184 WONINGTEXTIEL (Groothandel in). Luyting, N.V. Handelsondern. v/h K., Verdronkenoord 111. Meijer en Zn, fa. M., Langestr. 3 en 7. Poorter, L., Mient 68. WIJNEN (Groothandel in). Kraakman en Zn., fa. Tfi., Verdron kenoord 114. Pels en Zn., W. M. H., Kporstr. 49-51. Preijer en Zn, M., Voordam 10. Schoo, B., Westerweg 276. Smit en Zn., Verdronkenoord 2729. Stuij en Verduin, fa. Baangracht 6. WIJNEN (winkeliers in). Bruin, A., Verdronkenoord 143. Horst, E. v. d., Stationsweg 32. Kasper Hiddink, Hekelstraat 20. Kraakman en Zn., fa. Th., Ver dronkenoord 114. Palenstijn, P., Rembrandtstraat 46. Pels en Zn., W. M. H., Kborstr. 49-51. Preijer en Zn, M., Voordam 10. Stikkel, H., Verdronkenoord 119. Vriesman, G., Snaarmanslaan 32. IJKOPNEMERS. Schutte, Gebr., Laat 27. IJS (handel in ruw). Noome, C. N., Kanaalkade 11. IJSSALONS. ,,Hout, De", Prinses Julianalaan 6. Laan, W., Koorstraat 39. „Royal Ice Cream Cafetaria", Nieuwesloot 73. „Trio", Verdronkenoord 141. „Venezia", Koorstraat 13. IJZERGIETERIJEN. zie: Metaalgieterijen. IJZERWAREN EN GEREEDSCHAP PEN (Groothandel in). Bos, fa. Karei, Mient 7. Bronsendiek, Handelsbur., Paul Krü- gerstraat 6. Huisman en Zn., fa. A., Dijk 11. Jongmans, M. A. Th., Pieterstraat 1. Kraal, B., Dr. Schaepmanplein 6. Mensonides, L., Comansstraat 13. Ree, v/h R. van, Luttik Oudorp 90. Untied, J., Laat 179. Wild, N.V. v/h M. de, Laat 96—121. IJzermagazijn „De Magneet", N. Zomerdijk, Houttii 42. IJZERWAREN EN GEREEDSCHAP- PEN (winkels in). Dölle, T., Nieuwesloot 41. Houwing, fa. R. J., Bergerweg 24. Huisman en Zoon, fa. A., Dijk 11. Magneet", „De, (N. Zomerdijk), Houttii 46. Mensonides, v/h L., Luttik Oudorp 26. Ree, Ijzerhandel v/h R. van, Luttik Oudorp 90. Sleutel", „De, (G. Zomerdijk), Rid derstraat 21. Tiel, A. v., Nieuwesloot 57. Wild, N.V. v/h M. de, Laat 96—121. Zomerdijk, C., Snaarmanslaan 56. ZADELMAKERIJEN. Lind, fa. J., Herenstraat 5. Roobeek, J. J., Laat 169. Rozenhart, J., Achterdam 1. Vrijhoef, W. Jac., Nieuwlandersin- gel 72. ZADEN (expert en/of Grooth. in). „L.T.B.", N.V., Luttik Oudorp 82. Zaadnoordijk, fa. W., Waagplein. ZAKKEN (handel in). Balder. Dz., fa. D., Achterdam 14 16—22. Burgering en Zoon, fa. H., Luttik Oudorp 106. Wuurman's Zakkenhandel, Luttik Oudorp 55. ZEEMLEER (Grooth. in). Boom en Zn., Wed. J. P., Kooltuin 22. ZEILMAKERIJEN. Balder Dz., fa. D., Achterdam 14 16—22. Helfrich, Th., Luttik Oudorp 12. Wijk, L. J. v., Schermerpad 1. ZIEKENVERPLEGINGSART. Brouwer, Mw. A. M. W., Koor straat 2527. Hofstede, E. H., Langestraat 59. Kater, M., Mient 24. Kuip, A. v. d., Mient 21. Lauwers, Joh., Payglop 3. ZOUT (Grooth. in). „De Eendracht", Schelphoek 18. ZOUTZIEDERIJEN. „Eendragt, De", Schelphoek 18. ZUIVELBELANGEN. Bond van op coöp. grondslag wer kende zuivelfabrieken in Noord- Holland, Landbouwhuis, Kerkpl. 13. ZUIVELFABRIEKEN. „Crema", N.V., Oudegraoht 94. „Mica", coöp. Melkinr. Combinatie, Schoolstraat 12. ZUIVELGEREEDSCHAPPEN (fabr. van). Hulskamp N.V., Metaalwarenfabriek, Frieseweg 46 a. Hulskamp, P., Laat 19. ZUIVELPRODUCTEN (winkeliers in), zie: Melk- en zuivelproducten (win keliers in). Burger, Firma W. Dubb. Buurt 13. Tel. 3333. Groothandel in zuivel producten, Conserven, Depót Calvé. ZUIVERAARS. Grin, J. A. S., C. W. Bruinvisstr. 28. „Rimdo" (N. Klinkhamer) Handels kade 23. ZUURWAREN (Groothandel in). Hoogland, Jb., Laat 177. -

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 186