„DE VALK" HET ADRES WAT U ZOEKT STOOMWASSERIJ 141 NOORDERKADE 72-74 - TEL. 3776 bggh.4967 Valchar, wed. J., Houtweg 13, zonder. Vaientijn, wed. J., Kennemerstraatweg 36. zonder. Vaientijn, mej. J., Kennemerstraatweg 36, onderw. Vaientijn, M. J., Hoornsekade 15, ambt. P.V.C. Valk, A. G., Anjelierstraat 9, buffetchef. Valk, A. J., Ie Kabelstraat 23, boekbinder. Valk, F., Achterdam 30, winkelier koek, biscuits e.d. Valk, G. J. A., Rembrandtstraat 23, machinist N.S. Valk, J. A., 2e Landdwarsstraat 33, sigarenmaker. Valk, mevr. J. J., Stationsweg 146, zonder. Valk, K., Reekerstraat 36, vertegenwoordiger. Valk. K., Frieseweg 53. vertegenwoordiger electr. art. Valk, K. van der, v. Houtenkade 25, hoofdagent v. pol. Valkenier, J., Snaarmanslaan 115, kantoorbediende. Valkhoff, R. J.. v. d. Meijstraat 12, letterkundige. Vall, W. van de, Comansstraat 16, administrateur. Vas Dias, M. J. T., Stationsweg 124, zonder. Vasbinder, wed. G. B. C., Lyceumstraat 14, zonder. Vasbinder, H., Westerweg 102, aannemer schilderw. Vasbinder, wed. J., Payglop 1, zonder. Vasbinder, J. C., Dr. Schaepmanstraat 10, mont. PTT. Vasbinder,wed. M., Spoorstraat 28, zonder. Vasbinder, N. H., Heul 23, dir. bouwbedrijf. Vasbinder, S., Heul 8, magazijnmeester. Vasbinder, S.Costerstraat 4, aannemer bouwvakken. Vaske, mej. A. J. M., Ropjeskuil 32, dienstbode. Vaske, J. J., Korte Lyceumstraat 9, zonder. Vaske, J. F. H., Ropjeskuil 32, kleermaker. Vaske, W. T., Kanaalkade 44, automonteur. Vecht, J. van der, B. Bottemannestraat 30, vakw. N.S. Vedder, J., J. v. Scorelkade 54, zonder. Vedder, J. A.Baansingel 24, winkelbediende. Veeger, P. G. M., Emmastraat 83. reiziger, tuinb. prod. Veeken, N. J., Korenbloemstraat 21, tuinb. vakonderw. Veel, A. A., Corfstraat 7, letterzetter. Veel, mw. A. M., Oosterkolkstraat 31, dienstbode. Veel, G. M., Westerhofje 6, costuumnaaister. Veel, J., Overdiestraat 26, voeger. Veel, J., Oosterkolkstraat 31, metselaar. Veel, J. B., Oudegracht 94, metselaar. Veel, J. G., K. v. 't Veerstraat 18, voeger. Veel, J. G., K. v. 't Veerstraat 18, vaktekenaar. Veel, J. J., Westerhofje 6, metselaar. Veel, wed. L. C., Westerhofje 6, zonder. Veel, P. J.. Oudorperdijkje 7, aannemer. Veel. P. W., Westerweg 346. voeger. Veel, W., Karl Marxstraat 26, bankwerker. Veelders, C., Ger. Doustraat 36, ambten. N.S. Veen, A., Overdiestraat 73, zonder. Veen, A., Overdiestraat 73, tuindersknecht. Veen, A., Snaarmanslaan 47, rijwielhersteller. Veen, C., Heul 9, employé Ned. Bank. Veen, mw. H. J., Mr. P. J. Troelstrakade 16. werkster. Veen, P.Mr. P. J. Troelstrakade 16, schoenmaker. Veen, P., Paternosterstraat 22, adj. keurmeester. Veen, P. C., Metiusgracht 9, kopergieter. Veen, mw. T., Mr. P. J. Troelstrakade 6, zonder. Veen, mej. A. M. van, Popelmanslaan 37, kraamverz. Veen, C. van, K. v. 't Veerstraat 39, colporteur. Veen, D. van, Breedstraat 24, vertegenwoordiger. Veen, mej. E. K. van, Overdiepad 18, dienstbode. Veen, F. G. van, Kwerenpad 20, timmerman. Veen, G. van, Dr. Schaepmankade 4, fondsbode. Veen, H. van, Baanpad 11, zaalchef theater. Veen, H. N. van, Tuinstraat 51, loodgieter. Veen, wed. J. van, Popelmanslaan 37, zonder. Veen, J. F. A. van, Achterstraat 48, timmerman-uitv. Veen, K. van. Hofstraat 8, cafetariahouder. Veen, mej. M. C. van, Dr. Schaepmankade 4, dienstbode. Veen, P. M. van. Omval 104, tuinder. Veen, S. van, le Landdwarsstraat 14, pakhuisknecht. Veen, S. F. van, Laat 76, chauffeur. Veen, J. B. van de, Nieuwpoortslaan 170, automonteur. Veen, wed. W. J. van de, Nieuwpoortslaan 112 zonder. Veen, B. J. van der, Metiusstraat 6, orgelbouwer. Veen, G. van der, Verdronkenoord 39, fabrieksarb. Veen, wed. J. van der, Gerard Doustraat 4, zonder. Veen, J. van der, Laat 182, schoorsteenveger. Veen, J. van der, 2e Landdwarsstraat 20, smelter. Veen, J. van der, Houtmanstraat 7, kantoorbediende. Veen, S. W. van der, v. d. Woudestraat 29, grondw. Veen, A. van 't. Oudegracht 247, expeditieknecht. Veen, E. J. van 't, Varnebroek 20, conciërge. Veen, G. van 't, Oudegracht 191, magazijnmeester. Veen, H. van 't, v. d. Woudestraat 85, sigarenmaker. Veen, H. G. van 't, Appelsteeg 3, sigarenwinkelier. Veen, H. van 't, Varnebroek 20, kok. Veen, J. van t', Kortenaerkade 1, adj. administrateur. Veen, J. van 't, Dathenusstraat 16, fabrieksarbeider. Veen, J. van 't. Perronstraat 8, grondwerker. Veen, L. J. van 't, Varnebroek 20, koopman. Veen, P. van 't, 9. v. Burenstraat 6, timmerman.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 143