I torsettenhuis de Boer I 1 W.A.L.A. SPECIAAL 22 Blom. A. J.. Clarissen buurt 37. zonder. Blom, mej. M. A.. Metlusgracht 1, kantoorbediende. Blom. mej. M. H. J.. Vrouwenstraat 2. winkelierster. Blom. M., Rozenstraat 44, chocoladewerker. Blom. wed. N.. Uitenboschstraat 47. zonder. Blom. mej. P. A.. Clarissenbuurt 7, telefoniste. Blom. P., Pr. Julianalaan 14, zonder. Blom. wed. J., Nassaulan 22. zonder. Bloem. P., Hoeverpad 52, tuinbouwer. Blom. P., Uitenboschstraat 21. los arbeider. Blom, S., Nieuwpoortslaan 7. ambtenaar P.T.T. Blom, S. G.J. v. Heemskerkstraat 10. kantoorbed. Blomert, P. P. M.R. Visscherstraat 11. kleermaker. Blommaert, wed. A. B., Scharlo 25, zonder. Blommaert, mej. S. M., Sc-harlo 25. naaister. Blommesteijn. mej. H. M.. Emmastraat 34, dienstbode. Blondel. F.. Papiermolenstraat 14. militair K.M. Blonk. wed. N. van der, Nieuwesloot 141. zonder. Bloodhooft. K. J., Stationsweg 156, ambtenaar N.S. Bloodhooft, W.. Stationsweg 160. grondwerker. Bloothoofd, J.. S. Annastraat 8. chauffeur. Bloothoofd, J., Koningsweg 15, chauffeur. Bloothoofd. N. P., Koningsweg 15, chauffeur. Bloothoofd. P.. Herenstraat 2. caféhouder. Bloothoofd, P. N. J., K. Landstraat 13. arb. N.S. Bloothoofd. S.Stuartstraat 42, grondwerker. Bloothoofd, S. N.. Perronstraat 45. chauffeur. Bloothooft. T.. Zaagmolenstr. 16, techn. ambtenaar. Blumink. H.. K. v. 't Veersraat 102, grondwerker. Blumink. H.. Fr. Engelsstr. 8, behanger en stoffeerder. Blumink. mevr. J., K. v. 't Veerstr. 102, zonder. Blumink. W. F. G.. K. v. 't Veerstr. 91. glas in loodz. Blijleven, A. Gr. Nieuwland 7. grondwerker. Bobbeldijk. M., Boomkampstraat 46, loodsbaas. Bobeldijk, wed. J.. Pr. Julianalaan 14, zonder. Bockweg, N.Houthavenstr. 22, agent levensverz. Boekwinkel. H., v. Houtenkade 42. candidaat-notarls. Boddeke, H. J. A., Lyceumstraat 40, bankbeambte. Boddeke, wed. W.. Nassauplein 11. zonder. Bodegraven, L. van, Boomkampstr. 16, wink. kruid.w. Bodegraven, wed. P. van, Leeuwenhoekstr. 28, zonder. Boeckel, J. F. M. van, Kerkplein 7, ambt. ministerie. Boeder. J.Lindenlaan 115, assistent rijksveeteelteons. Boek, A. A., K. v. 't Veerstraat 65, bloemist. Boek, C. M., Ranonkelstraat 2, metaalbewerker. Boek, K., Druivenlaan 26, handelsreiziger. Boek. P. J.Druivenlaan 28, broodbakker. Boekei, C., Baansingel 82, zonder beroep. Boekei. C.Baansingel 82, grondwerker. Boekei, J., Stuartstraat 111. aannemer. Boekei, M., Noorderkade 17, wasknecht. Boekei, S., Geest 45, pakhuisknecht. Boekei, J. P. ten, le Tuindwarsstr. 29, electricien. Boekelaar, R.Boezemsingel 14. pakhuisknecht. Boekestein. P. J., Coornhertkade 28. slagersknecht. Boekhandel Firma Zwaan Zoon (zie Zwaan Zoon) Boele. mej. E. L. M.. Emmastraat 10. zonder. Boele. J. J. M., Emmastraat 10, priester. Boelens, T., Voormeer 10. caféhouder. Boelhouwer, H. C.. Stuartstraat 24, sigarenmaker. Boelhouwer. IJ. H.. Oudegracht 243. hoofdvertegenw. Boelhouwers, C. M.Kinheimstr. 43. handel, chem. prod. Boer, A. C. de Banketbakkerij Scharloo 15. Telefoon 2097 Langestraat 117 (bij de Grote Kerk) H N Telefoon 3880 X X X X v/ v/ en Bustehouder in een speciaalzaak II! H X x X X Eerst passen, dan kopen Boer, A. J. W. de Van der Meulen's Boekhandel Langestraat 87, Telefoon 2906 Boer, C. P. J.. Kraanbuurt 2, musicus. Boer, L.. Corfstraat 39. boekhouder. Boer. P.. Nieuwesloot 39. boekhouder. Boer. P.. Nieuwesloot 38. conc-ierge kadaster. Boer, W., J. v. Galenstraat 29, corrector. Boer, A. C. de, Scharlo 15, brood- en banketbakker. Boer, A. J. de, Schoutenstraat 11, kapper. Boer, A. J. W. de, Langestraat 87, boekhandelaar. Boer, A. J. de. Vondelstraat 1, gevangenbewaarder. Boer, mej. A. C. de. Stuartstraat 52, zonder beroep. Boer, A. de. Laat 188. stucadoor. Boer, A. de, Nieuwpoortslan 21. chauffeur. Boer, mej. A. G. de, Langestr. 47, hulp i. d. hulsh. Boer. A. de, Varnebroek 22, zonder. Boer, wed. A. de, Ingelandstraat 8, zonder. Boer, A. de, Nieuwpoortslaan 34, aannemer. Koopt Uw Corset

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 24