G. J. DOESCHOT IAAKT 6'J MEUBELEN 7 Machinefabriek 39 ALKMAAR KONINGSWEG 67-69-74 Electrische- en Autog. Lasinrichting Constructie Werkplaats Handel in- en reparatie van Electro Motoren en Dynamo's Dingerdis, C.T Gr. Nieuwland 44, metselaar. Dingerdis, F. H. C.Varnebroek 29, zonder. Dingerdis, F. H. C., Akerslaan 29, opzichter wontngb. Dingerdis, F. H. C., Lindenlaan 41, metselaar. Dingerdis, J. F., Ropjeskuil 68, metselaar. Dingerdis, J., Westerweg 22, metselaar. Dingerdis. J., Boezemsingel 48, choc.- en suikerbew. Dingerdis, J., Keizerstraat 11. letterzetter. Dingerdis, N. C., Lindenlaan 29, zonder. Dingerdis, S.Landstraat 27, kleermaker. Dingjan, W. L. M., Westerweg 278, reiziger in manui. Dinkelberg, J., Ritsevoort 16, journalist. Dinkla, T. A., Dr. Schaepmanstraat 23, kantoorbed. Dinsbach, W. L., Verdronkenoord 61, zonder. Dirker, F. A., P. A. de Langeplein 23, goudsmid. Dirker, H. F., P. A. de Langestraat 29, kunstschilder. Dirkmaat, D., Julianastraat 10, ambt. Soc. Zaken. Dirkmaat, mej. H., Ridderstraat 7, drogiste. Dirkmaat, mej. I., Ridderstraat 7, drogiste. Dirkmaat, W., Wilhelminalaan 20, architect. Dirks, J., Frieseweg 1, kapper. Dirks, J. W., Varnebroek 25, besteller PTT. Dissel, wde. K., Oudegracht 81, zonder. Disseldorp, L. P. C., Wagenmakersstr. 2, mag.bed. Disseldorp, P. L., Westerweg 286, wagenbestuurder NS. Disseldorp, P. L. N., Hooftstr. 167 A, bew. strafgev. Distelbrink. J. T., Papiermolenstr. 1, Ier. L. Opv. HBS. Ditmars, C. H., Hofdijkstraat 4, boekhouder. Ditsel, A.. J. v. Galenstraat 16. los arb. Ditsel, G., Zijdam 10, grondwerker. Ditsel, H. P.. Hoogstraat 17, schoenmaker. Ditsel, J., Overdiestraat 79, monteur. Ditsel, wed. L., Hooftstraat 31, zonder. Ditsel, L.. Hooftstraat 31. rijtuigpoetser NS. Dobber, wed. J., Schermerweg 4, zonder. Docter, H., Overdiestraat 19, zonder. Docter, S.. J. v. Scorelkade 19, metaalbewerker. Dodenhuis, P. E., Nic. Beetskade 44, zonder. Doe.ksen, mevr. A., Metiusgracht 7, zonder. Doel, A. J. van den, van der Woudestraat 49, best. PTT. Doel, J. A. van den. Fnidsen 103. chauffeur PTT, Does, J. de, Rippingstr. 1, dames- en herenk., w. fotoart. Does, P. van der, Speenkruidstraat 10, koopman. Doeschot, mej. A. G. J., Kanaalkade 62e pensionh. Doeschot, G., Kanaalkade 33, mach.-bankwerker. Doeschot, J., Kanaalkade 33, bankwerker. Doeschot, J. P., Ranonkelstraat 3-, mach.-bankwerker. Doeschot, J. G., Koningsweg 67. mach.-bankwerker. Doets, A., Houttil 38, verlofhouder. Doets, A., Fnidsen 60, vis- en fruithandelaar. Doets, C.Eendrachtstraat 10, wegwerker NS. Doets, J., Zeglis 11, koopman in galanterieën. Doets, N., Houttil 19, handelaar in vis en comestibles. Doeven, wed. G., Anjelierstraat 13, zonder. Doffer, J. P., Roemer Visscherstraat 26, besteller PTT. Doggenaar Bloemenmagazijn Langestraat 84. Telefoon 2719 Doggenaar, M. F, H.. Geest 18, tuinbouwkundige. Dogger, H., Fr. Halsstraat 27, bankbediende. Dogger, J. H., Tuinstraat 46, kruidenier. Dok, J. van Muziekhandel. Beëdigd makelaar, taxateur Spoorstraat 93. Telefoon 4510 Dok, G. van, Kinheimstraat 3, conducteur NS. Dok, J. van. Spoorstraat 93. antiquair. Dok, mej. M. van. Geestersingel 61, verkoopster. Dok, Wed. W. van. Geestersingel 61, zonder. Dokter, J., van Everdingenstraat 6, zonder. k««» GOED GESORTEERD VERTROUWD en BlLLUK ADR Ei \VOOO AL uw ec ".OOO'GOwtOtM I KOPER rn IJZERWAREN i, d* MEU6ELMAKUIU FUNHOUTHANOEl. fertwnt WMdxh&pnm HL'OVL'JT- MA6A2UN

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 41