FORD OFF. DEALER - TEL. 3545 NASSAILTAX - TELEFOON 3545 71 Jupijn, wed. L., Brillesteeg 7, zonder. Jupijn, mw. M.. Brillesteeg 7, zonder. Jupijn. W., Wollebrandtstraat 2, meteropnemer. Jurg. P. G., Geestersingel 40. reiziger. Jurgens, wed. L. G. A., Voordam 10, zonder. Jurjens, A.. Pr. Hendrikstraat 52. leraar ambachtssch. Jut, mej. M. M., Costerstraat 33, zonder. Kaag, H. P. J., Oudegracht 2, barbier. Kaagman, H. W., Blaeustraat 18, typograaf. Kaagman» M., Wollebrandtstraat 11, stoffeerder. Kaagman, wed. T., Wollebrandtstraat 11, zonder. Kaagman, W., K. v. 't Veerstraat 21, typograaf. Kaai, G., Vogelenzang 25, agent van politie. Kaal, B., Noorderkade 70, stoker. Kaal, wed. C. a.b. waonschip „Alkmaar 538", zonder. Kaal, C., Baanpad 19, timmerman. Kaal, C., Stuartstraat 49, arbeider hoogovens. Kaal, D. G., Lindenlaan 12, sigarenfabrikant. Kaal, G., Uitenboschstraat 81, fabrieksarbeider. Kaal, Fa. Gebr. Radio Televisie Technisch Bureau Houttil 48. Telefoon 4374 Kaal, H., Houttil 48, radiohandelaar. Kaal, H., Baansingel 64, fotograaf. Kaal, wed. J., Kennemersingel 3, zonder. Kaal, J., Oosterkolkstraat 23, stoker gasfabriek. Kaal, J., Talmastraat 2, radiohandelaar. Kaal. J. N., Aehterdam 28, timmerman. Kaal, M., Tulpstraat 6. klinker. Kaal, M.. Oudegracht 175, meteropnemer/incasseerder. Kaal, N. J., Tienenwal 23, chauffeur. Kaan, wed. A., Stationsweg 35, zonder. Kaan, J., Stationsweg 35, chauffeur. Kaan, mej. J., Langestraat 62, winkelierster babyart. Kaan, mej. M.Pr. Julianalaan 14, zonder. Kaan, M., Varnebroek 21, directrice leeszaal. Kaan, wed. P., Pr. Julianalaan 14, zonder. Kaan, mej. S.. Pr. Julianalaan 14, zonder. Kaandorp, A. W., Watermanstraat 14, stucadoor. Kaandorp, mw. A. M., Kerkstraat 13, zonder. Kaandorp. A. J., Ridderstraat 19, metselaar. Kaandorp, A., Afgesn. Kanaal vak 9, terreinbaas. Kaandorp, B., Tienenwal 16, automonteur. Kaandorp, B. H., Zeglis 32, timmerman. Kaandorp, mw. C., Langestraat 11, zonder. Kaandorp, C., Kennemerstraatweg 43, zonder. Kaandorp, C., Fnidsen 75, spoeler. Kaandorp, wed. G., Nieuwpoortslaan 144, zonder. Kaandorp, J., Oudegracht 35, loodgieter. Kaandorp, J. N., 2e Tuindwarsstraat 31, besteller PTT. Kaandorp, J., Stationsstraat 26, metselaar. Kaandorp, J. A., Nieuwpoortslaan 52, besteller P.T.T. Kaandorp, J. B., Dr. Schaepmankade 13, loodgieter. Kaandorp, N. J., Polderstraat 3. los arbeider. Kaandorp, P., Houtweg 21, timmerman. Kaandorp, P. B., Zeglis 64, arbeider openb. werken. Kaandorp, S., Nieuwpoortslaan 24, groentenhandelaar. Kaandorp, T., Dr. Schaepmankade 13, arb. openb. werk. Kaandorp, W. J., Heilooërdijk 3, kuiper. Kaandorp, W., Noorderkade 25, stucadoor. Kaar, P. C. van het, Korenbloemstraat 1, autobekleder. Kaar, W. J. van het, B. Bottemannestraat 70, ag. v. pol. Kaarsemaker, F.. Stationsweg 33, filiaalchef handelmij. Kaaij, B., v. d. Woudestraat 4, melkslijter. Kaai], C. G., Westdijk 1, chauffeur. Kaaij, G., Rembrandtstraat 50, agent gem. politie. Kaaij, G. C., K. v. 't Veerstraat 84, chauffeur. Kaaij, J., Ramen 21, machinebankwerker. Kaaij, J., A. v. Burenstraat 14. broodbakker. Kaaij, H. S. N. A. van der, A. v. Burenstraat 20. Kaaijk, D.Westerweg 63, houthandelaar. Kaaijk. wed. W., Westerweg 63, zonder. Kabel, N., Luttik Oudorp 13, huisschilder. Kaeseberg. mej. H. G., Westerweg 134, onderwijzeres. Kager, wed. C., Nassauplein 11, zonder. Kager, wed. C., Baansingel 94, zonder. Kager, C. J.Hoeverweg 59, veehouder. Kager, H., Ritsevoort 9, slager. Kager, N. A.Druivenlaan 57, reiziger. Kahlman, C. F., Nieuwlandersingel 24, viskoopman. Kaindl, mej. M. A. P., Krelagestraat 1, zonder. Kakebeeke, wed. J. H. G., Madeliefstraat 14, zonder. Kalb, mej. M. E.. Corfstraat 35, kantoorbed. P.T.T. Kalb, P. J., Corfstraat 35, ambtenaar P.T.T. Kalb, mej. S. A. M., Corfstraat 35. steno-typiste. Kaldenbach. wed. A.Wilhelminalaan 9, zonder. Kaldenbach. mw. J., Nieuwpoortslaan 12, zonder. Kaldenbach, J. J., Rekerstraat 24, timmerman. Kalis, A., Snaarmanslaan 36, filmoperateur. Kalksma. F. J.Laat 175. kapper. Kalksma, J. F.. Hoogstraat 6, dameskapper. Kallansee, A., Nieuwesloot 3, steenhouwer. Kallansee, A.Stationstraat 43 steenhouwer. Kalverboer, wed. J. Lamoraalstraat 2, zonder. >»Kamans, A., Dathenusstraat 15a kantoorbediende. Kamer, wed. A. van de, Lyceumstraat 3 zonder. Kamer. wed. A. F. van de, Trompstraat 22, zonder. Kamer A. J. H. van de, Laat 119 slager Kamer H. van de, Clarissenbuurt 43 vuurwerker. Kamer, H C. van de. Zaagmolenstraat 28 onderwijzer. Kamer. wed. H A. van de Zandersweg 2 zonder. Kamer, mej. J. M van de, Steijnstraat 23 huishoudster. Kamer, mej. J M. van de, Nassauplein 11, zonder Kamer, J. P. van de, Heilooërdijk 78 veehouder. Kamer, wed. J van de, Dr. Schaepmankade 5, zonder. Kamer, M. van de, Huigbrouwerstraat 22, slager.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 73