172 HUIDENZOUTERIJEN. Bak en Co., fa. J. J., Noorderkade 4. Jupijn v/h D. Braak, L., Laat 60. HUISHOUD. ARTIKELEN (groot handel in). Baarsma, C.V. Handelsver. v/h R., Waagplein 36. Heuseveldt, J. W. A., Langestr. 24. Jansen, fa. L., Geesterweg 1. Poorter, P., Payglop 13. Wild, N.V. Holl. IJzermag. v/h M. de, Laat 96—121. HUISHOUDELIJKE ART. (winke liers in). .Bergers, Wed. P., Laat 116. Birekoven, K., Hekelstraat 11. Coppens, Cor, Ritsevoort 56. Endel, J. F. M., Langestr. 61. Geest, J. v. d., Laat 102. Haanstra, P., P. A. de Langepl. 2. Jong, A. de, fcïekelstraat 31. Klugt, C. J., Hekelstraat 10. Kuijt, J., Laat 133. Lindeboom, L., Oostwijk 3. Peereboom, P., Laat 131. Poorter, P., (Huishoudcentrale), Payglop 13. Serné, Wm., Nieuwesloot 129. Vriesman en Zn., Verdr.oord 99. Wolzak, fa. T., Mient 20. HUISVLIJTARTIKELEN (wink. in). Dölle, fa. T., Nieuwesloot 41. Heer, fa. K. de, Boterstraat 15. Horst, J. P., Hoogstraat 8. Kaal, J. N., Achterdam 28. HYPOTHEEKBEZORGERS. Nationale Hypotheekbank, Voordam 13. Borden, van der, Makelaar en Taxateur, Kennemerstraatweg 31. Tel. 2774. Harteveld, H. J., Varnebroek 15. zie verder: Makelaars (onr. goed.). IN- EN VERKOOPVERENIGINGEN. INLEGGERIJEN. Alkmaarsche Inleggerij, Zeglis 6. Doets, N., Houttil 19. INMAKE RIJEN. Geels, J., Ritsevoort 23. INSTRUMENTMAKERS. Jansen, C. A., Heilooërdijk 30. Scheppers, F., Bergerweg 30. JACHTWERVEN. Vader, C. N. P., Ie Kabelstraat 20. Witsen en Vis, N.V. Nic., Eil.wal 10. JUWELIERS. zie: Goud en Zilver. ■Firma Herm. Plas, Payglop 21. Tel. 13812. Schoonhoven, H., Goud- en zilverwerken. Horloges, klokken. Horlogemaker, Fnidsen 95. KAAS (Grooth. in- en/of export v.). Alkm. Kaas- en Boter Centrale, Veerstraat 8. Best en Zn., P., Wolfpad 12. Bouter, Kaas- en Veevoederhandel N.V., Wed. Joh. J., Stationsw. 41. Breed, Gebr., Dijk 23. Burger, fa. W., Dubbele Buurt 13. Dijk, fa. A. van, Luttik Oudorp 62. „Gouda", Kaashandel Maatschappij N.V., Wolfpad 12. Grondsma en Co., Kaarsemakers- gracht 2. Henneman, fa. A., Houttil 38. Holland Cheese Export Comp.", „The Pure, Kerkplein 13. Houbree's Kaashandel, Dijk 23. Houtkooper en Zn., N.V. v/h J. J., Wolfpad 12. Kaper, G., Nieuwesloot 17. Kaptein, fa. M. Th., Frieseweg 49. Keyzer, N.V. De, Voormeer 2930. Kramer, C. Gr., Nieuwland 48. N.C.Z., Houttil 13. „Noord-Holland", Coöp. Ver. Wolf pad 12. Rus, Joh., Westerweg 64. Verbeek Azn., fa. Jan, Gr. Nieuw land 39. Visser, N.V., Kanaalkade 16 A. Vlaar, fa. J., Verdronkenoord 49. Waal's Exporthandel, W. de, Veer straat 24. Waalen Soipbroek» fa. de, Veer straat 24 „West-Friesland" N.V., Handel Mij., Comansstraat 22. Wolff en Peereboom, de, Wolfpad 12. KAAS, VERDUURZAAMDE (fabrie ken van). Eijssen, N.V) v/h J. H., Handels kade 50. Karperton Kaasfabriek N.V., Han delskade 12. KABELWERKEN (aannemers van). Meijsen, M,. Kennemerstr.weg 176. KALKBRANDERIJ. Stoel en Zoon N.V., W. F., Luttik Oudorp C 25. KANTOORBOEKHANDEL. „Erha" (R. Hoekstra), Voorstraat 1. Bellis, J., Hekelstraat 14. Frankenberg N.V., Langestraat 28. Goot, H. v. d., Langestraat 111. Groothuizen, J., Huigbrouwerstr. 