INDU5TRIE-EM BOUWT EBT* EIN E N 1 te Alkmaar openbare werken, afd. grondbedruf VERSTREKT INLICHTINGEN TEL.M232-42 18 Berg, D. van den, Steijnstr. 10, zonder. Berg, D. van den, Landstr. 44, boerenknecht. Berg! D. van den, Lyceumstr. 60, vert.w. oosm. art. Berg, D. van den, Koningstr. 13. machinebankwerker. Berg, E. van den, Blekerskade 16, winkelchet kruid.bedr. Berg, mej. E., van den, Kennemerstr.w. 187, huishoudst. Berg, G. C. van den. Stationsstr. 57, lasser. Berg. wed. G. F. A. van den, Middenstr. 19, zonder. Berg, G. P. van den, Eikelenbergstr. 62, wagonv. N.S. Berg, G. P. van den, Landstr. 23. mach.-bankwerker. Berg. mej. G. M. M. van den, Kennemersingel 7, zonder. Berg, wed. H. van den, Stationsstr. 57, zonder. Berg, H. van den, F. Bolstr. 6, machinist N.S. Berg, H. C. van den. Julianastr. 4, suikerbewerker. Berg, H. van den, Heldersew. 27, adj dir. gasfabriek. Berg, H. van den, K. v. 't Veerstr. 31, werkm. gem. rein. Berg, H. van den, Corffstr. 51. leraar M.O. R.H.B.S. Berg. J. van den, Uitenboschstr. 50, stoker gem. gasfabr. Berg. wed. J. van den. Pr. Julianalaan 14, zonder. Berg. wed. J. van den, Krelagestr. 1, zonder. Berg, wed. J. van den. Zeglis 27, zonder. Berg, J. van den. Mr. P. J. Troelstrakade 13, koffiebr. Berg. wed. J. A. C. van den, Vierstaten 2, zonder. Berg, J. M. van den, Hoornsekade 19, meelmolenaar. Berg, J. P. van den, Rippingstr. d. mak. in onr. goed. Berg, J. H. van den, Pr. Julianalaan 14, zonder. Berg, wed. J. J. van den, Pr. Julianalaan 14. zonder. Berg, J. J. van den, Emmastr. 7, Ier. wisk. R.H.B.S. Berg, wed. J. van den, Rochdalestr. 16, zonder. Berg, K. van den, Zeglis 23, zonder. Berg. K. van den. K. Landstr. 16. kantoorbediende. Berg, K. van den, N. G. Piersonstr. 8, constr.werker. Berg. K. van den, Uitenboschstr. 50, expeditieknecht. Berg, L. van den, Geestersingel 27, kleermaker. Berg, L. van den, Overdiestr. 67, ijsbereider. Berg, N. C. van den, Gashouderstr. 8, opz. liohtbedr. Berg, N. W. van den. Zeglis 23. bed. dagbladkantoor. Berg, P. J. van den, Tienenwal 29, mach.-bankwerker. Berg, P. van den, Langestr. 84, bloemist. Berg, P. van den, R. Owenstr. 11, tulnm. gem. plants. Berg, T. H. van den, v. d. Meijstr. 5. expeditieknecht. Berg, T. J. van den. Stationsweg 136, autobuschauffeur. Berg, W. van den. Kanaalkade 67, stucadoor. Berg, W. van den, Kennemerstr.w. 68, brood- en banketb. Berg, mej. Z. B. van den, Kennemerstr.w. 103, zonder. Berge, H. J. ten, Rippingstr. 46, etaleur. Berge, mevr. A. van den, C. W. Brulnvisstr. 25, dlenstb. Bergen, wed. R,Molenbuurt 11, zonder. ■•Bergen, J. H. van, Dathenusstr. 7. parketwachter. Berger, mej. C. C., Westerweg 152, zonder. Berger, C. J.Heilooërdijk 74, tuinder. Berger, J.. Westerweg 152, veehouder. Berger, J. C.. Heilooërdijk 72, veehouder. Berger, mej. M. A., Westerweg 152, zonder. Berger, N. C., Lindenlaan 5, melkslijter. Berger, wed. N. L., Heilooërdijk 80. landbouwer. Berger, mevr. T., Baanstr. 26, zonder. Bergers, Fa. Wed. P. Laat 116. Vanaf 1900 De fijnere en betere huishoudelijke artikelen Bergers, H. Laat 116 Voor verzorging van particuliere diners Bergers, H. J. M. Laat 116 Religieuse artikelen Bergers, mej. H. J. M., Laat 116, winkelierster in h.h. a. Bergers. H., Laat 116, kok. Bergman, B., Dahliastraat 15, meubelmaker. Bergman, J., Pr. Bernhardlaan 17. hoofdbew. strafgev. Bergman, N. J., J. v. Scorelkade 42, schipper binnenv. Bergman, wed. P., Geest 4, zonder. Bergmans, mej. A. M. C., Nassauplein 11, zonder. Bergsma, A., Kennemerstr.w. 174, zonder. Bergsma, A., Westerweg 55, zonder. Bergsma, wed. E., Liefdelaan 10, zonder. Bergsma. I., Boezemsingel 41, los arbeider. Berk, L. H. van, Nassaul. 23, dir. keuringsd. v. waren. Berkel, H. J. G. van, Overdiestr. 12, timmerman. Berlcel, H. van, Clarissenbuurt 41, musicus. Berkeljon, mej. G. H., Br. Schaepmanpl. 22, mag.-juffr. Berkhout, wed., Emmastraat 55. zonder. Berkhout, A., F. Verschuirstraat 14, handelsreiziger. Berkhout, mej. A. C., Metiusstraat 14, oassière. Berkhout, mej. A. M., Langestr. 38, hulp i. d. huish. Berkhuot, C., Metiusstraat 14, zonder. Berkhout, C. J.. Lindenlaan 105, bedr.leider grooth. Berkhout, C. T. M., Lindenlaan 105, onderwijzer. Berkhout, F.. Visserslaan 9, chauffeur. Berkhout, J., K. Marxstraat 2, melkcontroleur. Berkhout, J. J., Metiusgracht 10, leraar. Berkhout, mevr. J., F. Verschuirstr. 13, zonder. Berkhout, J., Hoornsekade 16, meelmolenaar. Berkhout, J. N., Snaarmanslaan 133, gem.-ambtenaar. Berkhout, M. P., R. Visscherstr. 20, verz.-inspecteur. Berkhout. P., v. Leeuwenhoekstr. 18, meelmolenaar. Berkhout, P., Metiusgracht 10, tabaksfabrikant. Berkhout, mej. S. J., v. Leeuwenhoekstr. 18, h. i. d. h.h. Berkhout, T. M., St. Josephstr. 19, timmerman. Berkhouwer. C., Magdalenastr. 22, caféhouder. Berkhouwer, C., Nieuwlandersingel 47, adv. en proc. Berkhouwer, D. C., Ramen 15, kellner. Berkhouwer, F. P., Stationsstr. 25, veehouder. Berkman, F., Mr. P. J. Troelstrakade 2, kok. Berkum, J. P. van, Boomkampstraat 30, timmerman. Berkum, J. van, Heiligland 35, kleermaker.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 20