Noord-Hollandse Reiscentrale N.V. G. J. KROL CO. N.V. PLANTARTS 83 BUREAU KREYERMAAT MIENT 1 - TEL. 3256 "^«^^ROOUR-PIISEEII-BI BonouuR-imiamNB ALKMAAR Mknt «saraS 2734» Kragtwijk, mej. A. M., Stuartstraat 9, onderwijzeres. Kragtwijk, C. J.Stuartstraat 9, melkslijter. Kragtwijk, J., Tuinstraat 50, melkslijter. Krak. C., Voordam 12, directeur dagblad. Kramer, mej. A. M., Kerkstraat 17, zonder. Kramer, C., Gr. Nieuwland 48, kaashandelaar. Kramer, C., Landstraat 15. arbeider N.S. Kramer. C. A. T.. v. d. Helststraat 9, margarine. Kramer, D., Corfstraat 67, kantoorbediende. Kramer, D., Blaeustraat 16. magazijnbediende. Kramer, G. J., Oudegracht 170, kok. Kramer, G. C.Breedstraat 37, meubelmaker. Kramer, G., a.b. woonschip, kantoorbediende. Kramer, H., St. Annastraat 3, koopman in kaas. Kramer, H. F., Leeuwenbekstraat 19, seinwerker N.S. Kramer, H. A.Vondelstraat 9, metaalbewerker. Kramer, wed. J.Rekerstraat 42, huishoudster. Kramer, wed. J., Stationsweg 86. pensionhoudster. Kramer, wed. J., B. Bottemannestraat 47, zonder. Kramer, J., 2e Landdwarsstraat 30. fitter. Kramer, J. A., Stuartstraat 33, veehandelaar. Kramer, wed. J. O.. Stationsweg 138, zonder. Kramer, K., Boomkampstraat 10, verwarmingsmonteur. Kramer, mej. M. A., Kennemerstraatweg 17, kinderjuffr. Kramer, N. G., Rippingstraat 2, stoffeerder-behanger. Kramre, mw. P.Kooltuin 21, zonder. Kramer, P. W.B. Bottemannestraat 15, machinist N.S. Kramer, P., Westerweg 11, veehouder. Kramer, P., Rembrandtstraat 78, koffiebrander. Kramer, P., Hooftstraat 126, chauffeur. Kramer, wed. S., Vermeerstraat 9, zonder. Kramer, T. J., Schoutenstraat 2, zonder. Kramer, mej. T., Krelagestraat 1, zonder. Kramer, mej. T., Stationsweg 144, ambt. belastingen. Kramer, W. A., Laat 206, verlofhouder. Kramer, W. N., K. v. 't Veerstraat 73, timmerman. Kranen, G.Rembrandtstr. 82. secr. bond v. zuivelfabr. Kranenburg, A., Oudorperdijkje 25. chauffeur. Kranenburg, A.Laat 1, brandstoffenhandelaar. Kranenburg, A.K. Doormankade 11. chauffeur. Kranenburg, D.Nieuwlandersingel 15, bierbottelaar. Kranenburg, M. L., Hekelstraat 3, wink. feestart. Kranenburg, P., Tulpstraat 7, granietwerker.. Kranenveld, wed. C. T.Emmastraat 71. zonder. Krans, J., Baansingel 66, koopman in galanterieën. Krans, wed. M. J.. Kennemerpark 11, zonder. Krap, G., Rekerstraat 34, chauffeur monteur. Krap, J., Dijkgraafstraat 5, opperman. Krap, W. C., de Ruijterstraat 29, cipier. Krapman, V., Boterbloemstraat 10, ambt. gem. secr. Krauweel, J., van Houtenkade 13. accountant. Kreb. P.Lindeniaan 69. kruidenier. Kreeft. W. C. van der, Druivenlaan 20, carrosserieb. Kremer, G. J., St. Anthoniusstraat 14, chauffeur. Kreijermaat, J. G., Stationsweg 47, zonder. Kreijermaat, T. G., Mient 1, kleermaker. VOOR KUNSTMESTSTOFFEN EN KLAVERRUITERS VOOR BESTRIJDINGSMIDDELEN KANTOOR ALKMAAR NOORDERKADE 7-8 TELEFOON K 2200-3170

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 85