P. DE JONG OUD PAPIERHANDEL 69 AMSTERDAM (O), Kromboomsloot 35 tot 43 - Tel. 49590 Middenweg- Tel. 53015 ALKMAAR, Voormeer 34 Geest 20- Tel. 4880 Wij geven de hoogste dagprijzen Speciale ver- nietiging van Uw archieven Jong, J. de. Noorderkade 45, voeger. Jong, J. de. Boezemsingel 56, kleermaker. Jong, J. G. A. de, Kennemerpark, chirurg. Jong, J. de, Baanslngel 98, landarbeider. Jong, J. de, Waerdendelstraat 2, ambt. dir. bel. Jong, J. de. Vondelstraat 14, schaalknecht v. G. L. Jong, J. A. de, C. W. Bruinvisstraat 15, winkeldief. Jong, J. de, Schermerweg 19, timmerman. Jong, J. G. de, N. G. Piersonstraat 27, arbeider gem. Jong, wed. J. de, Stationsstraat 30, zonder. Jong, wed. J. A. J. de, Nieuwesloot 10, zonder. Jong, J. C. de, Hooftstraat 1, opperman. Jan de Jong Laat 12—14. Telefoon 3472 Aardappelen, Groenten, Fruit, Delicatessen De Panklaarspecialist Jong, J. H, de Laat 12, groentenhandelaar. Jong, J. H. de. B. Bottemannestraat 22, opperwachtm. Jong, J. W. C. de, Forestusstraat 22, zonder. Jong, K. de, v. d. Woudestraat 40, besteller P.T.T. Jong, K. de. Spoorstraat 86, amanuensis R.H.B.S. —Jong, K. de, Coornhertkade 17, timmerman bouwv. Jong, wed. L. de. Oudegracht 49, zonder. Jong, L. A. C. de, Fnidsen 97, manufacturier. Jong, mw. M. A. L. de. K. Lyceumstraat 8, zonder. Jong, M. D. A. de, Lindenlaan 76, zonder. Jong, P. A. de, 2e Kanaalstraat 21. zonder. Jong. P. de, Blekerskade 29, zonder. Jong, P. de. Nieuwesloot 87, caféhouder. Jong, P. de, Druivenlaan 29, electricien/gasfltter. Jong, P. de. Kanaalkade 52, verkoopleider. Jong, P. de, Ropjeskuil 16, chocoladebewerker. Jong, P. de, Oudegracht 35, rijwielhersteller. Jong, P. C. de, Gashouderstraat 29, grondwerker. Jong, P. R. de, Vondelstraat 16, metselaar. Jong, wed. S. de. Mient 23, zonder. Jong, S. de, Statnonsstraat 56, metaalbewerker. Jong, S. de, B. Bottemannestraat 6, bankwerker N.S. Jong, S. de. Noorderkade 66, voeger. Jong, S. de. Leliestraat 6, zonder. Jong, T. de, Cort v.d. Lindenkade 23, broodbakker. Jong, W. de, Spoorstraat 20, zonder. Jong, W. de, Steijnstraat 4, leraar boekhouden M.O. Jong, wed. J. de, Pr. Julianalaan 14, zonder. Jong. W. J. de, Popelmanslaan 2, scheepstimmerman. Jong, W. S. M. de. Mient 23, winkelier. Jong, mej. IJ. de, Heul 35, huishoudster. Jongbloed, P.. Stuartstraat 73, cantinebeheerder. Jongbloed, R., Hoeverkade 15. grondwerker. Jonge, A. de, Kennemerstraatweg 42. kapper. Jonge, A. de. Nieuwesloot 87, schippersknecht. Jonge, H. de, Oudegracht 62, bloemenkoopman. Jonge, J. de, Lindenlaan 115, kuiper. Jonge, K. de. Kanaalkade 49, timmerman. Jonge, M. de, J. v. Scorelkade 11, ambt. dir. bel. Jonge, W. de, Baansloot 23, grondwerker. Jongebloed. F., Kanaalkade 60, los arbeider. Jongedijk, mej. H., B. Bottemannestraat 47. boekkh.ster Jongcdijk, J. H., Laat 195, rietwerker. Jongejan, C., Baanpad 3, kaaspakhuiskneeht. Jongejan, C., Uiten boschstraat 45, choe. bewerker. Jongejan, wed. J., Baansingel 11, zonder. Jongejan, J.. Uitenboschstraat 19, pakhuisknecht. Jongejan, J., Trompstraat 36. stoker-machinist. Jongejan, P., Zeglis 57, betonwerker. Jongejans. A., Ropjeskuil 8, bierbottelaar. Jongejans, wed. F., Veerstraat 1, zonder. Jongejans, N., Ropjeskuil 8, besteller P.T.T. Jongejans, W., Bloemstraat 22, visventer. Jongen, H., Stationsstraat 15, kantoorbediende. Jongeneel, J. W.Costerstraat 9, dir. keuringsdienst Jongens, J.Kennemerstraatweg 186, leraar amb.sch. Jongert, J., A. v. Burenstraat 6 melkhandelaar. Jonges, C. P.. St. Annastraat 27, grondwerker. v Jongewaard, C.Nieuwpoortslaan 121, handelsreiziger. Jongh, A. de, 2e Kanaalstraat 1, pakhuisknecht. Jongh, D. de, Kitsteeg 6. huisschilder. Jongh, D. de, Fnidsen 33, grondwerker. Jongh, J. de, Kwerenpad 9. los arbeider. Jongh, mw. J. de. Overdiestraat 17, zonder. Jongh. ,T. P. de, Zeglis 179. los arbeider. Jongh, wed. ,T. de, Druivenlaan 28. zonder. Jongh, mej. M. L. de, Pr. Julianalaan 14, zonder. Jongh, M. de, Noorderkade 30, grondwerker. Jongh, M. de, Druivenlaan 16, grond- en betonwerker. Jongh. mej. T. de, Kennemerstraatweg 51, hulsjuffrouw Jongkind, mej. G. M., Nieuwlanderslngel 54, dienstbode.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 71