Industrie- en Bouwterreinen NASSAU TAX - TELEFOON 3545 CAFÉ „ROYAL" - SCHARLOO 39 135 Openbare Werken, afd. Grondbedrijf verstrekt Taal, echtg. F., Liefdelaan 25, koopvrouw. Taanman, G. J. M., Fr. Halsstraat 37, bankbediende. Tabak, A., Scharlo 23, ambt. G.A.B. Tabak, J., Reekerstraat 57, zonder. Tabak, P.Scharlo 23, onderwijzer l.o. Tabois, J., Vermeerstraat 19, vertegenwoordiger. Tactor, C. H.. 2e Kanaalstraat 12, zonder. Taheij, M. A., Snaarmanslaan 78, machinist N.S. Tak, mej. A., Hofdijkstraat 6. zonder. Tak, mej. M., Hofdijkstraat 6. zonder. Takken, J., Achterdam 9, groentenwinkelier. Talens, A., Overdiestraat 41. straatmaker. Talens. D., Overdiestraat 27, betonwerker. Talens, J., Overdiestraat 3, los arbeider. Talens, J., Overdiestraat J9, grondwerker. Talsma, R., Schoutenstraat 8, controleur C.C.D. Taman, J., £e Landdwarsstraat 42. incasseerder P.T.T. Tambach, J. J., Krelagestraat 8, botermaker. Tames, mej. G.Leliestraat 7, hulp i.d. huish. Tames, J., Verdronkenoord 112, verfhandelaar. Tamis. A.t Egelenburgerlaan 8. botermaker. Tamis, C., Leeghwaterstraat 29, zonder. Tamis, C. W.. Wildemanstraat 8. chauffeur. Tamis, J., Boomkampsraat 14, machinist-stoker. Tamis. N., Baansingel 69, fabrieksarbeider. Tamis, N., Kwakelpad 5, huidenzouter. Tamis, N. C., Boomkampstraat 14, electricien. Tamis. W. C.. Leeghwaterstraat 29, kantoorbediende. Tamis, W. Westerhout 1. werkbaas plantsoenen. Tammer, wed. H.. Hoeverkade 7, zonder. Tanke, B., v. d. Woudestraat 35, uitvoerder wegenbouw. Tappe. A. J., Westerweg 258. inkoper tapijten. Tasche, wed. H. A., Dr. Schaepmanplein 21, zonder. Tasche, J. H. A.v. Houtenkade 36, monteur. Tasche, W. J. H., Kennemerstraatweg 181, autohand. Tates, mej. W.. Pr. Julianalaan 14, dienstbode. Tauber, wed. D.Nic. Beetskade 52, zonder. Tauber, mej. J.. Nic. Beetskade 52. steno-typiste. Tauber, mej. J.. Kennemerstraatweg 82. zonder. Taxibedrijf Nassau-Tax Nassauplein 1. Telefoon 3545 Tebaerts, W., Emmastraat 10, administrateur bijz. l.o. Tebbertman, J. E., Dahliastraat 4, machinist N.S. Teekens, mw. A.. Wilhelminalaan 27, zonder. Teel, D., Veerstraat 1, zonder. Teeling, A. T. J., Verdronkenoord 42, zonder. Teensma, mej. A. E.. C. v.d. Lindenkade 9, inkoopster. Teerhuis, G.Veerstraat 4, bedrijfsleider expeditie. Teerhuis. M., Veerstraat 4, ondern. expeditiebedrijf. Teerink, H. J. W. Bloemenmagazijn Ridderstraat 15. Telefoon 3506 Teerink. H. J. W., Ridderstraat 15. bloemist. Teerink, J. W., Heilooërdijk 11, bloemist. Teerink, mej. P. H. S., Heilooërdijk 11. zonder. Teeuwen, J. W., Tulpstraat 36. courantenbezorger. Teeuwisse, mej. M. H., Bierkade 21, onderwijzeres. Teeuwsen, G. W., Hoornsekade 25, agent van politie. Tegel, A. W., Wollebrandtstraat 12, boekdrukker. Tegel, G. H., Westdijk 9, tuinder. Tegel. W.. Westdijk 9, tuinder. Tegel. mej. W., Burg. Palingstraat 11, huishoudster. Tehupelorij, mej. M. J., Hoeverweg 23, kantoorbed. Tehupeiorij, mw. W. K., Hoeverweg 23. zonder. Teipe, M. B.. Lyceumstraat 65, leraar gymnasium. Teitsma, A., C. W. Bruinvisstraat 51, zonder. Tellegen, H., v. d. Lijnstraat 1, zonder. Tellegen, S., Dr. Schaepmanstraat 32, wachtmeester. Teileman, A. J.. Snaarmanslaan 113, kantoorbediende. Telleman, A., Lindenlaan 49, houtbewerker. Teileman, B. J.. Druivenlaan 44, carosseriebouwer. Telleman, mw. P. G.. Druivenlaan 40, zonder. Teileman, P., Druivenlaan 40, pakhuisknecht. Temming. G., Trompstraat 34, opperman. Temming, G., Perronstraat 19, metaalbewerker. Temming. J.. Geest 26, arb. oliefabr. Temming, J. D., Zeglis 66, grondwerker. Temming, P., Perronstraat 19, stoker. te Alkmaar inlichtingen' Tel. No. 3242 Agentuur en Commissiehandel Speciaal Tuinbouwmachines KONINGSWEG 48 - TEL. 4153

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 137