Alk, 147 in ktkvti? ito fèt-koflanct „T EL' 2AO-6 [maar DOELENSTRAAT 8-10 Vonk. mevr. T., P. Krugerstraat 15, zonder. Vonk, W.Kiornlaan 5, zonder. Voogd, mevr. A.. Verdronkenoord 106, zonder. Voogel, F. A., Trompstraat 52, opticien. Vooistra, H., Ingelandstraat 7, zuivelarbeider. Vooistra, mej. J., Emmastraat 31, dienstbode. Voorendt, mej. J. M.t Kennemerstraatweg 16, h. i.d. hu. Voorenkamp, J., Laat 225, steenhouwer. Vóórhaar, R., Gasthuisstraat 4, administrateur. Voorman, wed. H., Nassauplein 11, zonder. Voorman. W. N., Boterstraat 22, schoenmaker-winkelier Voorst, F. T. van, J. v. Stolberglaan 22, scheikundige. Voort, wed. J. H., R. Visscherstraat 24, zonder. Voort, J. van der, Nieuwpoortslaan 168, winkelbed. Voort, J. J. van der, Julianastraat 30, zonder. Voort, mej. J. van der, Costerstraat 15, zonder. Voort, mej. J. van der, Blekerskade, 25, kantoorbed. Voort, P. C. van der, Blekerskade 25, zonder. Voort, mej. W. van der, Costerstraat 15, zonder. Voort, A. J. van 't, v. Teijlingenstraat 16, broodbakker. Voort. E. van 't, St. Annastraat 14, winkelbediende. Voort, G. van 't. Drebbelstraat 7, werkman P.T.T. Voort. J. B. A.. van 't. Polderstraat 5, schoenmaker. Voorthuizen, wed. P.Wollebrandtstraat 5, zonder. Voorthuijsen, wed. J., Oudegracht 51, zonder. Voorthuijsen, J., Spoorstraat 70, kapper. Voorthuijsen. P., Lindenlaan 103, conciërge. Voorthuijsen, W.Helderseweg 25, dir. gem. slachthuis. Vormer, J., Rekerstraat 45, zonder. Vorstenburg. wed. F. J., Egmonderstraat 3, zonder. Vos, mevr. A., Hofdijkstraat 7, zonder. Vos, A., J. v. Stolberglaan 12, aannemer bouwvakken. Vos, B., J. v. Scorelkade 72. meubelmaker. Vos, B., J. v. Scorelkade 135, machinebankwerker. Vos, D. M., Nieuwesloot 135, machinebankwerker. Vos. D.K. v. 't Veerstraat 50, slager.- Vos, wed. G., Steijnstraat 41, zonder. Vos, H., Zijdam 10, kapper. Vos, wed. H., Doelenstraat 11, zonder. Vos, wed. H., Veerstraat 1, zonder. Vos. H. G., Rembrandtstraat 27, zonder. Vos, J. C., Geest 47, werktuigkundige. Vos, J., Snaarmanslaan 125, controleur kaasstation Vos. K., Blekerskade 2, zonder. Vos, R.Tienenwal 11, zonder. Vos, S., Tuinstraat 22, schoenmaker. Vos. C. P. de. Korenbloemstraat 7, machinist zuivelfabr. Vos, mej. R. de. Metiusgracht 18, zonder. Vos, wed. W. de, Stuartstraat 27, zonder. Vos tot Nederveen Cappel, J. H. de, Comansstr. 47, secr. Vosmeer, W. J. J.. Landstraat 6, zonder. Voss. J. M.. Costerstraat 13, hoofdconducteur N.S. Vosse, H. M., Verdronkenoord 20. ambtenaar P.T.T. Vosse, J., Verdronkenoord 20. broodbakker. Vossenaar, A. J.Snaarmanslaan 119, fabrieksarbeider. Vossenberg, F., N. Beetskade 57, verkoper. Vredenburg, Cor, Alkmaar Fijn-was- en strijkinrichting Doelenstraat 810. Telefoon 2406. Giro 501170 Vredenburg, C. J., Doelenstraat 8, wasser. Vredenburg. J. L., St. Josephstr. 10. fitter PWN. Vrede, L. G. A. de. A. v. Burenstr. 5, leraar M.O. „Vredro" Drukkerij Lindenlaan 52 Telefoon 3574 Vreeken, P., Verdronkeuoord 51, leraar Ned. Vreeker. mej. C.. Lamoraalstraat 1. kantoorbediende. Vreeker, C., Kwerenpad 2, transportarbeider. Vreeker, G. F., K. Landstraat 6, huisschilder. Vreeker, G. J., Lamoraalstraat 7. winkelbediende. Vreeker, H. J.. Kennemersingel 6, huisschilder. Vreeker. J.. Kennemersingel 6, huisschilder. Vreeker J., Magdalenenstraat 9, winkelier. Vreeker J., v. d. Woudestraat 16, chauffeur. Vreeker! J. H., Middenstraat 14, huisschilder. Vreeker J. J.. Paternosterstraat 3. pensionhouder. Vreeker' N., Landstraat 61. glazenwasser. Vreeker, P.. Vogelenzang 23. huisschilder. Vreeker. Wed. P.. Lyceumstraat 13. zonder. Vreeker! S., Lamoraalstraat 1. zonder. Vriend J. Andoornstraat 4, arbeider hoogovens. Vriend' J. T.. Laat 101. tuinbouwarbeider. Vriend. C. de. Laat 164, filiaalhouder. Vries, A., N. G. Piersonstraat 19, machinist. Vries mevr G M., N. G. Piersonstraat 19, dienstbode. Vries! A. P.' de. Hofstraat 11. fabrieksarbeider. Vries! A. de, Kennemerpark 37, vertegenw. manufact.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 149