ADRESBOEK ALKMAAR 1951 „Noordholland - Noord" Voor Alles Verzekerd VOOR Uitgave Federatie van V.V.V.'s in Noordholland boven het Noordzeekanaal Afdeling: Publiciteit Kantoren: Waaggebouw Alkmaar VERMINDERDE ZORG BI) ZIEKTE Sluit daarom een verzekering bij de Algemene Vereniging voor Ziekenhuisverpleging Gevestigd te Alkmaar, Comansstraat 16, Tel. 2758 Vergoeding 42 dagen Ziekenhuis verpleging, Klinische special, hulp, bijkomende kosten, Ziekenvervoer. Premie voor de laagste klasse: f 1.75 per maand. Kinderen be neden 16 jaar (maximaal worden 3 kinderen berekend) f 1.35 p. m. Voor 400 dagen bedragen deze premiën resp. f2.05 en f 1.51 p.m. Vraag voor hogere tarieven inlich tingen aan ons kantoor en bij de boden van het Algemeen Afdelings- Ziekenfonds gevestigd te Alkmaar.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 5