Fa. MARIE OUDEJANS „HET VULPENHUIS" 166 Boek- en- Kantoorboekhandel Schoutenstraat 15 - Tel. 3864 BOEKBINDERIJEN. Firma Jan Kuhne, Verdronkenoord 133. Tel. 2915. Frankenberg N.V., Langestraat 68. Henselmans, P. A. A.f Vrouwen- straat 4. „P.O.A.", Verdronkenoord 30. Slinger Co., fa., Magdalenenstr. 17. Verkerke, W. J., Ramen 24. Vries, R. de, Nieuwesloot 91. BOEKHANDEL. Burg, N.V. Boekhandel v/h K. ter, Koorstraat 1. Coster en Zoon N.V., v/h Herms., Voordam 11. Frankenberg's Boekh. en Drukkerij, N. V. Langestraat 28. Goot, H. v. d., Langestraat 111 Kühne, A. J. J., Boterstraat 22. Firma Jan Kuhne, Verdronkenoord 133. Tel. 2915. Meulen's Boekhandel, v. d. (A. J. W. de Boer), Langestraat 87. Oudejans, fa. Marje, Schoutenstr. 13. Putten en Oortmeijer, v., („P.O.A."), Paijglop 7. Rooij, de, Vrouwenstraat 8. Schutte, Laat 27. Zwaan en Zoon, fa., Nieuwesloot 105. BOMEN (fruit- en sierbomen). Molenaar, D., Stationsstraat 11. BONT (winkeliers in), zie: Pelterijen. BORSTELMAKERIJEN. Blokdijk, A., Gashouderstraat 1. Boom's Klompen- en Borstelhandel, Joh. Huigbrouwerstraat 3. Boom en Zn. N.V., Wed. J. P., Kooltuin 22. Bots,v/h C., Spanjaardstraat 25. Hekket's Klompenindustrie en Bor- stelfabr., fa., Pieterstraat 3-5. Houtkooper, J., Nieuwpoortslaan 25. Joosten's Klompenindustrie en Bor- stelfabr., Koningstraat 5. Nol, J., Lindenlaan 35. BORSTELWAREN (handel in). Birekoven, K., Hekelstraat 11. Paleari en Co., Leo, Voordam 6. Poorter's Huishoudcentr., Payglop 13. Prins, C., Dijk 3. Schut, J., Magdalenenstraat 19. Serné, Wm, Nieuwesloot 129. Viersen, L. v., Verdronkenoord 62. BOTER (Groothandel in). Alkm. Kaas- en Botercentrale, Veer- straat 8. Burger, fa. W., Dubbele Buurt 13. Dijk, fa. A. van, Lutt. Oudorp 62. Goes en Zonen, fa. Joh. Vierstaten 1. Henneman, fa. A., Houttil 38. Hooff, P. J. v. d., Molenbuurt 7. Kaashuis v. Alkmaar", ,,'t, Mient 18. Kramer, C. v, d., Helststraat 9. BOUWMATERIALEN (Handel in). ,,'t Eiland" N.V., Bouwmaterialen- handel, Afgesneden Kanaalvak 4. Meiboom, fa. A., Oudegracht 26. Ranzijn, C. J., Regulierslaan 14. Stoel Zoon, N.V. W. F., Luttik Oudorp 25. Stoel's Handelmij. N.V., W. F. Eilansdswal 10. Wild, Bouwmat.handel N.V. v/h Carel de, Noorderkade 4. BRANDBLUSMIDDELEN (handel in). „A.N.B.O.", Kennemerstr.weg 95- BRANDSTOFFENHANDEL. Dekker, P., Oudegracht 52. Diepen en Zoon, fa. G., Park 9. ,,Huis en Haard", G.A., Coöp. Ver- bruiksver., Ken/iemersingel 24. Kranenburg, A., Laat 51. Keijsper, J. F., Tuindwarsstr. 23. Fa. D. Leeuwenkamp, Nieuwesloot 2. Tel. 2430. Netel, KI., Achterwezel D 7. Schaap's Kolenhandel, Spoorstr. 3. Schipper, Kolenhandel, Oudegr. 10. Fa. Rertus Schot en Zn., Kwakelpad a/d Hoornsevaart. Tel. 3059. Fa. G. H. A. Schot en Zn., Voorneer 14. Tel. 2696 (b. g. geh. 4858). Schot, K., Rembrandtstr. 20. Steeman's Kolenhandel N.V., Ber- gerweg. Stroomberg, G., Kanaalkade 39. Tenkink's Kolenhandel, Oudegr. 39. Veer en Zoon, Th. W., Julianastr. 1. Vereen. Brandstoffenhandel N.V., Noorderk. 2, bestelhuis: Laat 211. „Vierstaten", Brandstoffenhandel, Nieuwpoortslaan 42. „Voorzorg", G. A., Coöp. Verbr. ver., N.G. Piersonstraat 11. Wokke's Brandstoffenhandel, Snaar- manslaan 16. BROOD/BANKETVERKOPERS. Alkm. Broodfabriek, Boomkampstr. 7 en St. Annastraat 31. Alleman, J. J.", Laat 4. Elte, fa. S. (L. Elte), Laat 123. Giesen, N. C. v. d., Nieuwp.laan 102. Jonker, N., Papaverstraat 1. Joostens-de Gier, Wed. J. C. Uit- tenbosstraat 143. Lakeman, C. J., Fnidsen 47. Vries, J. de, Stationsstraat 69. Zaadnoordijk, R. W., Baansingel 1. CACAOFABRIEKEN. Ringers' Cacao- en Chocoladefabr. N.V., Noorderkade 20. CAFE'S. Café Alcmaria, Houttil 28. Tel. 4501. Admiraal-Korver, Wed. J. A., (Hotel- Café „Schoonzicht"), Bierkade 17. Arondeus, O. F. (Café „Alcmaria"), Houttil 28. Baars, P. J., (Café ,,'t Zijper wa pen"), Nieuwesloot 87. Bakker, A., („de Bierbron"), Lange straat 2. Café Marktzicht, Houttil 34. Tel. 3283. E. Beemster. Beentjes, P., (Café „Expeditie"), Paardenmarkt 5. Beusèkom, Mevr. C. v., (Café „de Hoop"), Waagplein 22. Bleeker, P., (Café „Tivolie"), Markt straat 4. Bloothoofd, P. C., („De Friese Brug"), Heerenstraat 2'. Boer, fa. P. A. N. de, („De Knup- pelbrug"), Wildemanstr. 7. Boersen, W. J. P. P., (Café „De Vlotbrug"), Lutt. Oudorp 1. Café' P. te Bos, Luttik-Oudorp 107, Tel. 3985. Bar Kegelbaan. 2 prima Billards. Breed, R., (Café „No. Eén"), Ritse voort 60. Brommer, D., („de Posthoorn"), Dijk 11. Burgering-Schoon, Wed. K. N., (Café „Burgering"), Achterweg 61. Dekker, fa., (Café „de Raadskel- der"), Verdronkenoord 99. Groet, A., Herenstraat 1. Groot, J. G., (Café „de Tijd"), Laat 185. Groot, C. de, (Café „Het Vosje"), Nieuwesloot 24. Haring, A., (Café „St. Willibrordus"), Oudegracht 136. Hecker, J. F., („De Amstel"), Ver dronkenoord 119. Hennink-Egbergen, Wed. A. S., (Café „Oriëntal"), Lombardst. 2.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 168