INDUST$ l£-EN BO0WT EBT2 IM E W te Alkmaar DE TWEMTSCHE BANK 11 "INSTITUUT GLOBE OPENBARE WERKEli^APD.OROMDBEDUUF VERSTREKT IN ÏNGEN TEL.N232.A2. HOUTTIL 4-6 ALKMAAR ALLE BANKZAKEN Telefoon 3041 Postgiro 6102 KLOOSTER U KIE3ERT MiSNT 22 TELEF. 28S3 t ACCORDEONS, MONDORGELS, GITAREN GRAMOFOONPLATEN ENZ. ENZ. HOORHSCHE C.REDltT fclTECTEN PA' N.V. ALKMA. - jUDE: jïï' 3"] - TEL. 250 en iEVi£2. iNE-ANK K ito en te AU'.maar - Hor. rs Medembi'1.' - Sclnqen - Den Kt 2J?5 iKONKENOORT) - ALKMAAR TELEI*. Handelsopl^idingen. - Typen Men© T 'ca Boekhouden M. B. A. Middenstandsdiploma VOOR ALKMAAR 11 >et'A> »uar fcomt L) linqeo voor iriginri- ,t'n' s bezoeker e» (t groV,i egrotir.g

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 1