Drogisterij „LIBOII" X J 87 VOOR GENEES- EN VERBANDMIDDELEN HET AANGEWEZEN ADRES LAAT 78 - TELEF. 3403 (NAAST DE KAPELKERK) Lageman, J. J., de Ruijterstraat 2, zonder. Lagendijk, W., Heiligland 64, zonder. Lakeman, mej. A., Overdiestraat 9, strijkster. Lakeman, C., Runstraat 4, kachelsmid. Lakeman, C. J., Fnidsen 47, choc. bewerker. Lakeman, H., Overdiestraat 9, los arbeider. Lakeman, J., Zij dam 10, betonwerker. Lakeman, J. J., Zeglis 70, betonwerker. Lakeman, J., Kennemerstraatweg 39, dir. brandstoff.h. Lakerveld, mej. F. C. van, Zeglis 69, dienstbode. J. Lam J. Rol, Administratiekantoor Langestraat 55, Kamer 9 Telefoon 5092 Lam, J., Leeuwenbekstraat 9, administrateur. Lam, T., Leliestraat 3, letterzetter. Lambalk, P. L., C. W. Bruinvisstraat 21, olie en lakh. Lamberts, R. W., Macl. Pontstraat 40, agent v. politie. Lamberts, W. H., Voormeer 28, mach. bankwerker Lambooij, K. W., Fr. Halsstraat 47, ambt. G.A.B. Lambrechts, wed. A., Snaarmanslaan 96, zonder. Lambrechts, H. J. A., Rob. Owenstraat 12, cond. N.S. Lame, mej. G. M.. Oudegracht 160, zonder. Lamein, D., v. d. Woudestraat 20, expediteur. Lamme, D.. Egelenburgerlaan 3, zonder. Lammers, B. G., Nieuwesloot 145, koopman in vis. Lammers, G. H., Corfstraat 45. machinist N.S. Lammers, J., Koorstraat 16, wachtm. rijkspolitie. Lammes, G. P., Laat 107, fabrieksarbeider. Lammes, J., Oosterstraat 21, hoofd lagere school. Lampe, G., Oudegracht 285, kleermaker. Lampe. wed. H., Nassauplein 4, zonder. Lampen, mej. E. C. A., Snaarmanslaan 18, zonder. Landeweer, mej. S., Corfstraat 34, hoofd kleutersch. Landman, B., Metiusgracht 3. rentenier. Landman, wed. D., Heilooërdijk 19, zonder. Landman, G. L., Pr. Julianalaan 14, zonder. Landman, H. J., Ramen 34, timmerman. Landman, J., Heilooërdijk 17, assuradeur. Landman, J. D., Laat 134, brood en banketbakker. Landman, J. W.. Costerstraat 11, brood en banketb. Landman, mej. K. M., Ramen 9, poppendokter. Landman, mej. M., Ramen 9, zonder. Landman, N., Oudegracht 295, magazijnbediende. Landsman, mej. R.Kanisstraat 4, werkster. Landsman, mej. N., Macl. Pontstraat 27. onderwijzeres. Landweer, E. H., Langestraat 57, hotelbediende. Landzaat, G., Kennemerstraatweg 86, zonder. Landzaat, W« C. A.Kennemerstraatweg 86, rijksambt. Landzaat, mevr. W. C. A., Zeglis 48, zonder. Lang, mevr. C., Landstraat 55, hulp 1.1. huishouding. Lang, A. de, Westerweg 175, hoofdconducteur N.S. Lang, J. H. M. de, Nassauplein 11, zonder. Langbeek, mej. G.. Mient 29, onderwijzeres. Langbeek, J., Mient 29, chef wijnhandel. Langbroek, mej. J. C.. Nassauplein 9, huishoudster. Lange, C. J. de, Geesterweg 3, notaris en advocaat. Lange, C. H. de, Lombardsteeg 4, schouwburgondern. Lange, wed. F. de, Zeglis 59, veehoudster. Lange, G. A. de, Geesterweg 3, adv. en procureur. Lange,wed. J. A. de, Snaarmanslaan 149, zonder. Lange, J. A. de, K. Marxstraat 14, kantoorbediende. Lange, J. H. de, Lindegracht 45, broodb. knecht. Lange, wed. P. A. de, Nassauplein 7, zonder. Lange, mevr. R. de, Laat 55, zonder. Lange, T. A. de. Ritsevoort 14. slager. Langeberg, P., Kennemersingel 26, zonder. Langedijk, Mevr. C., Schermerweg 48, huishoudster. Langedijk. F., C. v. d. Lindenkade 7, perser. Langedijk, J., Overdiestraat 50, grondwerker. Langedijk, J. P., F. Verschuirstraat 12, schilder. Langedijk, wed. K., Kerkplein 8, zonder. Langedijk, K., Kennemerstraatweg 97, ijzerhandelaar. Langen, H. P. de, Snaarmanslaan 101, chauffeur. Langen, W. de, Snaarmanslaan 101, zonder. Langen, W. de. Korenbloemstraat 31, musicus. Langen, C. van, Voormeer 21, slagersknecht. Langen, wed. P. A. van, Kennemerpark 12, onderw. Langen, P. S. van. Middenstraat 1, expediteur. Langen, P. van, Voormeer 12, slager. Langenacker, C. L. D. A.. Catsstraat 6, mach. bankw. Langen berg, wed. C., Eikelenbergstraat 11, zonder. Langenberg, C., Augustijnensteeg 7, brandstoffenh. Langenberg, D., v. d. Woudestraat 23, zonder. Langenberg, D., Westerweg 149, le telegraafwerker N.S Langenberg, J., Stationsweg 134, schilder. Langenberg, J., Tuinstraat 19, magazijnbediende. Langenberg, J., Luttik Oudorp 30, huisschilder. Langenberg, J., Toussaintstraat 9, magazijnbediende.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 89