Zaadnoordgk ZAADNOORPUK's ZADEN! AFDOENDE MIDDELEN TEGEN: 157 Zaadnoordijk, Firma W. Waagplein 12. Telefoon 2412 Tuinzaden, Landbouwzaden, Bloemzaden, Ga zongraszaden, Vogelzaden, Tuingereedschappen, Rietmatten, Kunstmest, Ontsmettingsmiddelen, Verdelgingsmiddelen (insecten, schadelijke die ren, onkruid) Zaadhandel en Zaadteelt van de L.T.B. Zaadmarkt 100 Telefoon 49414942 Zandbergen, mej. G.. Verdronkenoord 52, h. i.d. huish. Zandbergen, wed. G., Dr. Schaepmanplein 4, zonder. Zandbergen, H., Kanaalkade 76, inkoper fruithandel. Zandbergen. J. J., van Houtenkade 14. ambt. P.T.T. Zandbergen, J. M.Kanaalkade 74, gross. aardappelen. Zandbergen, C. M. van, Emmastraat 24, conciërge. Zande, G. van de. Houthavenstraat 42, ambt. prijsbeh. Zande, C. van der. Stuartstraat 68, expl. stoomwasserij. Zanden, P. A. van der, Hoeverkade 13, opperman. Zandt, E. G. van 't. Kennemerstraatweg 32, dir. NV. Zandvoort, F. J., Westerweg 58, timmerman. Zandvoort. H. J., Liefdelaan 18, bouwvakarbeider. Zandvoort, J. C., Snaarmanslaan 10, zonder. Zandvoort, J. N., Krelagestraat 13, fabrieksarbeider. Zandvoort, P. G., Compagniestraat 10, grondwerker. Zanen, A. J. van. Vermeerstraat 23, weg-waterb.kundige. Zanten, J. G. van, Frans Halsstraat 43, kantoorbed. Zanten. J. M. van. Dr. Schaepmankade 16, letterzetter. Zantkuijl, J. M.Mient25, instrumentmaker. Zasburg, G.. Rekerstraat 58, los arbeider. Zee, D. van der, Houthavenstraat 6. tandtechniker. Zee, R. van der, Baanpad 13, timmerman K.M. Zeegers, A. F.. Blekerskade 20, timmerman bouwv. Zeegers, C., Langestraat 112, incasseerder. Zeegers, M., Blekerskade 20, techn. ambt. openb. werk. Zeegers. P.. Dr. Schaepmankade 9, borstelmaker. Zeehuisen, J., Suenkruidstraat 4, makelaar. Zeekant, S.. Lombardsteeg 23, zonder. Zeeman, wed. A., Spoorstraat 16, zonder. Zeeman, mej. A.Geesterweg 10, huishoudster. Zeeman, C., Asterstraat 12, besteller PTT. Zeeman, H.Nassaulaan 24, zonder. Zeeman, J.. Macl. Pontstraat 26. boekhouder slachthuis. Zeeman, wed. P., Krelagestraat 1. zonder. Zeeman, P., Korte Landstraat 31, timmerman. Zeeuw, E. de. Tulpstraat 8, betonwerker. Zeeuw, G. H. A. de, Rembrandtstraat 56, administrateur. Zeeuw, P. de, Zeglis 14, fabrieksarbeider. Zeeuw, W. de, Baansloot 1. arbeider papierfabriek. Zeeuw. P. de, Nieuwpoortslaan 114, grondwerker. Zeggelink, wed. T. J., Zocherstraat 13, zonder. Zeilemaker, F. C., Grenstraat 12, timmerman bouwv. Zei, J. van der, Hoeverweg 67, chauffeur. Zei, J. J. van der, Druivenlaan 3, timmerman. Zei, J. van der. Tienen wal 37, chauffeur. Zei, J. van der, Munnikenbospolder 5, watermolenaar. Zeist, P. W. van, Oudorperdijkje 32, kleermaker, Zentveld. J. P.Huigbrouwerstraat 20. wasbesteller. Zentveld, P., Tuinstraat 44, broodbakker. Zentveld, P., Kennemerstraatweg 30, bode ziekenfonds. Zentveldt, G. J., Kennemerstraatweg 110, automonteur. Zentveldt, wed. G. J., Luttik Oudorp 76, zonder. Zenveldt, J .G. A., Luttik Oudorp 9, winkelbediende. Zervas, wed. J., Voormeer 10., zonder. Zervas, wed. P. M. V., Rochdalestraat 15, zonder. Zeven, wed. R.. Pr. Julianalaan 14, zonder. Zevenhek, D. M.. 2e Kabelstraat 8, pakhuisknecht. Zevenhek, H. L.. Dijkgraafstraat 28, metaalbewerker. Zevenhek, wed. J. O., Westerhofje 24, zonder. Zevenhek, J. J., Uitenboschstraat 100, chauffeur. Zevenhek, W., 2e Kabelstraat 7. fabrieksarbeider. Zeijden, wed. F. A. A. van der, Stationsweg 19, gross. Zeijl, N. A. van, Nieuwlandersingel 54, zonder. Zlelstra, P. P.. Dathenusstraat 11A, wachtmeester. Zlnger, H., Ridderstraat 18, herenkapper. Zipp, J., Comansstraat 14, zonder. Zoelen, wed. M. G. van, Regulierslaan 19. zonder. Zietbrood, wed, J. T., Rozenstraat 33, zonder. Zoethout, G., Gerard Doustraat 48, boekhouder. Zoethout, R.Macl. Pontstraat 25, kantoorbed. Zoll, wed. G. H., Stationsweg 136, zonder. Voldoening zult U hebben met Soliede TUINGEREEDSCHAPPEN; Snoeimessen, Snoeischaren, Harken, Schoffels, Tuinspuiten, Tuinslangen, Sproeiers, Gazonmaaiers, enz. enz. Insecten, Mollen, Slakken, Muizen, Ratten, enz. RADICALE ONKRUIDBESTRIJDING Het adres: KAASMARKT - TELEFOON 2412

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 159