„<:lDeót~^frióian &il-3mport" VIGZOL OIL COMPANY LTD. LONDON 176' KANAALKADE 79 TELEFOON 4291 ALLEEN-IMPORTEURS VAN DE PRODUCTEN VAN DE Nooij, N., Tulpstraat 2. Oud, N., Lindenlaan 86. Overman, P., Heemskerkstraat 14. Peet, L. F. v. d., Koningsweg 45. Peperkamp, P. N., Zijdam 11. Peperkamp, S., Wogn.buurt 6. Prins, W., Papaverstraat 2. Rentenaar en Zoon, M., Snaarmans- laan 63. Roskam, A. J., Laat 65. Ruiter, K., Kinheimstraat 1. Scheepbouwer, A., Reekerstraat 47. Schermer, H., Dr. Schaepmankade 31. Schermerhorn, C., Metiusstraat 13. Sluis, K. v.f KI. Nieuwland 12. Smit, B., Rippingstraat 15. Spiekerman, G. J., Heul 34. Swaan, W. J., Kooltuin 13. Swart, J. J., Forestusstraat 33. Veer, A. v. d., Pr. Hendrikstraat 30. Vendel, A., Pr. Hendrikstraat 5. Vis v/h Kaan's Kaashandel, G., Koorstraat 9. Vries, P. de, Ritsevoort 40. Vries, P. G. de, Nieuwesloot 12. Waal, J. de, Magdalenenstraat 3. Weegh, J. A. R. op de, C. W. Bruin visstraat 14. Zuurbier, Wed. A. S., Spoorstraat 60. Zwart, Groot Nieuwland 8. METAALGIETERIJEN. Hollandse IJzer- en Metaalgieterij „Perliet" N.V. Zeglis 144. Nederlandse Machinefabriek ,»Alk- maar" N.V., Voormeer 1. METAALWARENF ABRIEKEN. Hulskamp N.V., Frieseweg 46 a. Kommer Co., fa. P., Heilooërd. 31. Puyenbroek en Zwemmer C.V., van, Schermerweg 1. „Rocalas", Torenburg 2. Schoenmakers, fa. A. P. J., Fnidsen 51. „Vensa", Bergerweg 30. METSELAARS (zie ook: Aannemers). Botman, J. J., Geestersingel 40. Bult, J., Stuartstraat 103. Idsert, G. J. v. d., 2e Tuindwars straat 27. Rol Czn., K., Houthavenstr. 8. MEUBELFABRIEKEN EN HOUT DRAAIERIJEN. Buis, Jan, Lindengracht 1016. Eecen, H. C., Schoutenstraat 13. Louw, C., Nieuwpoortslaan 104. IJssels, Gebr., Koningsweg 25. MEUBELMAKERS. MEUBELEN (winkeliers in). zie: Woninginrichting. MINERAALWATERBEDRIJVEN. Engels, W. A., Bierkade 14. Montfoort, C. J. v., Voormeer 10. Otter", „de, Torenburg 911. Smit en Zoon, Verdronkenoord 27-29. Stuij en Verduin, fa., Baangracht 6. Swager en Zn., fa. Wed. Jb., Nieuwesloot 113. MODEVAKSCHOLEN. Bruin, M. C., Spoorstraat ^42. „Ensaid", Stationsweg 58. Marjot, J. J., Verdronkenoord 117. „Nelis", Modevakschool, Oudegr. 190. „Systeem Nationaal", Tesselschade- straat. 5. MOFFEL- EN NIKKELINR. „Alcmaria", Lindelaan 5052. Graaf, L. A. de, Luttik Oudorp 112. Koopmans, A., Nieuwpoortslaan 37. Muurling, H., Schermerpad 4. MOLENMAKERS. Smit, Gebr., Snaarmanslaan 7. MONTAGE BUREAU. Smolenaars, P. J., Druivenlaan 37. MOTOREN (handel In- en rep. v.). Fa. C. J. de Best, Kanaalkade 5. Tel. 4332. Doeschot, G. J., Koningsweg 65. Doeschot, Ko, Kanaalkade 5. Pieneman, Q., Heilooërdijk 26. Westra, fa. S.. Heiligland 12. MOTORKLEDING. Prinz, Leo, Luttik Oudorp 114. MOTORRIJWIELBEDRIJVEN. Boon, A., Dijk 15. Moejes, J., Nieuwesloot 38. Moeijes, A., Stationsweg 17. Pont, G. A. du, Nieuwesloot 115. Ruiter, N. J., Dijk 22. Schaatsbergen, J., Luttik Oudorp 5. Vermeulen, D. J., Laat 163. Vermeulen, Gebr., Laat 127. Volgers, L., Breedstraat 32. Witte, J., Bierkade 8. Wijker, W., Kanaaldijk 22. MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMEN TEN (winkels in). Klooster en Kiebert, Mient. 22. „Nieuwe Muziekhandel, De", Boter- straat 14. Schoehuijs-Spanjaard, Koorstraat 17. Spanjaard, G. H., Koorstraat 19. Ypma, fa. P., Langestraat 75. Zw.aag, A., Emmastraat 73. MUZIEK-INSTRUMENTMAKERS. Jonker, Q. v., Leeuwenhoekstr. 11. O verdijk, J., Breedstraat 49. NAAIMACHINES (winkeliers in) Hildering, A., Luttik Oudorp 80. Jong, C. de, Verdronkenoord 98. Klünnen, Guus, Hofdijkstraat 11. Schouten, Langestraat 73. Surig, S. R., Boterstraat 4. Vogtschmidt, P., Hoornsekade 8. NACHTVEILIGHEIDSDIENSTEN. Ver. Nachtveiligheidsdiensten N.V., Lindenlaan 83. NOTARISSEN. Groot, J. de, Kennemerstraatweg 19. Lange, Mr. C. J. de, Breedstraat 16. Roos, Mr. D. J., Oudegracht 293. Verkade, G. A., Emmastraat 50. Zijnen, Mr. J. G. C., Oudegracht 295. OLIËN EN VETTEN (handel in). Alkmaarse Oliehandel, Groothandel in smeerolie en -vetten. Tel. 2339—4818. Alkm. Oliehandel, Leliestraat 13. Kennemer Olie Centrale. Handels kade 77. Lambalk, P. L., C. W. Bruinvis straat 21. Meiboom, fa. A., Oudegracht 66. Rood,.K., Zeglis 36. „Shell Nederland N.V.", Afgpsn. Kanaalvak. Standard A.P.C., Scheriperweg 70. Ver. Brandstoffenhandel, N.V., Noor derkade. Vries, Wed. R. de, Dijk 36. West Frisian Oil Import, Kanaal kade 77. ONR. GOEDEREN (expl. van). „Alkmaar", N.V. Woning Mij., Vo gelenzang 18. „Bon Service", N.V. Bouw- en Expl. Mij., Akerslaan 51. „Lyceumkwartier", N.V., Alkm. Bouw Mij., Jul. v. Stolberglaan 5. Noordelijk Onroerend Bezit, N.V., Magdalenenstr. 19. Witsen v/h W. F. Stoel en Zoon, N.V. Scheepswerf, Nic. Kennemer- park 28. OPTICIENS. Hofstede, E. H., Langestraat 59. Ibink, J. E., Laat 187. Kater, M., Mient 24. Kuip, A. v. d., Mient 21. Lauwers, fa. Joh., Payglop 3. Jan de Vries N.V., Speciaalzaak in Optiek. Luttik-Oudorp 72 Tel. 2875.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 178