Metiusgracht 6, luit. t.z. Ie Lebbing, G.. Tuinstraat 14, magazijnbediende. Lebbing, J., 2e Kanaalstraat 6, los arbeider. Lebbing, W., Voormeer 31, magazijnmeester. Leddy, wed. C. J., R. Visscherstraat 14, zonder. Leddy, R. W., R. Visscherstraat 14, jurist. Lee, J. J. van, Pr. Julianalaan 2, insp. verz. mij. Lee, mej. C. A. A. van der, Gashouderstraat 4, zonder. L,ee. mej. M. E. van der, Pr. Hendrikstraat 48, Lee, T. H. A. van der. Gashouderstraat 4, varensgezel. Leegwater, mej. A., Nieuwpoortslaan 199, verpleegster. Leegwater, H., B. Bottemanneplein 3, groentenhand. Leegwater, J., a.b. Innovatie, postadres Lyceumstr. 79. Leegwater, J., Afgesn. Kanaalvak 8, vertegenwoordiger. Leegwater, J., Liefdelaan 3, fabrieksarbeider. Leegwater, J., Overdiepolder 2, boerenknecht. Leegwater. K., J. v. Scorelkade 57, insp. ass. mij. Leegwater, P., Leeghwaterstraat 17, melkslijter. Leegwater, wed. S.Kanaalkade 26, zonder. Leegwater, S., G. Doustraat 28, agent weekblad. Leek, A., KI. Nieuwland 1, onderwijzer. Leek, mej. A.. Verdronkenoord 117, lerares modevaksch. Leek, B., Oudegracht 31. brievenbesteller. Leek, C. J., Uitenboschstraat 5, transportarbeider. Leek, J., Vermeerstraat 45. besteller P.T.T. Leek, N., Verdronkenoord 19, timmerman bouwvakken. Leek, P. J.. Zeglis 37, landarbeider. Leek, T., Heilooërdijk 82, veehouder. Leek. W. J., Nieuwpoortslaan 54, timmerman. Leek, F. van der, Visserslaan 15. handelsreiziger. Leek, wed. W. van der, Oudegracht 228, zonder. Leemeijer. wed. H. H. J., Blaeustraat 6, zonder. Leen. C., Zeswielenstraat 5, zonder. Leen. G. H., Hoeverweg 19, onderwijzer. Leenders, mej. J. C. A., Krelagestraat 1, zonder. Leep, J., R. Owenstraat 10, zonder. Leep, J. W.Rembrandtstraat 29, administrateur. Leering, G. N., Verdronkenoord 101, procuratiehouder. Leering. S. A., Huigbrouwerstraat 14, los arbeider. Leerling, J. P. F., Hooftstraat 187, bankwerker. Leersum, W. van. Costerstraat 27, procuratiehouder. Leertouwer, A., Trompstraat 26, pakhuisknecht. Leesbibliotheek „Het Boekenhuis" Schoutenstraat 12 M. Th. Kroese Leesberg, A. V. M.Kennemerstr.weg 17, adv.-proc. Leesberg, A. J. M.Kennemerstr.weg 17, adv.-proc. Leesberg, mej. G. J. E., Kennemerstraatweg 17. Leest, C. W. van der, Oudegracht 123, fabrieksarbeider. Leestemaker, C. E., Houtweg 16, referendaris R.V.A. Leeuw, A. de. Dijkgraafstraat 38, grondwerker. Leeuw, D. de, Stuartstraat 94, ondernemer taxibedrijf. Leeuw, G. de, B. Bottemannestraat 78, ambtenaar PTT. Leeuw, G. de, B. Bottemannestraat 78, ambten. N.S. Leeuw, H. J. de, Vondelstraat 13, broodbakker. Leeuw, J. de, Ricardostraat 6, huisschilder. Leeuw, L. de, K. Marxstraat 5, hoofdconducteur N.S. Leeuw, L. H. de. Spoorstraat 6. ass. accountant. Leeuw, M. de, Dijkgraafstraat 19, zonder.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 90