FORD OFF. DEALER - TEL. 3545 NASSAU TAX - TELEFOON 3545 FORD OFF. DEALER - TEL. 3545 NASSAU-TAX - TELEFOON 3545 CAFÉ „ROYAL" - SCHARLOO 39 156 Wijk, J. van, v. d. Lijnstraat 40. ambtenaar belastingen. Wijk, J. van, N. Beetskade 61, 11. machinist NS. Wijk, J. T. van, Comansstraat 2, kantoorbediende. Wijk, J. van, Schermerweg 26, ambtenaar soc. zaken. Wijk, L. J. van, Schermerweg 26, zeilmaker. Wijk, L. J. van, Schermerweg 26, zeilmaker. Wijk, rnej. P. S. M. van, Emmastraat 31. huishoudster. Wijk, wed. P. J. van. Emmastraat 29, zonder. Wijk, R. van der. Keizerstraat 24, koopman galant. Wijker, J., Veerstraat 1, zonder. Wijker, K., Kerkstraat 15. scheeps- en kleinsp. mach. Wijker, K., Bierkade 23, zonder. Wijker, W., Waterschapstraat 3. garagehouder monteur. Wijkhuizen, A., Bierkade 24 .huisknecht. Wijkhuizen, M. J.. C. Evertsenplein 10. pakhuisknecht. Wijkhuizen, P.Tienenwal 9, transportarbeider. Wijkstra, J., Nieuwpoortslaan 107, fabrieksarbeider. Wijmans, D. J., Rekerstraat 35, typograaf. Wijmans, J., K. v. 't Veerstraat 64. arb. gem. reiniging. Wijmans, J., Watermanstraat 10, arb. choc. fabr. Wijn. mw. G., Ie Landdwarsstraat 16. zonder. Wijn, mej. J. A. A., Stationsstraat 62, kantoorbed. Wijn, wed. M. A., Stationsweg 52, zonder. Wijn, J. de, Tuindwarsstraat 20, varensgezel. Wijn, P. de, Liefdelaan 36, los arbeider. Wijnands, W. H., A. v. Burenstraat 1, inst. lnsp. PEN. Wijnberg, A., Kanaaldijk 26, kruidenier. Wijnberg, F. W., Zeswielenstraat 7, bedrijfsleider. Wijnberg, mej. J. A., Pr. Julianalaan 14. zonder. Wijngaard, G., Bloemstraat 38. los arbeider. Wijngaard, H., Wersterkolkstraat 28, koopman. Wijngaarden, C. van. Ritsevoort 35, garagehouder. Wijngaarden, C. van, Baanstraat 9, automonteur. Wijnhout, S., Popelmanslaan 8, landbouwer. Wijnings, A., Akerslaan 37, fabrieksarbeider. Wijnker, mej. C. A., Zeglis 74, h. i.d. huishouding. Wijnker, G., Zeglis 74, los arbeider. Wijnker, J. P. G.. Druiveniaan 36, veeknipper. Wijnne. El H. J.Nassaulaan 18, advocaat en proc. Wijnoogst, G. T., Gasthuisstraat 13. controleur CCD. Wijpkema, P., Varnebroek 36, broodbakker. Wijpkema, W., Frans Halsstraat 41. kioskhouder. Wijsman, wed. J. J., Geestersingel 17, zonder. Wijsman, S. P., Geestersingel 16, laboratoriumbediende. Wijte, J., Nassauplein 11, zonder. Wijtema, H. J., Emmastraat 1, burgemeester. Wijzer, A. de. Landstraat 21, scheepstimmerman. IJff, S., Pr. Julianalaan 14, zonder. IJfs, wed. J., Rochdalestraat 7, werkster. IJfs, W., Boterbloemstraat 13, zonder. IJkema, D., Kennemerstraatweg 175, zonder. IJpelaan, D., Breedstraat 20, broodbakker. IJpelaan, mej. J., Waterschapstraat 2, zonder. IJpelaan, mej. J. H.. K. v. 't Veerstraat 59. chem. anal. IJpelaan, J., K. v. 't Veerstraat 59, magazijnbediende. IJpma, F., Tuinstraat 58, schoenmaker. IJpma, N. A. M., Langestraat 75. pianofabrikant hand. IJpma, T. L. M., Metiusstraat 19, pianohandelaar. IJspeert, wed. H., Kennemersingel 7, zonder. IJspeert, J., Westerweg 264, kantoorbediende. IJssalon „Venezia" Koorstraat 1517 Telefoon 3604 IJssels, P., Tesselschadestraat 13, meubelfabrikant. IJssels, T., J. v. Scorelkade 24, meubelfabrikant. IJssels, W., E. de Wittestraat 14, bedrijfsl. kaashandel. Inkoop oud ijzer G. P. van Beekum Laat 2630. Telefoon 4598 Zaadnoordijk, H., Baansingel 2, timmerman bouwv. Zaadnoordijk, J., Baansingel 2, kantoorbediende. Zaadnoordijk, wed. J. J., Baansingel 1, zonder. Zaadnoordijk, R. W., Baansingel 1, brood- en koekwink. Zaadnoordijk, R. Overdiepad 3, broodbakker. Zaai, J. F., Brouwerstraat 28, melkrijder. Zagers. M., Snaarmanslaan 123, kolendrager NS. Zaal, W.. Marnixstraat 36, electriciën. Zagt, wed. C., Comanstraat 35, zonder. Zaken, wed. D. van der, Westerweg 19, zonder. Zalm, H. P., Tuinstraat 28, glazenwasser.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 158