174 KRUIDENIERS. Visser, W. V., Snaarmanslaan 44. Vries, J. de, Stationsstraat 69. Waard, L. de, Heiligland 40. Werf, P. v. d., Zocherstraat 2. Wit N.V., Simon de, Achterstraat 51. Woerdeman, J., Nieawpoortslaan 53. Wokke, P., Omval 32. Wijnbergh en Co., Payglop 21. Wijs en Broers, fa. de, Ritsevoort 35. Zomerdijk, Joh., Gr. Nieuwland 76. Zijlstra Hz., J., Langestraat 35. Zijp, P., Baanpad 34. KRUIERIJEN. Albers, D., Stationsweg. KUIPERIJEN. Bakker, Dijk 12. Stikvoort, fa. H. B., Achterdam 7. KUNSTHANDEL. Buis, J., Laat 148. „Flandria" (E. J. Vlaanderen), Langestraat 17. Heuseveldt, J. W. A., Langestr. 72-74. Hopman, Kunsthandel, Langestr. 56. „Rivoli", Het huis voor leuke geschenken. Payglop 16. Tel. 3052. „Sierhuis, Het", Langestraat 88. „Zonnebloem, De", Ridderstraat 20. KUNSTMEST (handel in). Haijtema N.V., Achterweg 1. Krol Co., N.V. G. J., Noorderk. 2. L. T. B., Luttik Oudorp 80. Neefkes en Ruiter, Schermerweg 28. Timmerman N.V., N., Schermerw. 90. KUNSTNIJVERHEiDS ARTIKELEN (vervaardigers van). „Antiqua", Oudegracht 153. Buis, Jan, Laat 148. „U.M.A.", Oudegracht 128. LAMPEKAPPEN (vervaardiging v.). Bottemanne, Ko., Ritsevoort 29. Buis J., Laat 148. Kueter, Th. J. A., Achterdam 2. LAND- EN TUINBOUWZADEN (winkeliers in). Horio en Zoon, J., Hofplein 2 a. Zaadnoordijk, fa. W., Waagplein. LANDBOUWWERKTUIGEN (handel in). Huisman en Zoon, fa. A., Dijk 11. Jongmans, M., Pieterstraat 1. „Talpa", Koningsweg 50. Wild, N.V. v/h M. de, Laat 96-121. LASINRICHTINGEN. Brinkman en Zn., fa. J. KI. Nieuw land 6. Doeschot, G. J., Koningsweg 65. Doeschot, Ko, Kanaalkade 5. Fa. Laarkamp, Snaarmanslaan 42. Tel. 2898. Metaaldraaierij. Lasinrichting. Scheppers. F., Bergerweg 30. Schoenmaker, A. P. J. Fnidsen 51—53. Tel. 2091. Lasbedrijf. LEDER (handel in). Bijl, Payglop 7. Fahner, T., Huigbrouwerstraat 4. Greve, L. A.. Snaarmanslaan 53. Lut, J. W., Breedstraat 2. Munk, T. G. de, Zilverstraat 2. Putten, L. G. v. d., Appelsteeg 4. Rooij, fa. Gebr. de, Hofstraat 26. Vries, E. de, Achterstraat 60. LEDERWAREN (winkeliers in). Lederwaren, sport- en reis artikelen, gezelschapsspelen en speelgoed. C. Adolf, Fa. J. Chatillon, Schoutenstraat 6. Tel. 3987. „City", Langestraat 33. Fahner, T., Huigbrouwerstraat 4. Frankenberg N.V., Langestr. 28. Greve, L. A., Snaarmanslaan 53. Lind, Azn., fa. J., Heerenstr. 5. Munk, T. G. de, Zilverstraat 2. Oudes, C., Payglop. Roobeek, J. J., Laat 169. LEESBIBILOTHEKEN. „Boekenbron, De", B. Bottemanne- straat 1. „Boekenhuis, Het", Schoutenstr. 14. Burg, N.V. v/h K. ter, Nieuwesloot 109. Drunen, S. H. v., Nieuwesl. 103/105. Goot, H. v. d., Langestraat 111. Joon, P., St. Annastraat 29. „Korenbloem, De", Snaarmansl. 