12. Koenot, fa. I., Hekelstraat 3. Firma Jan Kuhne, Verdronkenoord 133. Tel. 2915. Meulen's Boekhandel, v. d., (A. J. W. de Boer), Langestraat 87. Oudejans, fa. Marie, Schoutenstr. 13. P.O.A. N.V., Payglop 9. Tel. 3892. Zwaan en Zoon, fa. Nieuwesloot 105. KANTOORMACHINEHANDEL. Frankenberg, N.V. Langestraat 28. Kühne, fa. Jan, Verdr.oord 133-135. „De Lichte Toets", J. C. v. d. Veer, Regulierslaan 20. Tel. 4551. P.O.A. N.V., Payglop 9. Tel. 3892 (Showroom). Rietschote's Kantoormachinehandel, A. van, Varnebroek 4. KANTOORMEUBELEN P.O.A. N.V., Payglop 9. Tel. 3892 (Showroom). KAPPERS (dames en/of heren). Bakker, A., Breedstraat 4. Boer, A. J. de, Schoutenstr. 11. Boer, J. de, Boterstraat 12. „Bons", Maison, Emmastraat 89. „Bosch", Maison, Langestraat 41. Charme", „Lady, Nieuwpoortsl. 13. Dik, A., Ritsevoort 38. Dik, S. J. A., Nieuwesloot 55. Dirks, J., Frieseweg 2 B. Does, J. de, Rippingstraat 1. Evenhuis, L. K., Geestersingel 55. Fielmich, W. E.', Bergerweg 9. „Figaro", Geesterweg 15. Geels, J. B., Oudegracht 225. Grandjean, J. J., Schermerweg 3. „Helena", Maison, Hoogstraat 4. Huiberts, C. D., Payglop 23. „Huis met de Luifel", Huigbrouwer- straat 5. Hulskamp, P. C., Baansingel 14. Hulzebos, F., Oudegracht 215. Jong, J., Gr. Nieuwland 18. Jonge. A. de, Kennemerstr.weg 42. Jonker, J., Eikelenbergstraat 4. Kaag, H. P. J., Oudegracht) 2. Kalksma, F. J., Laat 175. Kamp en Beuken, fa., Vedr.oord 103. Komen, C. J., Houtmanstraat 10. Merwijk, J. B. van, Laat 156. Oud, C., Kennemerstr.weg 3. Oud, J. C., Stationsweg 98. Overpelt, A., Koorstraat 33. „Pauljéka", Salon, Schoutenstr. 26. Pos, K. M., Magdalenenstraat 18. „Rhoto", Westerweg 52. Roorda, M., Dijk 24. „Sareijko", Salon, Spoorstraat 36. Schilden, H. v. d., Koorstraat 35. Schoonhoven, fa. L., Oudegr. 295. Schouw, M., Spoorstraat 31. Schrassen, L., Rembrandtstraat 57. Smit, Jb., P: A. de Langeplein 27. Takes, Jo., Geestersingel 54. Thoes en Bruin, fa. Scharloo 12. Velden, J. v. d., Verdronkenoord 1. Vliet, fa. Marie van, Ritsevoort 22. Vliet, T. v. d., Ridderstraat 11. Voorthuizen, J., Spoorstraat 70. Vrouwe, J. G., Lyceumstraat 87. Werf, H. v. d., Westerweg 48. Wessels, A., Koorstraat 41. Zinger, H., Ridderstraat 12. Coöp. Inkoopver. van winkeliers in kol. waren „I.V.A.", Lutt. Oudorp 31. R.K. Inkoopver. „St, Nicolaas", Spoorstraat 9. Ver. tot Onderl. aankoop v. Land- bouwbenodigdheden „de Pulpcom- binatie", Geest 22. Coöp. Ink.ver. „Salo" U.A., Laat 124. Coöp. Sumatra Import- en Handels mij., Boterstraat 19. Westfriese Coöp. Inkoopver. v. win keliers in huishoud.- en luxe art. en speelgoed. U.A., Verdr.oord 127.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 174