59 Helderman. A.r Oudegracht 13, kantoorbediende. Helderman, A., Groenelaantje 4, brood- en banketbakker Helderman, A., Langestraat 48, huisschilder. Helderman, C., Rochdalestraat 35, sigarenmaker. Helderman, F., Ramen 12, zonder. Helderman, F., Omval 17. vruchtenhandelaar. Helderman, F., Groenelaantje 4, kantoorbediende. Helderman, F. H.. Ranonkelstraat 29, kantoorbediende. Helderman. P., Kinheimstraat 30, expediteur. Helderman, J. v. d. Lijnstraat 38, vertegenwoordiger. Helderman, mw. M, J., Omval 11, zonder. Helderman, wed. R., Wollebrandtstraat 20, zonder. Heltrich. T.L. Oudorp 12, zeilmaker. Heling, H. J. M., Zijdam 13, spoorbeambte. Helleman, H. B., v. Houtenkade 24, onderwijzer. Helleman, H. J., Snaarmanslaan 90, metselaar. Helleman, N. C., Fr. Halsstraat 48, mach. koopvaardij. Helling, M. C. P. J., Breedstraat 9, R.K. geestelijke. Hellinga, G.. Pr. Julianalaan 14, zonder. Helm, A. van der, Middenstraat 7, bufletbediende. Helm, J. W. van der, J. v. Galenstraat 26, stoker. Helm, W. C. van der, Snaarmanslaan 43, zonder. Helm, W. C. van der, Bergerweg 10, isoleerder. Helmer, H. J., Kennemerstraatweg 10', kruidenier. Helmer, mej. I. J., C. v. d. Lindenkade 9, Helmich, G. J., Nieuwpoortslaan 162, huisschilder. Helmus, W., Westerweg 150, kellner. Helsdingen, wed. J., Waerdendelstraat 7, pensionh. Hemels, A., Dijkgraafstraat 26, machinebankwerker. Hemels, A., St. Annastraat 17. instrumentmaker. Hemels. A. G., Langestraat 45, belastingconsulent. Hemels. G. P., Lindegracht 21, smid. Hemels, H., v. d. Meijstraat 12, kantoorbediende. Hemels, H., J. v. Heemskerkstraat 8. scheepstimmerman. Hemels, H. A.L. Oudorp 26, smid. Hemels. J. F., Clarissenbuurt 17, kleermaker. Hemels, J. F, F, Panisstraat 11, kleermaker. Hemke. wed. H,Stationsweg 52, zonder. Hemke, wed. K., Pr. Julianalaan 14, zonder. Hemmelder, H. J., Wollebrandtstraat 9, earr. bouwer. Hemmelder, N. G. Perso'nstraat 24, auto-plaatwerker. Hemmelder, J.. Ropjeskuil 10, conciërge. Hendriks, F., K. v. 't Veerstraat 38, zonder. Hendriks, M. E., Overdiestraat 66, los arbeider. Hendriks, wed. P.. Emmastraat 71, zonder. Hendriks, P., Sliksteeg 15, sigarenmaker. Hendriks, P.. Zeswielenstraat 13, opzichter N.S. Hendrikse, A. A.Stationsweg 98, zonder. Hendrikse, G. G. H., Vermeerstraat 3, opz.-tekaar. Hendrikse. J. J.. Lyceumstraat 44, chef warenhuis Hendrikse, mej. S. P., Stationsweg 98, zonder. Henke, J. A.Koningstraat 8. koopman in onger. goed. Henke, K. M.Koningstraat 10. consumptieijsbereider. Henke. P., Achterstraat 28, koopman 2e hands goed. Henkes. wed. A.. Oudorperdijkje 10, zonder. Henkes, mej. J., Zeglis 27, zonder. Henneman, A. C.. Oudegracht 147, kellner. Henneman, C. J., Bierkade 