N.V. Hollandse Zuivelindustrie „CREMA" 35 Centrale Melkinrichting Ondegracht 88 - Alkmaar - Telef. 3884 Colbé, M. G. A. A., Breedstraat 9, RK priester. Colee, J. L., Nieuwpoortslaan 96, zonder. Col jee, M. W., Nieuwpoortslaan 101, wachtm. rijkspol. Colpa, C. L., Bergerweg 28, timmerman. Colijn, J.. Baansingel 28, timmerman. Commandeur, A. C., Geesterweg 20, kruideniersbed. Commandeur, J., Eikelenbergstraat 74, arb. NS. Commandeur, mej. M. W.. Baansingel 32. dienstbode. Commandeur, P. J., 2e Tuindw.str. 4, werkb. U. v. W. Commandeur, wed. T., 2e Tuindwarsstraat 4, zonder. Commandeur, W. N., Fnidsen 63, beeldhouwer. Commenée, mej. A. van, Koorstr. 27, lerares cost.naalen. Compas, J., Luttik Oudorp 98, betonarbeider. Compas, J., Boezemsingel 58, expeditieknecht. Conneman, N. E., Oudegracht 193, schoenmaker. Constant, wed. C. J., Hoeverkade 13, zonder. Constant, C. J., Afgesneden Kanaalvlak 8, monteur. Constant, J., Noorderkade 36, chemisch arbeider. Constant, mevr. J. M.t Bergerweg 44, zonder. Constant, J. M., Driuvenlaan 36, chauffeur. Constant, M., Huygensstraat 30, varensgezel. Constant, N. J., Noorderkade 36. chauffeur-monteur. Constant, wed. P., Druivenlaan 5, zonder. Conijn, mej. A. A., Stuartstraat 102, huishoudster. Conijn, wed. G. A., Nassaulaan 19, zonder. Coöperatieve Melkinrichting- Combinatie „Mica" Schoolstraat, Alkmaar Telefoon 3185, na 18 uur 4266 Coöperatieve Zuivelbank Landbouwhuis Telefoon 2360 Cool, G. F., Brouwerstraat 3, ingenieur. Cools. wed. J. A. W.. Lombardsteeg 7. zonder. Coppens. A. J., Verdronkenoord 100, loodgieter. Coppens, A., B. Bottemannestraat 64, zonder. Coppens, C. J., Ritsevoort 36, loodgieter. Coppens, J. C. M., Ritsevoort 56, loodgieter. Coppens, P. J.. Comansstraat 31. tandtechniker. Coppoolse. C. J., Karei Doormankade 5, fabr.arb. Corbié, W. B.Krelagestraat 3. schoolschoonmaker. Corbran, mevr. B. J.Vermeerstraat 45, zonder. Corbijn van Willemswaard. J., Rembr.str. 7, comm. ass. Cordemeijer. mevr. B. G., v. Everdingenstr. 13, zonder. Cornelisse, H.. Julianastraat 21, banketbakker. Cornelisse. wed. J., St. Josephstraat 12, zonder. Cornelisse, L., Baansingel 49, grondwerker. Cornelisse. M. C., Comanstraat 39, adm. ziekenhuisverpl. Cornelissen, Boterstraat 18. Telefoon 2635 Muziek, instrumenten, platen en reparatie Huisadres: Kitsteeg 1 Cornelissen, J. G.Zeswielenstr. 26. sleepbootkapitein. Cornelissen, mevr. H. P.v. Houtenk. 19, Ier. lich. opv. Cornelissen, J. A., Uitenboschstraat 72, ambt. L.C.O. Cornelissen, J. M., Oudegracht 241, musicus. Cornelissen, W. K., Schermeerstraat 7, zonder. Cornelissen, W. M. P.Kitsteeg 1, muziekhandelaar. Cornelissen Oudegracht 241. Telefoon 4323 Geluidsopname Studio „Cornefoon" Corthals. A. H. F. B.Nieuwlandersingel 59. arts. Costantln, C. G., Oudegracht 29, granietwerker. Coster, B., Em. de Wittestraat 16, wagenbest. NS. Costers, J., Egmonderstraat 13, ambt. Soc. Zaken. Couvee, wed. I. J., Westerweg 91, zonder. Couvee, mej. J. M., Westerweg 91, pianolerares. Couvee, J. J., Nassauplein 13. toonkunstenaar. Couvert, wed. L.Krelagestraat 1, zonder. Couweleers, J., Uitenboschstraat 37, kantoorbediende. Couwenhoven, mej. A. A. D., Pr. Julianalaan 14, zonder. Couwenhoven. C., N. G. Piersonstraat 6, vertegenw. Cramer, wed. D. C., Ritsevoort 18, winkel, banket enz. Cramer, J. J., Ritsevoort 18, banketbakker en kok. Cramer, N. T., Heilooerdijk 15. vertegenw. kantoormach. Cremer, C., Pr. Julianalaan 14, zonder. Cretier, B.. 2e Tuindwarsstraat 11, lampenist NS. Cristofoli's Granito- en Betonemaillebedrijf Naadloze vloeren Perronstraat 10. Telefoon 3877

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 37