INDU5TRIE-ENBOCJWT ER"R EIN E N 1 te Alkmaar openbare werken, afd. grondbedrijf VERSTREKT INLICHTINGEN TEL.PI232A2. 32 Buntsma, M., Nieuwpoortslaan 59, ovenist. Burek, J. I. du, Wilhelmlnakade 24, leraar M.O. Ned. Burcksen, J. H., van der Kaaystraat 31, ehocoladebew. Burcksen, wed. M., van der Kaaystraat 31, zonder. Burdesch, wed. A. C., Westerweg 112, zonder. Burdorf, W. J. K. Dir. Instituut „Burdorf" Handelsonderwijs en examenopleiding Langestraat 91. Telefoon 2497 Burdorf, mevr. W. J., Bierkade 19, zonder. Burdorf. W. J. K., Langestr. 91, dir. handelsinstituut. Buren, mej. G. G. A., Westerweg 29. kassier. Buren, wed. G. N.Egmonderstraat 9, zonder. Buren, P. N. G., Laat 229, winkelier in kol. waren. Buren, wed. P.Overdiepad 18, zonder. Buren, W., Overdiepad 18. veehouder. Buren, mevr. D. H. van, Westrijk 3, zonder. Buren, R. van, Westdijk 3, glazenwasser. Buren Lensinck, wed. L. van. Nassauplein 27, zonder. Burg, wed. G. R. ten, Pr. Julianalaan 14, zonder. Burg, mej. A. M. ter, Pr. Julianalaan 14, hoofdverpl. Burg. P. ter. Koorstraat 3, boekhandelaar. Burg, A. B. van den. Ingelandstraat 4, chauffeur. Burg, A. F. T. van den, Kooltuin 18, tandtechniker. Burg, C. A. van den, Kenn.strweg 94, brood- en bank.b. Burg, C. J. van den. Metiusgraeht 23, chauffeur. Burg, L. F. van den, Hoeverkade 17, fabr.arb. Burg, T. van den, Kenn.straatweg 94, brood- en bank.b. Burg, A. C. van der, Em. de Wittestr. 2, agent v. pol. Burg, J. van der, van Houtenkade 28, adj. van politie. Burger, Firma W. Dubbele Buurt 13. Telefoon 3333 Groothandel in Zuivelproducten, Conserven Depot Calvé Burger, wed. A., Juiianastraat 7, zonder. Burger, mevr. B. J.. Laat 215, filiaalhoudster. Burger, C.Karl Marxstraat 36, vertegenwoordiger. Burger, C. E. A., van der Meijstraat 13, huisschilder. Burger, C. G., Dr. Schaepmanstr. 6, firmant techn. gr.h. Burger, D., Stationsweg 35, zonder. Burger, H. G., Boezemsingel 63, scheepstimmerman. Burger, H., Boezemsingel 63. plantsoenarb. Burger, H. C., Ie Tuindw..straat 22, zonder. Burger, J. C.. Nic. Beetskade 42, ambt. ter gem.-secr. Burger, J., Blekerskade 1, zonder. Burger, J., Leliestr. 13, handel, in smeerolie en vetten. Burger, J., Stationsweg 3, transportarbeider. Burger, wed. J.Emmastraat 55. zonder. Burger, P. J.Landstraat 78, vertegenwoordiger. Burger. P. J. M.Karl Marxstraat 28, kantoorbediende. Burgering, A. C., Oudorperdijkje 43. zakkenstopper. Burgering, H., Luttik Oudorp 106, zakkenhandelaar. Burgering, H., Landstraat 51, koopman in oude metalen. Burgering, J. J., K. v. 't Veerstr. 11, koopm. in lompen. Burgering, J., Luttik Oudorp 106, zonder. Burgering, J. F., Raaksje 11. los arbeider. Burgering, wed. J. H.. Achterweg 5-1, caféhoudster. Burgering, L. W., Tulpstraat 11, l.l.-machinist N.S. Burgering, N.Lindegracht 6, koopm. in oude mat. enz. Burgering. P.Uitenboschstraat 62, transportarb. Burgering. W. H., Sandersbuurt 15, schilder. Burgert. A., Rochdalestraat 3, pakhuisknecht. Burgert, A., Rochdalestraat 3 schilder. Burgert, G., Rochdalestraat 3, sigarenmaker. Burgert. J.. 2e Tuindwarsstraat 13. stoffeerder. Burgert, wed. W.Rochdalestraat 3. zonder. Burgert, W.Rochdalestraat 14, schilder. Burges, J., Ie Kabelstraat 8, bed. schoenhandel. Burggraaff. A., Leeuwenbekstr. 31, leraar amb.school. Burgh, wed. D. van den, Dopjeskuil 80, zonder. Burgt, P. van de, Eendrachtstraat 5, zonder. Burgt, P. van de, Stuartstraat 97, instrumentmaker. Burgt. A. van der, Em. de Wittestraat 2, zonder. Burik, H. van, Nic. Beetskade 9, buffetchef. Burken, J. G. van, Kenn.straatweg 33, zonder. Burkunk, mej. C. E., Krelagestraat 1. zonder. Burkunk, G., Langestraat 6, naaimachine-monteur. Burkunk, M. N., Juiianastraat 24, procuratiehouder. Burmann, B. A., Wagenmakersstr. 8, brandstoff.hand. Bus, mevr. B. A. M., Dr. Schaepmankade 14, zonder. Bus, J., Laat 69, assurantiebezorger. Bus, mej. M.Heilooerdijk 9, winkelbediende. Bus, T., Steijnstraat 3, procuratiehouder. Bus, W., Heilooerdijk 9. kaasventer. Busch, J., Kanaaldijk 38, brugwachter R.W.S. Buscher, wed. A. H.Steijnstraat 31, zonder. Busse, wed. J. van der, Krelagestraat 1, zonder. Busse, J. C. van der. Molenbuurt, chem. wasser. Bussen, A., Westerweg 110, serg.-vliegtuigmaker. Bussen, C.Clarissenbuurt 11, schilder. Bussen, wed. C., Druivenlaan 13, zonder. Bussen, C.. Landstraat 17, hulpbew. strafgevangenis. Bussen, G., Clarissenbuurt 11, electr. lasser. Bussen, J., Geestersingel 28, schoenmaker. Buter, A. J., touwslager, Laat 103. Buter, A. B., Stationsstraat 67, schrijver PTT. Buter, A., Keizerstraat 40, zonder. Buter, B. H. A., Stationsstraat 3. besteller PTT. Buter, D. T., Laat 103, zakkenstopper. Buter, G., St. Annastraat 9, zakkenstopper. Buter, G., Baansloot 21, transportarbeider. Buter, J. A., Karl Marxstraat 36a, expeditieknecht. Buter, J. J., Geest 9, fabr.arb. Buter, J. H., Lindenlaan 58, onderwijzer b.l.o. Buter, J., Keizerstraat 5, colporteur. Buter, wed. J. R., Nassauplein 11, zonder.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 34