,,'t Wapen van Heemskerk" 58 Breedstraat 33 - Alkmaar Telefoon 2201 9 DE zaak voor Uw feestavonden 9 Vergaderingen 9 Bijeenkomsten - enz. 9 Zalen voor 1 0 - 500 personen Uw adres voor prima verzorgde DINERS bij alle voorkomende feestelijke gelegenheden De exploitant K. RUS Heide, mej. G. van der. Stationsweg 106, fröbelonderw. Heide, wed. J. van der, Rippingstraat 35, zonder. Heide, mej. S. van der, B. Palingstraat 13, huish. Heidema, C., Rozenstraat 5, kantoorbediende. Heidema, E., Rozenstraat 5, zonder. Heidema, H. R., Rembrandtstraat 17, ambt. gem. secr. Heidemann, H., Metiusgracht 8, grossier in vee en vlees. Heidemann, H. H., Metiusgracht 8, boerenknecht. Heidemann, J. H., Koningstraat 5, koopman in kleinvee. Heiden, mej. A. C. van der, G. Doustraat 46, zonder. 1 lei lij sers, wed. R., Nic. Beetskade 33, zonder. Hein, C., Bloemstraat 19, koopman in lompen. Hein, C., Ritsevoort 44. electr. lasser. Hein, wed. J., Noorderkade 61, zonder. Hein, K.Compagniestraat 14, transportarbeider. Heinen, mw. G.. Pr. Julianalaan 14, hoofd huishouding. Heinen, W., Houthavenstraat 10, machinist N.S. Heiner, W., Kennemersingel 3, boekhouder. Heinis, A., Oudegracht 247, zonder. Heinis, C., Zaagmolenstraat 6, zonder. Heinis, C., Lindenlaan 19, bloemist. Heinis, mej. E., Achterweg 37, huishoudster. Heinis, H.Tuinstraat 30, zuivelhandelaar. Heinis, J. C.Forestusstraat 26, bloemist. Heinis, P., Eilandswal 7, schipper. Heins, P., Houtmanstraat 24, menagemeester. Heino, J.Pr. Julianalaan 14, zonder. Heins, J. J., Kennemerstraatweg 55, kellner. Heinstman, wed. C., Landstraat 39, zonder. Heite, J. H., Emmastraat 5, zonder. Hek, G. de, Snaarmanslaan 129, zonder. Hekezen, wed. J. van, Westdijk 26, zonder. Hekezen, P. J. van, Westdijk 27, landbouwer. Hekhuijsen, mw. C. J., Spoorstraat 66, zonder. Hekket's Klampenindustrie en Borstelfabriek Pieterstraat 3 Telefoon 3337 Hekkket, A.. Kennemerstraatweg 109, papierwarenfabr. Hekket, mej. E. W., juriste bankbedrijf. Hekket, G., Westerweg 28, veehouder. Hekket, wed. H., Egmonderstraat 5, zonder. Hekket, mej. H. H. M.. Steijnstraat 66. zonder. Hekket, mej. J.. Westerweg 53, huishoudster. Held, J. H., K. v. 't Veerstraat 72, chocoladebewerker. Helden, D. van, Schagenstraat 1, machinebankwerker. Helden. R. H. J. van, Lyceumstraat 31, bureelchef. Helder, wed. C., Nieuwpoortslaan 75, zonder. Helder, P., Zeglis 19, kantoorbediende G.A.B. Helder, S., Stationsstraat 81, zonder. Helderman, A. Sigarenzaak Oudegracht 13

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 60