Gemeentebestuur en Gemeente-Instellingen Scholen 5 Burgemeester: Mr. H. J. Wytema, Emmastraat 1. Wethouders: R. Bakker, Burg. Palingstraat 7. M. Coerts, K. van 't Veerstraat 36. Mr. A. J. M. Leesberg, Kennemerstraatweg 17. G. van Slingerland, Kennemersingel 24. Spreekuren van de leden van Burgemeester en Wethouders: 's Maandags van 1617 uur. Samenstelling van de raad, met adressen der leden (op 1 Jan. 1948): R. Bakker, Burg. Palingstraat 7, wethouder. Mr. Dr. C. Berkhouwer, Nieuwlandersingel 47. P. van der Borden, Kennemerstraatweg 31. W. de Boer, Eikelenbergstraat 50. W. K. Bos, Varnebroek 38. M. Coerts, K. v. 't Veerstraat 36, wethouder. C. Couwenhoven, N. G. Piersonstraat 6. Mr. W. van Dijk, Ruysdaelkade 15. A. Eriks, Westerweg 348. H. W. Holsmuller, Blekerskade 3. Mw. G. A. A. HolzmüllerTeengs, Emmastraat 45. G. H. Hoijtink, Bergerweg 63. Mej. M. A. J. Kamphuijs, Kennemerpark 24. K. Kirpensteijn, Hoornsekade 24. H. Knuistingh Neven, Waerdendelstraat 1. H. Koot, Mr. P. J. Troelstrakade 35. Mr. A. J. M. Leesberg, Kennemerstraatweg 17, weth. A. Sietsma, Rippingstraat 20. G. van Slingerland, Kennemersingel 24, weth. C. Torenvlied, van Leeuwenhoekstraat 41. C. Venneker, Houtweg 17. I. Vleugel, Prins Hendrikstraat 7. J. Wiese, Oudegracht 203. D. J. Woldendorp, Oudegracht 212. G. H. A. de Zeeuw, Rembrandtstraat 56. Tijden openstelling der Secretarie en van haar afdelingen: Werkdagen van 912.30 en van 13.3014.30 uur. Zaterdags van 912.30 uur. Burgerlijke Stand van 912.30 uur. Namen van gemeentelijke bureaux en instellingen: Brandweer (centrale meldingspost Bureau van politie, Kerkplein 9. Bureau van politie, Kerkplein 9. Bureau voor sociale zaken en Gem. Instelling voor Maatschappelijk hulp betoon, Doelenstraat 40. Gem. geneeskundige en gezondheidsdienst, Centr. Ziekenhuis, Wilhel- minalaan 11. Gemeente-Secretarie, Langestraat 97. Keuringsdienst voor Waren, Paternosterstraat 20. Lichtbedrijven, Helderseweg 14. Ontvanger der gemeente, Diggelaarsteeg 2. Gemeente-Archief, Langestraat 93. Openbare Werken (w.o. gemeentewerken, bouw- en woningtoezicht, rei niging, plantsoenen, grondbedrijf, woningbedrijf, begraafplaats en havendienst) Keetgracht 16. Slachthuis en Marktwezen, Helderseweg 24. Sportpark, Sportlaan 4. Gemeentelijk bureau voor huisvesting, Oudegracht 86. Gemeentelijke Volkscredietbank, Doelenstraat 42. Gemeentelijke Accountantsdienst, Langestraat 97. Murmellius Gymnasium, Bergerhout 1. R.K. Lyceum, Bleekerskade 11. Rijks Hogere Burgerschool, Paardenmarkt 1. Handelsschool, Laat, hoek Brillesteeg. Handelsavondschool, Laat, hoek Brillesteeg. Ambachtsschool, Bergerweg 1. Gem. School v. Voorber. Middelb. Tech. Onderw., Bergerweg 1. Alkmaarsche Huish.-Industr.school, Emmastraat 34. Rijkskweeksch. v. onderw. en onderw.essen, Nassauplein 10. School voor buitengew. l.o., Victoriapark 2. Gem. avondschool voor lager nijverheidsonderwijs, Bergerweg 1. Rijkslandbouwwinterschool, Fr. Halsstraat 49. Cursus voor Landbouwhuishoudonderwijs, Kennemerstraatweg 23. Toepoel, H. H. Woningbureau „West-Friesland" Makelaar, Taxateur, Assurantiën, Hypotheken Geestersingel 18. Telefoon 3504

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 7