C. BROUWER Oa^fteAtauAcuit ,,'t Ulapen vum UaaAlejm" 30 GEDEMPTE NIEUWESLOOT 91-93 TELEFOON 2336 GERENOMMEERDE KEUKEN le KLAS CONSUMPTIES GEZELLIGE SFEER EIGENAAR: ZALEN VOOR VERGADERINGEN EN PARTIJEN Brouwer, wed. J., Koningsweg 56, zqnder. Brouwer, J., Stuartstraat 80, typograaf. Brouwer, J., Fnidsen 6, keukenbediende. Brouwer, J., Hekelstraat 24, grossier. Brouwer, J., Houtmanstraat 32, letterzetter. Brouwer, wed. J., Westerweg 150, zonder. Brouwer, J. P.Lindenlaan 37, huis- en dec. schilder. Brouwer, J. W.Lindenlaan 31, 11. mach. N.S. Brouwer, K., Westerhofje 38, zonder. Brouwer, K.Brouwerstraat 28. typograaf. Brouwer, mevr. L., Trompstraat 12. huishoudster. Brouwer, wed. L., Eikelenbergstraat 23, zonder. Brouwer. L., Eikelenbergstraat 23. letterz. en drukker. Brouwer, mej. M. W., Geesterweg 17, zonder. Brouwer, wed. P. J., Lindenlaan 37, zonder. Brouwer, P.Fnidsen 36, tuinbouwer. Brouwer, P.Stuartstraat 67. bloemist-hovenier. Brouwer, mevr. P. K.Wildemanstraat 9, zonder. Brouwer, R.Anna van Burenstraat 44, aannemer. Brouwer, R., v. d. Lijnstraat 7, leraar amb.sehool. Brouwer, T., Anjelierstraat 11, rangeerder N.S. Brouwer, T. J., Schermerweg 15, huisschilder. Brouwer, T. N., Laat 189, stofferder. Brouwer, T.2e Tuindwarsstraat 6, ambten. P.V.C. Brouwer, T.Voormeer 35. schilder. Brouwer, mej. T., Dr. Schaepmanstraat 24, zonder. Brouwer, W., Anjelierstraat 11, zonder. Brouwer, W., Fnidsen 55, besteller P.T.T. Brouwer, J. P. J. de, Nic. Beetskade 69, Ier. R.K. Lyc. Brug, mevr. J. van de. le Landdwarsstr. 29, zonder. Bruggemann, J. A., Oudegracht 232, zonder. Brugge, J. J., Ranonkelstraat 10, bed. kruiden.bedr. Bruggeling, S. G. M., Ranonkelstr. 3, amb. gem. l.bedr. Bruggemann, H. Dames- en Meisjeskleding Langestraat 31. Telefoon 4316 Heren- en Jongenskleding Laat 143. Telefoon 3156 Bruggemann, D., Nieuwlandersingel 11. zonder. Brüggemann, H. G. A., Wilhelminal. 5, winkel, in conf. Bruggencate, A. J. C. ten, Rembrandtstr. 24, mach. Brugman, A.Westerkolkstraat 22, schoenmaker. Brugman, A. J., Zoutstraat 2. arb. hoogovens. Brugman, mej. B. N., Lindenlaan 65, pianolerares. Brugman, mej. G., Veerstraat 1, naaister. Brugman, bej. H. C.Akerslaan 15, naaister. Brugman, H. H., Vondelstraat 2. timmerman. Brugman, H. A., Akerslaan 17, stoffeerder. Brugman, H. H., Uitenboschstraat 137, timmerman. Brugman, J., Lindenlaan 65, zonder. Brugman, wed. J.Akerslaan 15, zonder. Brugman, J. A.Korte Landstraat 11. metselaar. Brugman, W, J. A.Vermeerstraat 34, ass. acc. L.C.O. Brugmans, A. C., Fr. Halsstraat 44, chauff.-monteur. Bruin, wed. A. J.. Helderseweg 15, caféhoudster. Bruin, A. J., Westerweg 304, boekhouder. Brffin, A. J., Baansingel 3, tekenaar cult.-techn. dienst. Bruin, A.Zevenhuizen 7, tuinbouwer. Bruin, wed. A.. Ingelandstraat 4, zonder. Bruin, A., C. W. Bruinvisstraat 43, kantoorbed. Bruin, mej. A.Helderseweg 15, zonder. Bruin, A., Verdronkenoord 143, kruidenier. Bruin. A. C. N., v. Leeuwenh.str. 38, h.reiz. koffie/thee. Bruin, A., Westerweg 69, ass. accountant. Bruin, mej. C., Lindenlaan 38, huishoudster. Bruin, mej. C. W. D., Blaeustraat 33, zonder. Bruin, mej. C. J.Ritsevoort 31, winkelbed. manufact. Bruin, wed. C.Ritsevoort 31, zonder. Bruin, F. J., Snaarmanslaan 30, groentenventer. Bruin, G. J., Comansstraat 23, fruitventer. Bruin, mej. H., Dr. Schaepmanstraat 17, werkster. Bruin, H., Fnidsen 87, fabrikant choc. en suikerw. Bruin, H., Oudegracht 217, timmerman. Bruin, H. M., Polderstraat 22, stoker. Bruin, wed. J., Font. Verschuirstraat 13, zonder. Bruin, J., Bisschop Bottemannestraat 9. ambten. N.S. Bruin, wed. J.Blaeustraat 33, zonder. Bruin, J., Fnidsen 87, fabr. suiker en choc.-werken. Bruin. J., Vrouwenstraat 3, expeditieknecht. Bruin, J., Westerweg 112, chauffeur. Bruin. mej. J. P., Geest 11, fijnstrijkster. Bruin, wed. J.Druivenlaan 22, zonder. Bruin, wed. J., Koningsweg 87, zonder. Bruin, J., Zeglis 38, chauffeur. Bruin, J., Baansingel 34, chauffeur. Bruin, J., Scharlo 37, kruidenier. Bruin, J. A. C., Spoorstraat, gross. in vleesw.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 32