JjianÈe* rifreAg, Firma P. de Frenne Sigarenmagazijn g SIGAREN SIGARETTEN EN TABAK LANGESTRAAT 22 TEL. 2865 8 47 VOOR KANTOOR - ARTIKELEN EN DRUKWERKEN N.V. LANGESTRAAT 24 TELEFOON 2394 (bggh. 2507) Ford off. Dealer Automobielbedrijf Willem Schmidt Nassauplein 1. Telefoon 3545 Fortmann, mej. B. J. M., van Everdingenstr. 18, anal. Fouw, L. M. de, Pr. Julianalaan 14, zonder. Fraaij, K., Uitenboschstraat 141, radiohandelaar. FraaijP.Bottemanstraat 19, radiohandelaar. Fraaij, R. R.Bergerweg 83, radiohandelaar. Fraay, Gebr. Radiohandel en reparatie Schoutenstraat 20 Frank, J., Luttik Oudorp 77, procuratiehouder. Franke, wed. C., Corn. Evertsenplein 3, zonder. Franken, mevr. C. A., Zeglis 34, zonder. Franken, mevr. J., Dr Schaepmanstraat 27, hulp i/d h. Frankfort, A., Lyceumstraat 79, magazijnbediende. Frankfort, C., Krelagestraat 1, landbouwer. Frankfort, M., Visscherslaan 16, kapper. Frankot, R., Ranonkelstraat 15, chef monteur. Frans, K., Dr Schaepmanstraat 34, fabrieksarbeider. Franse, J. C., Regulierslaan 4, hulpbewaarder. Franse, W. P. A., A. v. Burenstraat 41, musicus. Fransen, wed. G. J., Oudegracht 129, zonder. Fransen, G. J., Oudegracht 179, timmerman. Fransen, J. G., Geest 46, timmerman. Fransen, Jan Dames-, Heren- en Uniformkleding naar maat Verdronkenoord 92 Fransen,i J. W., Verdronkenoord 92, kleermaker. Fransen, P. A., Nieuwpoortslaan 132, metselaar. Fransen, mej. S., Oudegracht 179, zonder. Franssen, H., Ger. Doustraat 18, chauffeur. Franssen, J. C., Snaarmanslaan 57, monteur kant.mach. Franzen, D.Nic. Beetskade 41, ambt. P.T.T. Fraij, mej. T., Veerstraat 1, zonder. Fraijman, A. J. M., mej., Bierkade 22, apothekerass. Fraijman, mej. C. B. M., Bierkade 22, zonder. Fraijman, wed. S., Bierkade 22, zonder. Freden, mej. M. K. W., Hoeverkade 13, dienstbode. Frederiks, mej. A. M., Laat 77, dienstbode. Frederiks, A. W., Biekerslaan 24, tuinman-bloemist. Frederiks, S., Liefdelaan 19, stoker. Frederikse, F. J., Nassaulaan 41, arts. Fredriks, A. J., Uitenboschstraat 127, bewaarder strafg. Fredriks, mej. E. J., Ropjeskuil 26. werkster. Fredriks, wed. I., Ropjeskuil 26, zonder. Fredriks. P., Pr. Bernhardlaan 19, bew. strafgevangenis. Fredriksen, F., Spoorstraat 36, machinist koopvaardij. Frehe, G. B. T., Jjteijnstraat 19, winkelbediende. Frehe, J. J. P., Nassaulaan 4, priester. Frenne, wed. A. C. de, Langestraat 22, zonder. Frenne, P. de, Langestraat 22, scheepswerktuigkundige. HET ADRES sinds 1887 voor n alle soorten fijne H H H

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 49