49. Kühne, A. J. J., Boterstraat 22. Meulen's boekhandel, v. d., (elg. A. J. W. de Boer), Langestr. 87. Rooij, de, Vrouwenstraat 8. Schutte, Laat 27. Schuurman, Lindelaan 6. Verwer, K., Fnidsen 62? leesportefeuilles. Burg, N.V. v/h K. ter, Nwesloot 109. „Geva", Ned. Tijdschr. Org., Lin- denlaan 48. leeszaal. Openbare Leeszaal, Langestraat 85. levensverzekeringsmij-en. Hollandse Sociëteit van Levénsverz. N.V., Stationsweg 120. Noord-Hollandsche Levensverz. Mij. N.V., Langestr. hk St. Laurensstr. lichtdruk- en copieeerinr. Hofman, fa. N. J., Kerkplein 9. Tromp's Lichtdrukinrichting, Doe lenstraat 13. likeuren. zie: Wijnen. likeurstokerijen. Geels, C.V. fa. C. J., Baangracht 11. Prijer en Zoon, M., Voordam 10. limonade (Grooth. in). Beudeker, fa. C. A., Achterweg 51. Stui en Verduin, fa. Baangracht 6. limonades (fabrieken van). Haijtema Pz., fa. H., Langestr. 123. Otter", „de, Torenburg 911. Smit en Zoon, Verdronkenoord 27-29. Smit, Willem, Laat 179. Swager en Zn., fa. Wed. Jb., Nieuwe sloot 113. logementen. Admiraal-Korver, Wed. J., Hotel Café „Schoonzicht", Bierkade 17. Baars,, P. J., Café ,,'t Zijper Wa pen", Nieuwesloot 87. Bolding, R., „Matador", Voormeer 35. Groot, J. G., Café „De Tijd", Laat 185. Huiberts, J. M., „Lindenhoek", Lin- denlaan 104. Ligthart, A. J. M., Café „De Vriend schap", Schoolstraat 6. Molenaar-Balder, Mevr. A., Café Pension „Piry", Luttik Oudorp 17. Sleutel, J., „Het Paardshoofd", Dijk 2-4. Tesselaar, J., „Hof van Holland", Voormeer 18. Venneker, Nic., „Kanaalzicht", Bier kade 24. lompen (handel in). zie: Oude Materialen en Afvalstoffen. loodgieters, gas- en water- fitters. Bakker, S., Zocherstraat 10. Beemsterboer, A., Geest 45. Coppens, A. J., Verdronkenoord 100. Coppens, Cor, Ritsevoort 36-56. M. H. Erkamp en Zoon, Lindenlaan 17. Tel. 3015. Filiaal: Bisschop Bottemanne- straat 48. Tel. 3435. Erkamp, S., Reekerstraat 68. Haasbroek en Zoon, D., Luttik Oudorp 97. Jansen, A. J., Baansingel 70. Jong, A. de, Hekelstraat 31. Keisper, J. J., v. d. Woudestr. 31. Kueter, T. J. A., Laat 138140. Ooyevaar, G., Verdronkenoord 87. Peereboom, P., Laat 131. Stienissen, A. P., Dijkgraafstr. 54. Til. fa. G. van, Ritsevoort 7. Wiggenraad, J. A., Laat 126. Wipprecht, H., Geest 21. loonsproeiers en -snoeiers. Paarlberg en Zn., fa., Omval 126. Plantarts, N.V., Noorderkade 4. 'loterijkantoren. Brommer, Langestraat 55. Bruin, Wed. P., Breedstraat. Oud-Bruin, Houttil 9. lunchrooms. Doets, A., Houttil 44. Koopman, J., Langestraat 121. „Modern", Langestraat 96. Top", „De, (P. Stam), Langestr. 42. Twisk, H. van Stationsweg 100. Valks Lunchroom, (M. J. C. v. Scha- gen), Houttil 5. Vroom en Dreesmann N.V., Laat hoek Ridderstraat.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 176