178 RECLAME-BUREAUX. „Decora", Boterstraat 6. ,,'t Hollands Reclame Huis", Zocher- straat 19. „Nederland" (L. Trijbetz), Metius- gracht 14. „Patent"* Rippingstraat 31. „Redo", (J. N. Balder), Oudegr. 178. „Studio B.", Baanpad 22. „De Waag", Dathenusstraat 25 A. REINIGING SBE DRIJVEN VAN BIERLEIDINGEN. Admiraal, J. M., Prins Hendrik straat 26. REISBUREAUX EN/OF TOURING- CARBEDRIJVEN. Naco, N.V., Helderseweg 9. Noord-Holland Express, Laat 36. Oorbeek, S., Laat 40. REIS- EN KAMPEERWAGENS (fa briek van). Nic. Witsen en Vis, Eilandswal 10. RELIGIEUSE ARTIKELEN (win kels in). Halma, fa. S., Magdalenenstraat 12. Kühne, A. J. J., Boterstraat 22. Firma Jan Kuhne, Verdronkenoord 133. Tel. 2915 „Pax" (A. J. W. de Boer), Laat 196. Savonije, W. H. J., Koorstraat 8. Vink Zonen, fa. P., Lindelaan 82. REPARATIE-INRICHTINGEN. Molen, W. J. N. v. d., Spoorstr. 87. RIET WAREN (fabr. v. en handel in.) Bijvoet en Zoon, Dijk 5. Jongedijk, J. H., Laat 195. Ofman, C. H., Luttik Oudorp 101. Weert, C. v., Koningsweg 75. Weert, W. van, Oudegracht 131. RUBBER EN RUBBERWAREN (han del in). Bosta, Laat 194. Damman's Pakking en Rubber, Ko ningsweg 49. Eriks Pakking^Jen Rubber, fa., Voor- meer 32. Hof, J. v. 't, Heiligland 25. Pakter en Co., N.V. Rubber Mij. J., Westerweg 94. Ver. Pakking- en Rubberhandel, Brillesteeg 3. Zandt, E. G. v. 't, JCennemerstraat- weg 32. RIJWIELBEDRIJVEN. Alkm. Rijwielcentrale N.V., Ridder straat 68. Blokland, J., Luttik Oudorp 3. Boon, A., Dijk 15. Bregman, S. J., Geestersingel 22. Coersen, fa. S. en J., Vrouwenstr. 12. Dros, J. A., Varnebroek 40. Gazellehuis", „Het, Ritsevoort 31. Graaf, H. P. de, Zij dam 1214. Graaf, P. J. de, Laat 191. Groot, Jan, Houttil 2. Hardorff, N. J., N. G. Piersonstr. 26. Henstra, Jan, Laat 172. Hollenberg, J., Payglop 1. Huybers, P., KI. Nieuwland 37 en Laat 80. „Kampioen", Rijwielbedrijf, Zilver- straat 68 en Kanaaldijk 20. Kaij, J., Breedstraat 29. Keesen, J. F., Blaeustraat 28, werkpl. J. van Scorelkade 73. Kerkmeer en Zoon, W., Ritsevoort 19. Klein Haneveld, B. J., Leeuwenbek straat 26. Kooy, P., Nieuwlandersingel 67. Mulder, D. J., Bergerweg 38. Naaml. Rijwielhandel", „de, Mient 16. Nierop, H. J., Heerenstraat 12. Obdam, P., Scharloo 26. Ooyevaar Jr., J. H., Ridderstr. 18. Peereboom, Jac., Nieuwesloot 73. Pelikaan", „de, Turfmarkt 3. Pesser, Gebr., Koorstraat 4345. Schot, fa., Mient 41. Tiel, P. G. v., Nieuwlandersingel 77. Tool, J. J., Geest 31. Veen, A., Nieuwesloot 3. Vermeulen, D. J., Laat 163. Verver, N., Metiusstraat 6. RIJWIELEN (Groothandel in). „Jako", Mient 15. Peereboom, J. J. J., Nieuwesloot 75. „Rabo", Scharloo 18 bov. Wild, N.V. v/h M. de, Laat 96-121. RIJWIELSTALLINGEN. Albers, D., Stationsweg 8890. Alkmaar sche Rijwielcentrale N.V., Ridderstraat 68. Boon, A., Dijk 15. Delver, Wed. P., Dijk 14. Harder, I., Augustijnsteeg 2. Henke, J. A., Koningstraat 8. Kay, J., Breedstraat 29. Nierop, H. J., Herenstraat 