16, kaashandelaar. Henneman. mej. G. D.. Bierkade 16, zonder. Henneman. wed. J.. Oudorperdijkje 47. zonder. Henning, mw. G. A., Veerstraat 1, zonder. Henning, H. N.. N. G. Piersonstraat 33. gasfitter. Hennink, wed. H.. Lombardsteeg 21, cafehoudster. Hennink, J., Spanjaardstraat 9. zonder. Hennink, J. M.. Nieuwlandersingel 21, 1.1. mach. bankw. Hensens, J.. Frieseweg 2, militair. Henskes, mej. D. A. W. G.. Westerweg 55, analyste. Henstra, J.Laat 172, rijwielhandelaar. Henstra, wed. T.. Keizerstraat 28, zonder. I lenstraW., Ridderstraat 20, slager. ,,'t Herenhuis" Herenmodes, Jongenskleding Langestraat 80. Telefoon 2473 Herder, H. de, Geestersingel 26, ambtenaar N.S. Herder, J. den, 2e Kanaalstraat 2, metaalbewerker. Herman, M.Pr. Julianalaan 14, zonder. Hermanides, wed. J.. Forestusstraat 6, zonder. Hermes, A., Metiusstraat 16, timmerman. Hermes, A. J., Lindenlaan 83, lasser. Hermes, mej. A. M., Oudegracht 75. zonder. Hermes. F. W.. Dijk 34, schoenmaker. Hermes. J. B. H.. Geesterweg 7. aannemer wegenbouw Hermes. J. D., Oudegracht 189, zonder. Hermes. J. H.. Lindegracht 39, zonder. Hermes, J. W., Oudegracht 98. zonder. Hermes, J. B., Westerweg 36, metselaar. Hermes. M., Drebbelstraat 24, meubelmaker. Hermes, IJ., Forestusstraat 7. groentenhandelaar. Hermse, F. P., Schermerweg 14, rijkswerkman Genie. Herrebout, J. F.. Wollebrandtstraat 21, hoofdcond. N.S. Hertogs, wed. A., Snaarmanslaan 40. zonder. Herwijnen, mej. G. van, Wilhelminalaan 11, linnenjuffr. Herwijnen, mej. J. van. Kooltuin 5, huishoudster. Hes, J.. Zoutstraat 5, sigarenwinkelier. Hes, J. C., Stationsweg 27, ambtenaar L.C.O. Hes. N., Drebbelstraat 22, timmerman. Hespen. A. van, Hoeverweg 5, ambt. P.T.T. Hesselink. D. J.. K. v. 't Veerstraat 25. chauffeur. Hessing, C.Achterdam 20, fabrieksstoker. Hessing, J.. K. Landstraat 32, visser. „Het Electrahuis" Thom Hoogervorst Magdalenenstraat 5. Telefoon 2803 Heugten, mej. A. M. E. van, Nassaulaan 11. kotersass. Heugten. C. van. Pr. Hendrikstraat 30, kantoorbed. Heugten. P. van, Nieuwlandersingel 19, bloemist. Heugten. P. J. van. Wildemanstraat 24. los arbeider. Heugten. R. van, Landstraat 42. bloemist. Heugten, W. van. Wildemanstraat 22, grondwerker. Heus, J., P. A. de Langeplein 14, suikerbewerker. Heusden. W. G. van. Nic. Beetskade 15. adj. v. politie. Heuseveldt. J. W. A.. Wilhelminalaan 15, koopman. Heusij, wed. B., Nieuwpoortslaan 93, winkelierster. Heusij, B. H.. Regulierslaan 13, machinist N.S. Heusij, M., Fnidsen 36, scheepsbouwer. Heuvel, mej. M. B., Krelagestraat 1. hulp i.d. huish. Heuvel, A. J. van den, Ruysdaelkade 4, insp. verz. mij. Heuvel, wed. E. M. J. W. van den. Macl. Pontstraat 16.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 61