163 Hoogland, R.> Fnidsen 31. Jong, P., Heiligland 44. Jong, J. de, Laat 12. Kaandorp S., Nieuwpoortslaan 24. Koopman, P., Akerslaan 1. Leegwater, H., Bissch. Bottemanne- plein 3. Nieuwhof, P., Laat 96 en Oosterkolk- straat 3. Nijmeijer, J., Luttik Oudorp 82. Pol, J. v. d., Laat 174. Pol, R. v. d., Laat 106, Pool en Zoon. J., Kennemersingel 33. Poorter, P., Blekerslaan E 2a. Purmer, W., Nieuwesloot 47. Reuzenaar, P., Nieuwpoortslaan 64. Schoenmakers, W. Th., Westerweg 123a. Smit, H. A., Doelenstraat 2. Verberne, J. E., Spoorstraat 62 en Snaarmanslaan 61. Vroling, W., Scharloo 9. Wester, N., Nieuwesloot 42. Wester, Th., Koorstraat 5. Wester, W., Groot Nieuwland 18. Wokke, Gebr., Boterstraat 7. Wijdenes, Jb., Baansingel 104. Zonneveld, G., Fnidsen 76. ACCOUNTANTS- EN ADMINISTRA TIEKANTOREN. Bakker, P., Nic. Beetskade 60. Benit, A., Paul Krügerstraat 1. Blom, J., Westerweg 61. Centr. Bur. voor Loonadministratie, (J. H. Menkhorst). Leeuwenb.str. 3. Dekker, Chr. H., Corfstraat 22. Duin, J., Dubbele Buurt 2. Duijff, L., Rozenstraat 18. Geels, A. W., Emmastraat 99. Genefaas, W., Westerweg 136. Gerver, J. J., Waerdendelstraat 9. Haan, de, Luttik Oudorp 75. Hemels, A. G., Langestraat 45. Hoffman, A., Lyceumstraat 32. Holsmuller. H. W., Bleekerskade 3. Keesom, S. J. A., Mient 25. Kirpensteijn, K., Accountancy. Belastingzaken. Klantoor: Laat 165. Tel. 4181. Huis: Corfstraat 16. Tel. 2202. Koorn, H. P., Metiusgracht 23. Lam en J. Rol, J., Langestraat 55. Landbouw-, Boekhoud- en Acc.kan toor Holl. mij. v., Voordam 13. Man, H. A. de, Kennemerpark 20. Meij, H. B. v. d., Geestersingel 25. Meijer en Pels, fa., Rippingstraat 4. Nieuwveen, G. J., Emmastraat 38. Ort, A. H., Nassauplein 24. Oudejans, F. C., Bierkade 15. Pisart, H. W., Nassaulaan 13. Purmer, P. D., Comansstraat 41. Riel, C. van, Wilhelminalaan 10. Slot Jr., L., Kennemerstraat 184. Termaat, P., Westerweg 45. Vennik, Chr. en C. van Westrienen, Accountantskantoor. Ged. Nieuwesloot 161. Tel. 4387. Waal, A. de, Westerweg 43. Woldendorp en Zn., D. J., Oude gracht 198. Zoethout, G., Gerard Doustraat 48. Zuurbier, Handels- en Administratie kantoor, Lyceumstraat 33. ADMINISTRATIEKANTOREN. Zie: Accountants- en Administratiekan toren. ADVOCATEN. Mr. Dr. C. Berkhouwer, Nieuwlan- dersingel 47, Alkmaar. Mr. A. W. L. Bondam, Nassauplein 41, Alkmaar. Mr. J. P. Bosman, Kennemerstr.weg 11„ Alkmaar. Mr. G. van Hilten, Oudegracht 102, Alkmaar. Mr. C. J. de Lange, Breedstraat 10, Alkmaar. Mr. G. A. de Lange, Breedstr. 10, Alkmaar. Mr. A. J. M. Leesberg, Kennemer- straatweg 29, Alkmaar. Mr. A. V. M. Leesberg, Kennemer- straatweg 29, Alkmaar. Mr. H. Lesterhuis, Ritsevoort 2, Alkmaar. Mr. A. Schenkeveld, Oudegracht 219 221, Alkmaar. Mr. H. Scholten, Nassaulaan 28, Alk maar. Mr. H. Schuurman, Emmastr. 