175 LUXE ARTIKELEN (Grooth. in). Jansen, fa. L., Importhuis „Germa- nia", Geesterweg 1. LUXE ARTIKELEN (winkeliers in). Bossert en Zoon, fa. H., Huigbrou- werstraat 11. Buis, Jan, Laat 148. Endel, J. F. M., Langestraat 61. „Flandria", (E. J. Vlaanderen), Langestraat 17. Frankenberg N.V., Langestraat 28. Heuseveldt, Langestraat 7274. Hopman, Langestraat 56. „Rivoli", Payglop 14. Sierhuis", „Het, (P. v. d. Meer), Langestraat 88. Zonnebloem", „De, Ridderstraat 20. LIJSTENMAKERS. Heer, fa. K. de, Boterstraat 15. Lansen, Joh., Laat 158. Vries, R. de, Nieuwesloot 91. Wesseling, H. J., Boterstraat 6. Wiedrijk, Chr., Oudegracht 239. MACHINES (fabr.- en rep. inr. „Alkmaar" N.V., Ned. Machinefabr., Voormeer 1. Brinkman en Zn., fa. J., KI. Nieuw- land 6. Doeschot, G. J., Koningsweg 65. Doeschot, Ko, Kanaalkade 5. „Maarleveld", Mach.fabr., Voorm. 19. Pas en Co., fa. ten, Zeglis 133. Scheppers, F., Bergerweg 30. MACHINES (handel in). Bos, fa. Karei, Mient 79. Stoels Handelmaatschappij N.V., W. F. Eilandswal 11. Wild, N.V. v/h M. de, Laat 96-121. MAKELAARS. Balder, C. B., Dr. Schaepmanplein 20 (onr. goed.). Berg, J. P. v. d., Rippingstraat 4 (onr. goed.). Borden, van der, Makelaar en Taxateur, Kennemerstraatweg 31. Tel. 2774. Bruin Nz., H., Oudegracht 217 (onr. goed.). Buers, E., Langestr. 56 A (manufact.). Deen, Th., Forestusstr. 31 (assur.). Dirkmaat Jzn., W., Wilhelminalaan 20 (onr. goed.). Dok, J. van, Spoorstraat 93 (anti quiteiten en meub. goed.). Feijen, F. J., Kennemerstr.weg 188 (schoenen en machines). Griendt, A. J. W. v. d., Houtweg 2 (schoenen). Grondsma, G., Nassauplein 22 (zui velproducten). Heerkloots, J. W. de, Kennemerstr. weg 187 (onr. goed.). Henneman, C. J., Bierkade 16 (zui velproducten). Idsert, J. Th. v. d., Hofstraat 25 (onr. goed.). Idsert, Ph. v. d., Hofstraat 23 (onr. goed.). Janssen, W., Kennemerstraatweg 63 (onr. goed.). Koorn, P. H. J., Veerstraat 14 (onr. goed.). Kuenen, N. F., Laat 184. (Onr. goed.). Latum, E. Th. J. van, Laat 7 (onr. goed.). List, P. J. v. d., Comansstraat 7 (onr. goed.). Netten, fa. J., Langestraat 11 (schoe nen). Ober, J. F. W., Kerkplein 5 (roer. goed.). Oudes, G., Kennemerstraatweg 32 (goud en zilver en huisraad). Peereboom, J. P., Stationsweg 46 (roer. en onr. goed.). Quax, J. F., Westerweg 99 (onr. goed.). Ringers, F. H., Oudegracht 222 (onr. goed.). Rol, M., Hofdijkstraat 13 (assur.). Sas Wzn., G., Westerweg 80, (onr. goed.). Schaaf, S., Oudegracht 279 (onr. goed.). Schaap, N. J., Emmastraat 107 (onr. goed.). Schermer, P., Nieuwesloot 169 (onr. goed.). Smit, S., Geestersingel 58 (onr. goed.). Timmerman, W; Kooltuin 5 (roer. goed.). Toepoel, H. H., Geestersingel 18 (onr. goed.). Waal, fa. P. v. d., Koningsweg 56 (onr. goed.). Zeehuisen, J., Speenkruidstraat 4 (onr. goed.). MANUFACTUREN (winkeliers in). Beers en Zonen, fa. J., Hulststr. 