21 Blankendaal, G., Omval 70, tuinder. Blankendaal, mej. G. G.. Breedstraat 9, dienstbode. Blankendaal, J. T., Trompstraat 10, magazijnmeester. Blankendaal, J., Omval 27, chauffeur. Blankendaal, J., Pr. Hendrlkstr. 15, conc. M.U.L.O. sch. Blankendaal, J. C.. Trompstraat 38, ljzerwerker. Blankendaal, L., N. Beetskade 10, besteller P.T.T. Blankendaal, N. G. J., Varnebroek 51, broodbakker. Blankendaal, P., Clarlssenbuurt 19. zonder. Blankendaal, P., v. d. Woudestraat 57, aannemer. Blankendaal, S. J.. Hellooërdijk 5, broodbakker. Blankendaal, W. H., Omval 56, tuinman. Blankers, M. L.Magdalenastraat 9. zonder. Blankers, P. J. F., Nieuwlanderslngel 51, kantoorbed. Blankesteln, J. G., Heul 29, bllkbewerker. Blankestijn, wed. H.. Metïusgracht 16, zonder. Blankestijn, H., Metïusgracht 16, vertegenw. meelfabr. Blankman, C., R. Vlsseherstraat 5, kantoorbediende. Blankman, C. J., Lamoraalstr. 11, kantoorbed. Blankman, K., Metlusstraat 20, handelaar grenten en fr. Blankman, F., Nieuwlanderslngel 52, dam.- en herenk. Blankman, J., Nassaulaan 21, makelaar en taxateur. Blankman, P. C.. Nieuwpoortslaan 27, gevangenbew. Blankvoort, H.Verdronkenoord 123, gross. in tabak enz. Blansch, J. F. Ie, Lyceumstr. 16, dlr. ijzerfabriek. Blansch, J. F. Ie, Lyceumstr. 16. vl.tuigmonteur K.L.M. Blauw, C., KI. Nieuwland 9. zonder. Blauw, C., Boezemsingel 16, ijsberelder. Blauw, J., KI. Nieuwland 9, transportarbeider. Blauw, L., de Ruijterstraat 1. kruidenier. Blécourt, P. N. de. Kanaalkade 32. chauffeur. Bleek, mevr. C., Pr. Julianalaan 14. zonder. Bleekemolen, H. J. J. M., Comansstr. 24, insp. lev.mij. Bleeker, mevr. A. G., R. Visscherstraat 19, zonder. Bleeker, mej. C. R., Kennemersingel 290, verkoopster. Bleeker, C. J., Baansingel 11, timmerman. Bleeker, E., Schoutenstraat 2, zonder. Bleeker, J., Baansingel 11, fabrieksarbeider. Bleeker, J., Leeghwaterstraath 1, groentenventer. Bleeker, J., Lata 113, schoenhersteller. Bleeker, L.Zeglis 8, broodbakker. Bleeker, N., Lindegracht 5, zonder. Bleeker. P., Marktstraat 2, caféhouder. Bleeker. IJ., Baansingel 46, kledingverhuurder. Blees, C. H., Kennemerstraatweg 195, boekhouder. Blessinga, R., mej. Laat 56, zonder beroep. Bleumers, H., B. Bottemannestraat 14, machinist N.S. Bleijerveld. D., Druivenlaan 50, wegwerker N.S. Bliek. J., Baansloot 5, fabrieksarbeider. Blikslager, mej. G. A.Krelagestr. 1, zonder. Blinkhof, wed. A. C., Ie Tuindwarsstr. 