182 UITGEVERS. „Arti", Spoorstraat 38. Coster en Zn., N.V. v/h Herm., Voordam 11. Kluitman, fa., Oüdegracht 285. Ned. Voordracht Centrale, De, Waer- dendelstraat 4. „Terra Nova", N.V. Intern. Uitg. Mij., Verdronkenoord 5. Vink's Uitgevers Mij., Lihdel. 78-80. „Vredro", Lindenlaan 48. UURWERKEN. Bilars, E. C., Langestraat 36. Eijk, L. H. C. van, Mient 12. Ibink, (fa. G. Oudes), Langestr. 18. Ibink, J. E., Laat 187. Lijnbach, N., Snaarmanslaan 54. Martens, N. L., Hoornsekade 12. Ochqué, C. A., Nieuwesloot 4. Oudes, Jac., Payglop 4. Pedroli, (Wed. L. C. M. Pedroli- Buers), Langestraat 10. Plas en Co., fa. Herm.,, Payglop 15—17. Schenk, M., Lombardsteeg 13. Schoonhoven, H., Goud- en zilverwerken, horloges, klokken. Horlogemaker. Fnidsen 95. Schoonhoven, Jóh., Achterstraat 58. Spruit, fa. L., Houttil 21. Ulm, A. L., Breedstraat 22. Verheus, C., Schoutenstraat 34. Vries, J. A. de, Westerweg 116. VAKKLEDING (winkels in). Koster, fa. J. B., Magdalenenstr. 11. Os, Otto van, Laat 157. Prinz, Leo, Luttik Oudorp 114. Timmerman, J., Langestraat 4. Vet, fa. E. W., Langestraat 35. VARKENS, GESLACHTE (Groothan del in). Brommer, D., Dijk 11. Luiting, F. C., Koornlaan 6. VATEN (handel in). Bakker, Dijk 12. Stikvoort, fa. H. B., Achterdam 7. VEE-EXPEDITEURS. Paauwels, L. C., Karei Doormank. 4. VEE-EXPORTEURS. Zuurbier en Zn., fa. Lyceumstr. 33. VEEGENEESMIDDELEN. Buël, L. v., Bierkade 2. Kommer, fa. P., Nieuwesloot hoek Ramen. „Vriesia", v/h Jan de Vries, N.V., Luttik Oudorp 88. VEEHANDELAREN. Beurs, KI. de, v. d. Meistraat 6. Borst, P., Spoorstraat 43. Bregman, J., Snaarmanslaan 13. Dusbaba, Noorderkade 15. Govers, Jb., Nieuwlandersingel 54. Groot en Zonen, J. M., Langestr. 68. Kok, C., Schermerweg 21. Leeuwenkamp, D., Kwakelpad 17. Luiting, F. C., Koornlaan 6. Morsch, J. T., Leliestraat 2. Oosterbroek, G. J., Zocherstr. 44. Smit, C., Kanaaldijk 16. Wieringen, G. v., Molenbuurt 17. VEETRANSPORT. Nieuwboer, J., Wognumsebuurt 24. VEGETARISCHE LEVENSMIDD* Scheepmaker, M., Spoorstraat 62. VEILINGHOUDERS. Dijk, J. van, Vrouwenstraat 6. VEEMBEDRIJVEN. Alkmaarsch Veem, N.V., Noorder kade 2. VERBRUIKS VERENIGINGEN. „Alkmaar en Omstreken" U.A., Laat 166, Bleekerskade 16 en Groenelaan 14. „Huis en Haard' G. A., Kennemer- singel 24. „Voorzorg", G. A., N. G. Pierson- straat 13. VEILINGEN. AlkmaarSche Exportveiling v. Land- Tuinbouwprod. N.V., Helderse- weg 14. Eierveiling voor Hollands Noorder kwartier, N.V., Kanaalkade 56. VERGADERZALEN. Butter, W. J., Stationsweg 80. „Central", Magdalenenstraat 26. „Centrum Hotel", Kraanbuurt 46. Gulden Vlies", „Het, Koorstraat 24. Haring, A., Oudegracht 136. „Harmonie", Lombardsteeg 4. „Kinheim", Paviljoen, Stationsw. 