HALDA „DE LICHTE TOETS" 179 SCHILDERS- EN BEHANGERSMA TERIALEN (handel in). Groothuizen, J., Huigbrouwerstr. 12. Groothuizen, fa. Th., Verdr.oord 121. Heer, fa. K. de, Boterstraat 1315. Koster en Zn., fa. S., Laat 107. Metz, Jan, Ramen 35. Postema, W., Nieuwesloot 85. Serné, W., Nieuwesloot 129. Tames, J. A., Verdr.oord 112. SCHOENEN (Groothandel in). Feijen, F. J., Kennemerstr.weg 188. Griendt, A. J. W. v. d., Houtweg 2. Lohman Renckens, fa. A., Verdron- kenoord 108. SCHOENFABRIEKEN (kinderschoe nen). Feijen, P. J. J., Rippingstraat 38. SCHOENHERSTELLERS. Al, Jac., Laat 82. Andriese, A. C., Limmerhoek 23. Bleeker, J., Laat 113. Bootsma, L. T., Laat 197. Borst, W., Ritsevoort 30. Brauneck en Stoker, fa., Ridder straat 9. Bijl, G., Bergerweg 19. Chatillon, J., Hoogstraat 9. Engelsman, L. M. den, Oudegracht 108. Fahner, T., Huigbrouwerstraat 4. Führmann, C. C., Achterdam 31. Godijn, J., Hoogstraat 5. Greve, L. A., Snaarmanslaan 53. Hoeben, C. J., Oudegracht 142. Janson Czn., A., Laat 63. Janson, C., Vrouwenstraat 13. Meijer, G., Anna v. Burenstraat 6. Munk, P. de, Vlaanderhof 1. Munk, Th. G. de, Julianastraat 31. Oosterbaan, P. J., Verdr.oord 74. Pieterse, P., Breedstraat 36. Putten, L. G. v. d. Appelsteeg 4. Raat, Herm. de, Langestraat 78. Radsma, J., Verdronkenoord 53. Ranzijn, G. H., Varnebroek 12. Ruiter, M., Boterstraat 10. Stokman, C., Nieuwpoortsteeg 2. Trompert, C. P., St. Josephstr. 20. Vliet, F. H. v. d., Laat 186. Vogelpoel, J. H., Verdr.oord 71. Voorman, W. N., Boterstraat 16. Vries, E. de, Achterstraat 60. Vries, L. de, St. Annastraat 30. Warmenhoven, C. A., C. W. Bruin visstraat 2. Weegh, C. H. op de, Toussaintstr. 7. Wolf, H. J. de, Stuartstraat 2. Wijdeman, fa. Joh. C. L., Magdale- nenstraat 16. SCHOENMAKERSFOURNITUREN (handel in). Chatillon, J., Hoogstraat 9. Fahner, T., Huigbrouwerstraat 4. Lut, J. W., Breedstraat 2. Munk, P. A. de, Vlaanderhof 1. Putten, L. G. v. d., Appelsteeg 4. Ruiter, M., Boterstraat 10. Vliet, F. H. v. d., Laat 186. Vries, E. de, Achterstraat 60. SCHOENWINKELIERS. ,,Bata", Langestraat 15. Bervoets, N.V. v/h Gebr., Laat 108 —112. Bervoets-Vriezelaar, Laat 145. Bootsma, L. T., Laat 197. Borst, W., Ritsevoort 30. Bijl, fa. C., Payglop 5. Dijk en Zoon, fa. A. v., Langestr. 53. Godijn, J., Hoogstraat 5. Haren, van, Langestraat 47. Mulder, H., Nieuwesloot 143. Jan Mulder's Schoenhandel, Laat, hoek Schoutenstraat. Tel. 5481. Netten, fa. J.f Langestraat 11. Nieuwkuijk, G. van, Houttil 17. Raat, Herm. de, Langestr. 78. Vogelpoel, J. H., Verdr.oord 71. Voorman, W. N., Boterstraat 16. Witteman, G., Oudegracht 27. Wijdeman, fa. Joh. C. L., Magda- lenenstraat 16. SCHOONHEIDSINSTITUTEN. „Garbo", fa. Thoes en Bruin, Mai- son, Scharloo 12. Verhoogt, Emmastraat 79. SCHOONMAAKBEDRIJVEN. zie: Glazenwasserijen. SCHOORSTEENVEGERS. Hofman, P., Kinheimstraat 24. Schutter, W., Oudegracht 125. SCHOUWBURGEN. „Het Gulden Vlies", Koorstraat 24. „Het Wapen van Heemskerk", Breed straat 33. SCHRIJFMACHINES P.O.A. N.V., Payglop 9. Tel. 3892 (Showroom). SERVIESGOED (verhuur van). Oud, J., Hekelstraat 27. SIERVISSEN (kleinhandel in). zie: Dierenbenodigdheden. SIGAREN (fabrieken van). Helling en Zoon, fa. Jan, Mosterd- steeg 2. Hölzel, fa. Gebr., Gr. Nieuwland 58. Kaal, D. G., Lindenlaan 12. Karskens, Th. J., Voordam C 4. Sodekampf, C., Vijvertje 23. Veen, H. C. van 't, Mosterdsteeg 7. Vliet, F. J. v. d., Dijk 15. Wiersma, H., Limmerhoek 20. SIGAREN, CIGARETTEN, TABAK (groothandel in). Berkhout, P., Spanjaardstraat 19. Broers, fa. Egb., Fnidsen 115. Bijlsma, M., Pr. Hendrikstraat 54. Dekker, G., Laat 225 A. Deugd, P., v. d. Lijnstraat 4. Geus, G., Magdalenenstraat 13. Goudsblom, J., Zilverstraat 3. Groot, L. A. P. de, Oudegracht 233. Hölzel, fa. Gebr., Gr. Nieuwland 58. Keuss, M. F., Verdronkenoord 95. Keuss, J. R., Emmastraat 47. Krijns, fa. H., Laat 149. Opdam, H., Nieuwesloot 67. Punt, P. J., Nieuwesloot 121. Sluijter, A., Waterschapstraat 26. Smabers, fa. A., Verdr.oord 123. Waijboer, fa. Joh., Houttil 84. SIGARENWINKELIERS. Abbes, J., Verdronkenoord 48. Alkmaar", „Het Wapen van, (W. C. T. Ligthart), Snaarmanslaan 16. Alkmaarse Roker", „De, (Mw. G. M. Pannekeet-Huesken), Laat 89. Amstel, L. J. F. v., Uittenbosstr. 48. Bakker, Jac., Vrouwenstraat 10. Blauw en Zoon, fa. P., (N. Bree- baart), Ritsevoord 37. Broers, Egb., Fnidsen 115. Burg", Sigarenmag. „de, (A. J. de Boer), Schoutenstraat 11. Bijwaard, C. J., Spoorstraat 2. Crum, Jb., Marktstraat 5. „Deco", Sigarenmag., (Wed. E. M. P. Blommaert-Morsch), Scharloo 25. Delibloem", „De, (J. Hoogvorst), Lutt. Oudorp 57. Deugd, P., v. d. Lijnstraat 4. Es, L. N. van, Hekelstraat 26. Frenne, de, Langestraat 22. Kantoormachinehandel en Reparatie-Inrichting J. C. VAN DER VEER Gevleugelde vingers met „Halda" Regulierslaan 20 - Alkmaar - Telefoon K 2200-4551 Agentschap voor Noord-Holland Schrijfmachines

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 181