S. Borjeson Kanaaldijk 29 (bij de Vlotbrug) Telefoon 3326 Handel in Auto's en Auto Onderdelen 25 Boots J. G.. Oudegracht 210, magazijnknecht. Boots, J., Spoorstraat 36, kleermaker. Boots, J.K. Landstraat 45, melkslijter. Boots, mej. J., Schermerweg 14, hulp i. d. huish. Boots, J., Veerstraat 4, petroleumventer. Boots, wed. J., Stationsweg 24, sohoolschoonmaakster. Boots, J., Popelmanslaan 35, expeditieknecht. Boots, J. C., Schelphoek 7, caféhouder. Boots, J. L., P. A. de Langeplein 1, ambtenaar G.A.B. Boots, L,, Schermerweg 14, los arbeider. Boots, N.le Landdwarsstr. 10, zonder. Boots, P.Popelmanslaan 27, broodbakker. Boots, P. A., Achterstraat 14, koopman. Boots, P. A., Fnidsen 41, magazijnbediende. Boots, P., Stuartstraat 15, timmerman. Boots, R. A., Kanaaldijk 32, rijwielhersteller. Boots. mej. T. K.Lyceumstraat 30, dienstbode. Boots, W., Klnheimstraat 19, magazijnbediende. Bootsma, L. T., Laat 197, schoenhandelaar. Bootsma, mevr. T., Overdiestraat 16, zonder. Booy, A., Visserslaan 25, grossier in vlees. Booy, A. N., v. d. Helststraat 11, grossier in vlees. Booy, C., Voormeer 35, timmerman. Booij, C. M., v. d. Woudestraat 65, notarisklerk. Booij, A., v. d. Helststraat 25, mach. bankwerker. Booij, D. J., Zijdam 7, agent dagblad. Booij, wed. H., Toussaintstraat 24, zonder beroep. Booij, J., Stuartstraat 38, timmerman bouwvakken. Booij, K., Geest 18, zonder beroep. Booij. P. J. A., Spoorstraat 78, ass. grossier vleesw. Booij, W. A., Madeliefstraat 3, timmerman. Booijs, wed. H. de, Stationsweg 20, huishoudster. Bor, mevr. S. van de, Boomkampstraat 38, zonder. Borden, van der Makelaar en Taxateur Keimemerstraatweg 31. Telefoon 2774 Borden, J. van der. Oudegracht 208, zonder. Borden, P. van der, Kennemerstr.w. 31, zaakw., makel. Borgman, H., Baansingel 10, onderladingmeester N.S. Borgman, O., Leeuwenbekstraat 21, los werkman. Borgman, P. H., Baansingel 30, kantoorbed. levensv.mij. Borjeson, P., Kanaaldijk 29, zonder. Borjeson, P., Wagenmakersstraat 6, chauffeur. Borjeson, S., Oudorperdijkje 9. autohandelaar. Borking, L. J. W. J., Pr. Hendrikstraat 28, kleermaker. Born, P.. Luttik Oudorp 105, beeldhouwer. Borra, A.Geest 10, arbeider hoogovens. Borra, C.Boezemsingel 29, wagenlichter N.S. Borra. H. A., v. d. Kaaijstraat 19, zonder. Borsboom, mevr. P. J. A., Verdronkenoord 72, zonder. Borssum Waalkes. mej. H. A. van. G. Doustr. 18, gez.v. Borst, mej. A., Spoorstraat 37, zondeh. Borst, mej. C. J., Ritsevoort 20, huishoudster. Borst, C., Nassauplein 11, zuivelarbeider. Borst, mej. E. J., Melderseweg 50, secretaresse. Borst, mej. E., Kennemersingel 34, kantoorbediende. Borst, mej. E. C., Ritsevoort 20, zonder. Borst, G., Hoeverweg 3, zonder. Borst, H., Westerkolkstraat 14, landarbeider. Borst, J., Helderseweg 50, veehouder. Borst, wed. K.. Pr. Julianalaan 14, zonder. Borst, K., Kennejnerstraatweg 150, zonder. Borst, mej. M. A. C., Ritsevoort 20. winkelbediende. Borst, P., Spoorstraat 45, veehandelaar. Borst, S. M. A., Baansingel 20, kellner. Borst, W., v. d. Meijstraat 8, zonder. Borst, W. L. A., Ritsevoort 20, schoenwinkelier. Borsten, H., Wagenmakerstraat 4, matroos-tremmer. Borsten, P., Veerstraat 1, zonder. Café P. te Bos Luttik Oudorp 107. Telefoon 3985 Bar. Kegelbaan. 2 Prima Billards Bos, A., Houthavenstraat 38, ambtenaar belastingen. Bos, mej. A. B., Nassauplein 11, dienstbode. Bos, A. S., Corfstraat 11, koster. Bos, mevr. A. S., Vermeerstraat 45, zonder. Bos, wed. A., Wagenmakersstraat 20, zonder. Bos, A., Breedstraat 47, typograaf. Bos, mej. A. M., Wilhelminalaan 16. maatsch. werkster. Bos, A. T., v. Houtenkade 1, orgelbouwer. Bos, A., de Ruijterstraat 48, arbeider N.S. Bos, A.Lyceumstraat 43, schoenmaker. Bos, mevr. B. A., Luttik Oudorp 67, zonder. Bos, C., Nieuwpoortslaan 61, melkslijter. Bos, D., Andoornstraat 7, zonder.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 27