INDUSTRIE-EN BOUWTERREINEN 1 te Alkmaar openbare werken, afd. grondbedruf VERSTREKT INLICHTINGEN TEL.MS32A2 82 Kossen. mej. M. H.. Emmastraat 10, zonder. Kossen, N. B.t Stationsweg 136, transportarbeider. Kossen, P., Tuinstraat 34, chauffeur. Kossen, P.Houtweg 24, besteller P.T.T. Kossen, S., Westerweg 12, zonder. Kossen, wed. J., Roemer Visscherstraat 17, zonder. Koster, A. B. A.. Langestraat 18, fabr. herenkleding. Koster, mej. C. A., Emmastraat 10, zonder. Koster, wed. J. B.. Emmastraat 10, zonder. Koster, wed. C., Lyceumstraat 52, zonder. Koster, C., Boezemsingel 34, landarbeider. Koster, C.. Rekerstraat 15. ambt. Raad van Arbeid. Koster, C., le Tuindwarsstraat 15. betonvlechter. Koster, G., Baansloot 3, bankwerker. Koster, G. J-, Nic. Beetskade 18, kantoorbediende. Koster, H.. Westerweg 356, ontv. dir. bel. invoerr. Koster, H., St. Annastraat 28, brandstoffenexpediteur. Koster, H., Westerweg 165, lijnwerker rijkstelefoon. Koster, wed. J., Egmonderstraat 1, zonder. Koster, J.. Tuinstraat 12. zonder. Koster, J. E., K. Doormankade 3, kapper. Koster, J. P., Nieuwesloot 97, agent sleepvaartcentr. Koster, wed. J., Ropjeskuil 4, zonder. Koster, wed. J., Landstraat 74, zonder. Koster, Fa. J. B. - Kledingmagazijn Langestraat 18 - Magdalenenstraat 11 Telefoon 2916 Koster Vakkleding Magdalenenstraat 11. Telefoon 2916 Koster, J. B.Westerweg 5, koopman herenconfectie. Koster, J., Lindegracht 29, koopman. Koster, J., Snaarmanslaan 137. stoker. Koster, J., v. Houtenkade 48, vertegenwoordiger. Kosteh, J. R. M.. Veerstraat 1, transportarbeider. Koster, J., Tuinstraat 1, grondwerker. Koster, mej. K., Langestraat 60. winkeljuffrouw. Koster, L. C., P. Krugerstraat 6, dir. handelsondern. Koster, N. F., Omval 11, koopman 2e hands goederen. Koster, wed. P.. Bagijnenstraat 13, zonder. Koster, P., Fr. Engelsstraat 3, papierbewerker. Koster. P.. Comanstraat 12, inspecteur rundveefokkerij. Koster, P., Kwerenpad 8, grondwerker. Koster, R.. Polderstraat 8, huisschilder. Koster, R.. Noorderkade 67, los arbeider. Koster, S. Schilder, Decorateur Oudegracht 161. Telefoon 2087 Koster, S.Oudegracht 161, huisschilder. Koster, W., Dahliastraat 10. rangeerder N.S. Koster, W., Keetgracht 16, koopman in lompen. Koster, W. F., Lyceumstraat 53, huisschilder-decor. Koster, mej. W. M. C.. Steijnstraat 60, zonder. Kosters, G. H.. J. v. Heemskerckstraat 4, winkelchef. Kostwinder, A. H., Baansingel 55. boekhouder. Kouba, mej. R.. Sandersbuurt 1, zonder. Koudenburg, J.2e Kabelstraat 14, zonder. Koudenburg, R.Tesselschadestraat 7, deurwaarder. Kouwen, A., Tuinstraat 57, metselaar. Kouwen, B. J. R., Nieuwpoortslaan 173, chemicus. Kouwen, J., Eikelenbergstraat 60. tuindersknecht. Kouwen, J., Nieuwpoortslaan 173, chauffeur. Kouwen. mej. J., Steijnstraat 37. huishoudster. Kouwenberg, C.Westerhofje 14, stoker. Kouwenberg, C. M.Stationsstraat 64. huisschilder. Kouwenberg, H., Laat 117, caféhouder. Kouwenberg, L. G. J.Kanaaldijk 30. timmerman. Kouwenhoven. A. J., C. v. d. Lindenkade 2, opz. P.T.T. Kowalski, K., Herenstraat 7, mecanicien. Kraak. E. J., Kanaaldijk 4, arbeider zuivelfabriek. Kraak. M., Lindenlaan 88, magazijnbediende. Kraakman. A. J., Landstraat 34, ambt. Raad v. Arb. Kraakman, A. J-, Luttik Oudorp 66, magazijnbed. Kraakman Zoon, Firma Th. Platte Steenenbrug 114. Telefoon 2604 Wijnkoperij sinds 1804 Kraakman, mej. C. A. M., Verdronkenoord 114, lerares. Kraakman, C.Nieuwpoortslaan 6. tuinder. Kraakman, C. J., Schermerweg 46, melkslijter. Kraakman, H. A. M.Verdronkenoord 114, wijnhandel. Kraakman, wed. J. P. J., Verdronkenoord 114, zonder. Kraakman, J., Landstraat 34. zonder. Kraakman, wed. J.Kanisstraat 13. zonder. Kraakman, J., Westdijk 5, landbouwer. Kraakman. J., Geest 54. arbeider hoogovens. Kraakman, mej. M. J.. Rembrandtstraat 13, buffetjuffr. Kraakman, P. J., St. Anthoniusstraat 16, kellner. Kraakman. R., Westerweg 338, electricien. Kraakman, T.Hoeverpad 44, veehouder. Kraakman, wed. W.. Krelagestraat 1, zonder beroep. Kraakman, W., Ropjeskuil 50, warmoezenier. Kraal. B.. Dr. Schaepmanplein 6. handelsagent. Kraanen, A. van, Rembrandtstraat 14, machinist N.S. Kraaij, mej. A. L., Houtweg 8, telefoonjuffrouw. Kraaij. W. H. A. v. Burenstraat 22, hofmeester koopv. Kraaijo, J., le Tuindwarsstraat 18. zonder. Kraaijo, J. W. F., Achterweg 29, boekhouder. Kraaijo, wed. W. F. J., Bergeerweg 22, zonder. Krab, A.. St. Josephstraat 11, transportarbeider. Krab, mej. D., Blekerskade 1, winkeljuffrouw. Krab. H., Ranonkelstraat 36. metaaldraaier. Krabbe, J., Emmastraat 43, rechter arr. rechtbank. Krabbedam, P., Costerstraat 18, zonder. Kracht, S., Krelagestraat 2, hulpbew. gevangenis.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 84