20, zonder. Bloem. mej. A. C. M.. Kennemerpark 35. med. analyste. Bloem, P.Dijkgraafstraat 23, grondwerker. Bloem. P.Dijkgraafstraat 23, lasser-smid. Bloemberg, A.Clarlssenbuurt 1, havenmeester. Bloemberg, D.Oudegracht 14, zonder beroep. Bloemhof, T., Veerstraat 1. zonder. Bloemraad. H. J.. Kennemerstr.w. 182, tandtechnlker. Bloemraad, K.. Kennemerstr.w. 182. boekhouder. Bloetjes, C., Oudegracht 68, groentenventer. Blok. J., Uitweg 3, gemeente-arbeider. Blok, J., Baanpad 16, arbeider gemeentereiniging. Blok, P., Akerslaan 41, visser. Blok, P., Overdlestraat 56, chauffeur. Blokdijk, A., Gashouderstraat 1. borstelmaker. Blokdijk. C., Lindenlaan 120, kleermaker. Blokdijk, D.. Uitenboschstraat 34, courantenbezorger. Blokdijk, wed. H., Nieuwlanderslngel 5, zonder beroep. Blokdijk, J. P., Mr. P. J. Troeistrakade, vertegenw. Blokdijk, P. A.. woonschip, grondwerker. Blokdijk, wed. P.. Gashouderstraat 1, zonder. Blokdijk, wed. W., Kennemerstraatw. 76, zonder. Blokdijk, mevr. W., Uitenbosehstr. 34, zonder. „Succes" Kousenreparatie Fnidsen 68 Blokker, mej. A. D., Emmastraat 63, zonder. Blokker, C., Stationsweg 66, zonder. Blokker, C., 2e Kabelstraat 4, fabrieksarbeider. Blokker, C., v. Leeuwenhoekstraat 7, chauffeur. Blokker. G., Hooftstraat 27, los arbeider. Blokker, Wed. J., Koorstraat 29, zonder beroep. Blokker, J., v. d. Kaaijstraat 6, hoofdmonteur P.E.N. Blokker, K., Zocherstraat 61, koopm. 2e h. goederen. Blokker, mevr. M., Dubbelebuurt 6, zonder. Blokker, wed. N., Kennemerstraatweg 37, zonder beroep. Blokker, P., Emmastrat 63, zonder beroep. Blokker, N. J., v. d. Kaaijstraat 6, ingenieur. Blokker, P., Rekerstraat 33. opperman. Blokker, T. P., Achterdam 2, winkelbediende. «-'Blokker, W., Dathenusstraat 2, fotograaf. Blokker, W.le Landdwarsstr. 6, transportarbeider. Blokker, Wed. IJ., Pr. Julianalaan 14, zonder beroep. Blokland. J., Luttik Oudorp 3, rijwielhandelaar. Blokpoel, W. N.Houttil 30, zaadhandelaar. Blom, mej. A. E., Nieuwpoortslaan 120, winkelbediende. Blom, A. J.Clarissenbuurt 37, zonder. Blom, A. C. T., Laat 200, meubelmaker. Blom, A., Pr. Julianalaan 14, zonder. Blom. A., Varnebroek 34, conciërge. Blom, wed. B., Forestusstraat 17, zonder beroep. Blom, C., Pr. Julianalaan 14, zonder. Blom, C. A., Kennemersingel 4, winkelier manufacturen. Blom, C., Hoeverpad 54. tuinbouwer. Blom, C., Varnebroek 34, boerenknecht. Blom, D.. Meerweg 1. landbouwer. Blom, wed. D. A., Rozenstraat 17, zonder. Blom. wed. D. J., Lamoraalstr. 10, zonder. Blom, H., de Ruijterstraat 42, metaalbewerker. Blom, H. W., de Ruijterstraat 13. grondwerker. Blom, wed. J., Houthavenstraat 8, pensionhoudster. Blom, J., Landstraat 64, viskoopman. Blom, J.Egmonderstraat 7, proc.houder bankierskant. Blom, J., Kennemersingel 5, dijkgraaf. Blom, wed. J., Bergerweg 8, zonder. Blom, J., Paternosterstraat 7, hulpbesteller P.T.T. Blom, J. J., Houtweg 12, leraar nijverheidsonderwijs. Blom. J., Westerweg 61, accountant. Blom; J., Kennemerstraatweg 126, beambte Ned. Bank.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 23