13 Baarsen, J. S. vari. Watermanstraat 12 A, metselaar. Baars, A., Zeglis 46. motorschipper. Baars, A.Overdiepad 26, zonder. Baars, D.. woonsch. ,,Casa Nuestra", Afg. Kanaalv., zdr. Baars, F., Stationsweg 146, kellner. Baars, J. J., Landstraat 7, loodsknecht. Baars, J., Hooftstr. 7, machine-bankwerker. Baars, J. A.Bergerweg 44, loodsknecht. Baars, wed. J. A., Nassauplein 11, zónder. Baars, J. G., Nie. Beetskade 48, koekfabrikant. Baars. J. P.Stuartstraat 47, le machinist koopvaardij. Baars, M. M., Emmastr. 26, vertegenwoordiger. Baars. wed. P. A., Verdronkenoord 89, zonder. Baars. wed. P. B.. Hooftstr. 7, zonder. Baars, P. J., Nieuwesloot 7, schilder. Baars, P. J., Kitsteeg 5, koekfabrikant. Baars, T., Voormeer 25, hotorschippersknecht. Baarsen, H. C. van, Snaarmanslaan 25. pakhuisknecht. Baart, J., Rochdalestraat 1. besteller P.T.T. Baart, J. A., Kwakelpad 15, monteur-bankwerker. Baart. J., Nieuwesloot 28, zonder. Baart, J. J., B. Bottemannestr. 21, agent van politie. Baart, P. A., Dr. Schaepmankade 14, kantoorbediende. Baart de la Faille. J., Lyceumstr. 29, wetensch. ambt. Baas, A., v. d. Woudestr. 3, schipper. Baas, D.. Noorderkade 50, grondwerker. Baas. wed. D.Oudorperdijkje 50, zonder. Baas. D., Zeglis 181, arbeider gem. reiniging. Baas, F., Eikelenberggstr. 52. chauffeur-monteur. Baas, H., Achterom 10, los arbeider. Baas, J., Hoeverkade 21, grondwerker. Baas, J., Houtweg 18, leraar amb.school Baas, K., Heiligland 44, autohandelaar. Baas, P.Overdiepad 30, landbouwer. Baas, P.. v. d. Woudestr. 71, winkelbediende. Baauw, G.v. d. Woudestraat 13. zonnei. Bach, mej. M. M., Cabeljauwstraat 3, zonder. Baden, mevr. H. B. van, Tienenwal 18. zonder. Baden, J. N. van, Limmerhoek 8, rijwielhersteller. Baden, T. van, Tienenwal 18, zonder. Baden. T. J. van, Overdiestraat 65, fabrieksarb. Badenhuizen. F. N., Akeleistr. 7. metselaar. Badenhuizen, J., Leliestraat 14, timmerman. Badenhuizen, N., Koningsweg 7, timmerman-aannemer. Baert, H., Ingelandstr. 11, zonder. Bahnsen, wed. J. C., Hooftstr. 39, zonder. Bajema, A., Nieuwpoortslaan 46. stucadoor. Bak. wed. A.Gashouderstr. 16, zonder. Bak. mej, C., Gashouderstr. 16, part. verpleegster. Bak. C.. Compagniestr. 7. los arbeider. Bak, mej. E. J., Sehermerweg 50. hulp i. d. huish. Bak, wed. F., Nassaulaan 8. zonder. Bak, G., v. Leeuwenhoekstr. 27, metaalbewerker. Bak. mej. G. Oudegracht 222, diacones. Bak, H. J. J.. J. v. Stolberglaan 30, borstelfabrikant.. Bak, J. H. J., Lyceumstr. 30, koopm. in huiden en wol. Bak, mej. M. J. J.Nassaulaan 8, waterschapsambt. Bak, M., Verdronkenoord 9, firmant huidenzouterij. Bak, mevr. P., M. Pontstraat 18, zonder. Bak. S.Regulierslaan 8. architect. Baken, G. C., v. Leeuwenhoekstr. 3, schilder. Bakker Co. N.V. v/h Koster en van Batenburg Luttik Oudorp 9094, telefoon 2505 Dekkleden, Zonneschermen, Vlaggen Bakker, A., J. v. Scorelkade 25, zonder. Bakker, A., Verdronkenoord 86. melkslijter. Bakker, A., Metiusstr. 24, metselaar. Bakker, A.Omval 51, veldarbeider. Bakker, A., Langestraat 2, caféhouder. Bakker, A., Stuartstraat 101, expediteur. Bakker, A. P., Tuinstraat 36, timmerman. Bakker, A., Breedstraat 8, kapper. Bakker, wed. A., Oudorperdijkje 31, zonder. Bakker, wed. A., Nassauplein 12, zonder. Bakker, A., K. Landstraat 28, kaasknecht. Bakker, A., Pinksterbloemstr. 11, leraar N.O. Bakker, A. H., Anjelierstraat 4, zuivelarbeider. Bakker, B., v. Leeuwenhoekstraat 45, kleermaker. Bakker, B. J., Dubbelebuurt 5, blikbewerker. Bakker, B., Oudegracht 226. zonder. Bakker, B. J., Spoorstr. 21, kapper. Bakker, C. C., Drebbelstraat 7, los arbeider. Bakker, wed. C., Westerweg 97, zonder. Bakker, C., Veerstraat 1, zonder. Bakker, wed. C.Dubbelebuurt 5. zonder. Bakker, C., Voormeer 18, zonder. Bakker, wed., Pr. Julianalaan 14, zonder. Bakker, wed. C., Nieuwpoortslaan 117, zonder. Bakker, C., Tuinstraat 21, koffiebrander. Bakker, wed. C., Stationsweg 146, zonder. Bakker, C., Boezemsingel 65, los arbeider. Bakker, C., N. G. Piersonstraat 10, betonwerker. Bakker, C., le Tulndwarsstr. 19. incasseerder. Bakker, C., Tienenwal 4, fabrieksarbeider. Bakker, C. J. P., Brouwerstr. 4. kantoorbediende. Bakker, wed. C. P., Rembrandtstr. 25. zonder. Bakker, C. P., Westerweg 97, winkelier in parfumeriën. Bakker, D., Egmonderstr. 1, techn. ambt. N.A.K. Bakker, D., Pr. Julianalaan 14, zonder. „Succes" Kousenreparatie Fnidsen 68 Bakker, D., Trompstraat 44, havenarbeider. Bakker, D., Nieuwpoortslaan 45, zonder. Bakker, D.Overdiestr. 64, arbeider. Bakker, E., Torenburg 5, zadelmaker. Bakker, E., Omval 12, tuinarbeider. Bakker, F., K. v. 't Veerstr. 2, betonwerker. Bakker. F., v. Leeuwenhoekstr. 45, schipper binnenv. Bakker, G. J., Dahliastraat 11, zonder. Bakker, G. J.Druivenlaan 52, landarbeider. Bakker, G., Dubbelebuurt 5, veedrijver. Bakker, wed. G., Nieuwpoortslaan 91, hfd. schildersbedr. Bakker, G.Geest 34, naaimachinemonteur. Bakker, mej. G., Pr. Julianalaan 14, zonder.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 15