12. Ooyevaar, J. H., Ridderstraat 18. Schot, fa., Mient 41. Veen, A., Korte Nieuwesloot 3. RIJWIELEN (verhuur van). Albers, D., Stationsweg 6264.. Baden, J. N. v., Limmerhoek 8. Dam, fa. J., Visserslaan 19 en Fo- restusstraat 3. RIJWIELF ABRIEKEN. „Gomo" v/h fa. Godijn en Modder, N.V., Rijwielindustrie, Handels kade 66. „Hegra", L. A. de Graaf, Luttik Oudorp 112. Turner Rijwielindustrie W. Kerkmeer en Zoon, Ritsevoort 19. SANITAIR. zie: Loodgieters, gas- en waterfitters. SCHAATSEN (winkels in). Hartog, Jb., Huigbrouwerstraat 10. Lind, fa. J., Herenstraat 5. Plomp, H., Ritsevoort 31. Poorter, P., Payglop 13. Wild, N.V. v/h M. de, Laat 96-121. Zomerdijk, N. C., Houttil 46. SCHEEPSBENODIGDHEDEN hand. in). Helfrich, Th., Luttik Oudorp 12. Rood, K., Zeglis 36. SCHEEPSBEVRACHTERS. Schutte, Gebr., Laat 27. SCHEEPSWERVEN. Witsen en Vis, N.V. Scheepswerven Nic., Eilandswal 10. SCHILDERS EN/OF BEHANGERS. Appel, E., Breedstraat 20. Bakker-de Groot, Wed. J. W., Nieuwpoortslaan 103. Bakkum-Keijsper, Mw. E. B. C., Schaepmanstraat 20. Bakkum en Zn., W., Koningsweg 26. Bellis, J», Hekelstraat 14. Bouma Szn., S., Koningstraat 1 A. Brasser, Jb., Oudegracht 194. Breed, Gebr., Nieuwstraat 15. Brouwer, J. P., Lindenlaan 37. Buishand, Jac., Molenbuurt 22. Burger, C. E. A., v. d. Meistr. 15. Egmond, P. v., Hoornsekade 22. Gilles, P. J., Nieuwlandersingel 26. Godijn, C., Landstraat 56. Groot, P., Heiligland 20. Groot en Zn., H. de, Baanstr. 36. Groothuizen en Zns., fa. Th. J., Verdronkenoord 121. Haring, A., Oudegracht 136. Harms, J. J. B., Metiusstraat 1. Heems, J. v., Nieuwesloot 5. Hoebe, W., Geest 13. Holties, S., Zocherstraat 22. Jager, J. de, Schaepmanstr. 19. Karbaat, D., Nieuwpoortslaan 109. Koger, P., Tuinstraat 29. Koomen, Th., Snaarmanslaan 58. Koster en Zn., fa. S., Oudegracht 161. Koster, W. F., Lyceumstraat 53. Langedijk, J. P., Achterweg 2. Langenberg en Zn., J., Luttik Oudorp 30. Louter, N. J., Achterdam 25. Meer en Schut, v. d., Nieuwstraat 5. Molen, Jan, Zocherstraat 23. Molenaar, H., Breedstraat 21. Munk-Kuijper, fa. G. W. de, Ritse voort 44. Narold, Jac., Akerslaan 4. Nijman en Co., C.V. F. E., Schar loo 38. Nijman en Zn., Scharloo 28„ corr.- adres: Hofdijkstr. 7. Piersma, P., P. J. Troelstrakade 24. Radder, A., Eendrachtstraat 9. Roozendaal, H., Overdiepad 6. Schipper en Zonen, fa. A., Laat 70. Schipper, C. G., Bergerweg 14. Schipper, Jac., Bruinvisstraat 20. Schipper en Zoon, fa. J., Oudegr. 116. Schotten, J., Geestersingel 25. Schotten, J. W. J., 2e Tuindwars straat 35. Smit, Th., Zeglis 16. g, Vasbinder, H., Westerweg 102. Visser en Zn., fa. T. H. de, Oude gracht 42. Vreeker, J., Landstraat 61. Dick de Vries, Schildersbedrijf, autospuit- inrichting. Hoofdagent Onderlinge Alk- maarsche Glasverzekering. Kanaalkade 21. Tel. 3335. Wansink, D., Oudegracht 261. Wesseling, H. J., Boterstraat 6. Wiese, N., Tuinstraat 52.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 180