4, Alk maar. Mr. C. Smal, Kennemerpark 7, Alkm. Mr. S. D. Sluis, Oudegracht 219221, Mr. C. D. Thijs, Oudegracht 219 221, Alkmaar. Mr. E. H. J. Wynne, Nassaulaan 18, Alkmaar. Mr. F. Zeiler, Ritsevoort 2, Alkmaar. AFVALSTOFFEN (HANDEL IN) Zie: Oude Materialen en Afval stoffen. AJOUR- EN PLISSEERINRICH- TINGEN. Besuyen en Co., v., Mient 1. Hildering, A., Luttik Oudorp 80. Surig, S. A., Boterstraat 4. ANTIQUAIRS. Dok, J. v., Spoorstraat 93. Hamburger, Verdronkenoord 93. Plas, L. A., Spoorstraat 29. Rover, de, Houttil 68. APOTHEKEN. „Bever, De", Emmastraat 36. Hartong van Ark> Langestraat 1. Kruisinga, G., Koorstraat 47. „Wanna-Ritsevoort", Ritsevoort 5. Wanna—Ibink Meienbrink, Wed. M. J., fa. Conijn, Mient 11. APPENDAGES. zie: Rubber en Rubberwaren. AQUARIUMS (KLEINHANDEL IN) Zie: Dierenbenodigheden. ARCHITECTEN: Bart, M., Bisschop Bottemannestr. 35. Boer, D. S. de, Nassaulaan 37. Dirkmaat, W. J., Wilhelminalaan 20. Keesom, W. A., Tesselschadestr. 8. Keesman, Ir. C., Bergerweg 132. Kort, P. J. de, Costerstraat 17. Kroon, P., Westerweg 282. List, P. J. v. d., Comansstraat 7. Luinge, J., Bergerweg 146. Ringers' Bouwbureau N.V., Laat 162. Seijendam en H. J. Hermans, C. D. v. Rippingstraat 24. ASBEST-ARTIKELEN. Meiboom, fa. A., Oudegracht 26. Stoel en Zn's Bouwmaterialenbedr. N.V., W. F., Luttik Oudorp 25. ASSURANTIEKANTOREN. Amsterdamscbe Bank/ Incasso Bank, Voordam 13. Balder, C. B., Dr. Schaepmanpl. 20. BeckerSlot, Assurantiekantoor, Jac. van Heemskerckstraat 2. Berg, P. v. d., (Meyer en Pels), Rip pingstraat 4. Bettink en Zn., fa., Macl. Pontstr. 6. Blaauboer, K., Stationsweg 94. Borden, P. v. d., Kennemerstr.w. 35. Deen, Th., Forestusstraat 31. Dirkmaat, Jzn., W., Wilhelminal. 20. Douwes, J. J., J. v. Scorelkade 12. Duin, J., Dubbele Buurt 2. Duin, S. J. G. van, Kennemerstraat- weg 28. Gerver, J. J., Waerdendelstraat 9. Gisolf, A. J. M., St. Anthoniusstr. 8. Govers, J., Dathenusstraat 23. Harteveld, H. J., Varnebroek 15. Hoffman, A., Vermeerstraat 32. Huiberts, J. P., v. Houtenkade 31. Jacobse, J. H., Egmonderstraat 10. Jager, H. J., Rembrandtstraat 18. Jong, G. A. de. Rippingstraat 30. Kommer en Zn., fa. A., Stations weg 42. Kruijff, P. A. de, Nic. Beetskade 77. Kuenen, N. F., Laat 184. Landman en Zn., fa. D., Heilooër- dijk 17. Mater, de. Stationsweg 48. Moors, L., Rozenstraat 39. Peereboom, J. P., Stationsweg 46. Porck, F., Nieuwpoortslaan 193. Rol, M., Hofdijkstraat 13. Samenwerking", „de, Dr. Schaep- manplein 13. Slinger—v. Wijk, Mw. G. J., Emma straat 97. Sluis en Zoon, J., Nic. Beetsk. 77. Vlotman, F. W., Stationsweg 56. Wagenaar, J. H., Stationsweg 5456. Woldendorp, D. J., Oudegracht 198. Zuidscherwoude, W., Trompstr. 4. AUTEURSRECHTEN. I.B.V.A. „Holland", Internationaal Bureau voor Auteurs- en Opvoe ringsrechten, Lindenlaan 7880. Vink's Uitgevers Mij., N.V., Linden- laan 78—80. AUTOBEKLEDERS. Firma J. J. Roobeek, Laat 169. Telefoon 2278. Rubber kussens. Prima werk. Weel, F. F., Oudegracht 104. AUTOBUSONDERNEMINGEN. Naco, N.V., Helderseweg 9. AUTOLAK- EN SPUITINRICH- TINGEN. Auto-Spuitinrichting- Dick de Vries, Kanaalkade 21. Tel. 3335.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 165