6. Blauw, L., de Ruij terstraat 1. Blom, Scharloo 33. Blom, C. A., Kennemersingel 4. Boot, J., Tuinstraat 41. Böttger, Huigbrouwerstraat 7. Bulthuis, L. H., Langestraat 106 en Hoogstraat 18. Dorresteyn, Manufacturenhandel, Steenenbrug 27. Tel. 3337. Engeln, fa. J. G., Laat 120. Floris, J., Boomkampstraat 18. Grooff, N. J., Eikelenbergstraat 56. „Hamad", Manufact.h., Payglop 10. Hilekmann, M., Langestraat 23. Hoogakker, S. M., Dijkgraafstr. 11. Jepma, L., Laat 79. „Kajopo", Snaarmanslaan 48. Kloet, Gez., Laat 181. Kühne, Joh., Huigbrouwerstr. 16. Kuijpers, H. M., St. Annastraat 53. „Leidsche Wol- en Manufacturenwin kel", Snaarmanslaan 57. Marees Oudes, J., Payglop 17. Meijer en Zn., fa. M., Langestr. 3-7. Olsthoorn, G. P., Houttil 60. Otsen, fa. J., Payglop 12. Posthuma, F., Lindenlaan 21. Pijnappel, J A. H., Laat 130. Rhoer van Dam, fa., Huigbrouwer straat 2. Schaap, C. J., 2e Kanaalstr. 23. Schipper, W., Laat 136. Stierhout, Laat 155. Sünders, Fnidsen 8. Untied, A. G., Laat 167. Vet, fa. E. W., Langestraat 35. Willers, H. H., Verdronkenoord 137. Zentveld, P., kennemerstr.weg 30. MARGARINE (Grooth. in). Belt, C. A. M., KI. Nieuwland 2. Belt, Fr., Lyceumstraat 89. Bruin, J. A. C., Spoorstraat 39. Burger, fa. W., Dubbele Buqrt 13. Dijk, fa. A. van, Luttik Oudorp 62. Kamp, fa. P. J. v. d., Nieuwesl. 16. Kramer, C., v. d. Helststraat 9. Postma, G., Stationsweg 11. Stui en Verduin, fa., Baangracht 6. MATRASSENFABRIEKEN. Wortel en Dekker, fa., Nieuwlander- singel 23. MEDISCHE INSTRUMENTEN. Hofstede, E. H., Langestraat 59. Kuip, A. v. d., Mient 21. Lauwers, fa. Joh., Payglop 3. MEELFABRIEKEN. Thomsen, N.V. A. F., L. Oudorp 79. Timmerman, N.V. N., Schermerw. 90. MEEL- EN BAKKERIJGRONDSTOF FEN (Handel in). Alphenaar, A., Voordam 12. Bots, F. C. J., Kennemerpark 1. Hartland, G. P., Nieuwesloot 89. Koeten, fa. D. (H. Scheltus), Luttik Oudorp 15. Molen, fa. J. v. d., Varnebroek 17. Thomsen, N.V. A. F., Luttik Oudorp 79. MELK- EN ZUIVELPRODUCTEN (winkeliers in). Admiraal, P. A., Anna Bijnsstr. 2. Alkmaar", ,,'t Kaashuis van, Mient 18. Bakker, A., Verdronkenoord 86. Bakkum, C., Hoogstraat 10. Bakkum, P. J., Oudegracht 158. Barneveld, R., Schermerweg 2. Beek, J. P., Hekelstraat 13. Bibo, H., Landstraat 54. Boer, G. de, Brouwerstraat 35. Boode, Jan, Heemraadstraat 17. Boon Jr., C., Rembrandtstraat 49. Boots, J., Korte Landstraat 45. Bos, C., Nieuwpoortslaan 61. Boschman, Jb., Eikelenbergstraat 25. Brand, fa. Gebr., Achterstraat 35. Buts, C., Varnebroek 49. Graaf, A. A. de, Boterstraat 13. Grandiek, J., Lyceumstraat 39. Groot, N. de, Schermerweg 58. Heinis, H., Tuinstraat 30. Hoop, R. de, Nieuwpoortslaan 77. Kaaij, B. v. d., v. d. Woudestr. 4. Kamer, Th. v. d., P. A. de Lange- plein 20. Kaptein, S. P., Kennemerstr.weg 80 en Nieuwpoortslaan 95. Kat, K., v. d. Lijnstraat 8. Klaver, C. J., Noorderkade 120. Klein, P., Fnidsen 45. Klerk, N., St. Annastraat 43. Kraakman, C. J., Schermerweg 44. Kragtwijk, C. J., Stuartstraat 9. Kragtwijk, J., Tuinstraat 50. Kuik, E., Lindenlaan 122. Kuik, G. J., Noorderkade 38. Lensen, J., Hoogstraat 12. Meijroos, G. H., Schoutenstraat 7. Mors, J., Verdronkenoord 4. Neut, J. W. v. d., Keizerstr. 28.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 177