60. „Victory-Hotel", Langestraat 68. Wapen van Heemskerk", „Het, Breedstraat 33. Wapen van Haarlem", „Het, Nieuwe sloot 91. Wapen van- Munster", „Het, Ver dronkenoord 102. VERHUIZERS. Hoed, Gebr., Scharloo 19. Koop, J. J., Nieuwpoortslaan 188. Meereboer, T. A., v. d. Woudestr. 26. VERF (fabr. van- en/of grooth. in). Brink, fa. Gebr., Luttik Oudorp 38. Sabelis en Kerrebijn N.V., Glas- en Verfindustrie, Luttik Oudorp 77. VERVERIJEN. „Alcmaria", Voormeer 3. Snel en goed als ERICH het doet. Erich Zonen, F., v. Teijlingen- straat 4. Krom N.V., S., Schermerweg 84. Pauw", ,,De, Verdronkenoord hoek Hëkelstraat. VERZEKERINGEN (ziekte-). Alg. Ver. v. Ziekenhuisverpleging, Adm. Comansstraat 16. „Alkmaar en Omstr.", Alg. Zieken fonds, Nieuwlandersingel 44. „Fiduti en Virtuti", Alkm. Zouaven- broederschap, St. Josephstraat 10. Goudse Mij. van Ziekenhuiskosten en ónge vallen ver zek. (M.V.Z.), N.V. de, Rippingstraat 36. Groene Kruis van 1910", Ass. Mij. „Het, Langestr. hk St. Laurensstr. Timmermans Ziekenfonds, Coster- straat 4. Verplegingsfonds, R.K., Oudegr. 151. VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN (diverse). Alkmaarsche Brandwaarborg Mij., Kennemerstraatweg 135. Alpina Versicherungs A.G., Nic. Beetskade 77. Binnenlandsche Vaart Risico Socië teit, N.V., Wilhelminalaan 20 (fil. „Centraal Beheer" G.A., Coöp. ver., Nieuwlandersingel 55. Eerste Rott. Mij. v. verzekeringen tegén Ongevallen, N.V., Stations weg 40. ,,'t Hooge Huys", Verzekerings-cen- trum, St. Laurensstraat 7. Joseph", Genootschap „St., St Lau rensstraat 7. „Noord Holland", N.V. Verz. Mij., St. Laurensstraat 7. Onderl. Brandwaarborg Mij., Frie- scheweg 11. Ver. tot onderl. verzekering Van voor de slachtbank bestemd hoorn vee, Waagplein 22. Zielzorg, N.V., St. Laurensstraat 7. VET (Grooth. in). Bruin, J. A. C., Spoorstraat 39. Mobron, J. J., Geestersingel 49. VIS (winkeliers in). Doets, A., Magdalenenstraat 2. Doets Jr., A., Fnidsen 60. Doets. N., Houttil 19. Elswijk, B., Baansingel 17. Hoogland, Jb., Laat 177. Klepper, T. J., Koningsweg 55. Lammers, B. G., Nieuwesloot 145. Meijer, A. C., Langestraat 48. Overman, H. J., Snaarmanslaan 35. Poland, N., Scharloo 30. Smit, H. J., Magdalenenstraat 15. Smit, W., Laat 179. Stok, C. M. v. d. Hekelstraat 33. Visjan, Mient 2931. VISBAKKERIJEN. Visjan, Mient 2931. VLEES, VET EN SPEK (grooth. in). Booij en Zn., A., Visserslaan 25. Groot en Zonen, J. M., Langestr. 28. Kamer, B. v. d., Laat 119. Stam, D., Limmerhoek 2. VLEESVERVOER. Hoogvorst, G., Boezemsingel 26. VLEESWAREN (grooth. in). Bruin, J. A. C., Spoorstraat 39. VLETTEN (verhuur van). Lust, Gebr., Fnidsen 29. Mulder, A., Achterwezel 4. VOGELVOEDERS (kleinhandel in). zie: Dierenbenodigdheden. VULCANISEERINRICHTINGEN. Eerste Aikmaarse Stoom Vulcaniseer-inrichting Jac. Stroomen, Koningsweg' li13. Tel. 2305. „Gaba", N.V., Laat 1.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 184