STRIKKERS 133 t.o. DE VISMARKT Stoop, P., Bloemstraat 28, los arbeider. Stoop, W., Waterschapstraat 6, chauffeur. Stoop, W., Ie Kabelstraat 2, broodbezorger. Stoop, W., Eikelenbergstraat 76. grondwerker. Stoop. W. J., Oudegracht 213, besteller P.T.T. Stoorvogel. H., Lyceumstraat 26, zonder. Stoorvogel, mw. L. M., Uitenboschstraat 13, zonder. Stoorvogel, N. H., Lyceumstraat 26, ambt. gem. secr. Stor, M. A.. J. v. Scorelkade 55, zonder. Stork, H. F., Corfstraat 25, scheepswerktuigkundige. Stork, J. C.Cortstraat 23, zonder. Storm van Leeuwen, J. A., R. Visscherstraat 4. Stougje, wed. B., Andoornstraat 6, zonder. Stougje, L., Overdiepad 4, militair K.L. Stoutjesdijk, H. C.Kennemerstraatweg 118, zoader. Straalen, D. van, Wollebrandtstraat 1, ambt. gem. Straalen, W. van, Wollebrandtstraat 6, tuinman gem. Straaten, J. van, Ranonkelstraat 4, handelsreiziger. Straaten, J. H. van. Lyceumstraat 4, handelsreiziger. Straaten, J. H. van. Lyceumstraat 68, dir. wasserij. Straaijer, J., Corfstraat 35. zonder. Stralen, E. J. J. van. Dijkgraafstraat 20, electr. monteur Stralen, J. van. Tuinstraat 67, zonder. Strang, wed. J. H. M.. v. d. Kaaijstraat 12, zonder. Strang, J. H. P., Krelagestraat 19, zeilmaker. Straten, J. van, Baansingel 83, fabrieksarbeider. Straten. S. J. van. Madeliefstraat 13, chauffeur. Stretcher, A. J. A.Oudorperdijkje 55, transportarb. Streicher, A. J. A., Wagenmakersstraat 10, transp. arb. Streicher, A. J. N.Hoeverkade 26, uitvoerder. Streicher, C. H., Overdiestraat 35, transportarbeider. Strik, A. J.. Hulststraat 5, kolendrager N.S. Strik, A. J., Landstraat 48, chauffeur. Strikkers, J. A. P.Verdronkenoord 127, winkelier. Stroek, S., Emmastraat 10, rector R.K. lyceum. Stroet, J.Bergerweg 2, zonder. Stroet, J., Boezemsingel 38. timmerman bouwvakken. Stroet, J., Boezemsingel 38, wikkelaar. Stroet. P., Westerweg 7, melkslijter. Stroet, mw. M., Boezemsingel 38, zonder. Stroo. L., Huijgensstraat 35a, metaalbewerker. Strooker. B., Pr. Julianalaan 14, vertegenwoordiger. Strooker wed. C., Schermeerstraat 4, zonder. Strooker, wed. C.. Boezemsingel 27, winkelierster. Strooker, C., Koorstraat 7, grossier aardapp. en gr. Strooker, E., Boezemsingel 27, fietsenstaller. Strooker, G., Akerspad 1, kleinhandel oud. mat. Strooker, G., Schermeerstraat 4, timmerman bouwv. Strooker, wed. J., Pr. Julianalaan 14. zonder. Stroomberg, G.Kanaalkade 39, handelaar brandstoff. Stroombergen, C., Grote Beerstraat 2a, boekbinder. Stroombergen. H., 2e Kabelstraat 3, stoker gasfabriek. Stroombergen. H., Snaarmanslaan 153, kantoorbed. Stroomer, mej. G. L. J., Nassauplein 14, naaister. Eerste Alkmaarse Stoom-Vulcaniseerinrichting Jac. Stroomer Koningsweg 1113. Telefoon 2305 Stroomer, J. A.Koningsweg 11, vulcaniseerder. Stroomer, mej. J., Nassauplein 14, kantoorbediende. Stroomer, J. P. A., Brouwerstraat 10. slager. Stroomer, N. J. A.. Langestraat 64. filiaalhouder. Stroomer, wed. P. A., Nassauplein 14, zonder. Stroop, K., Omval 98, agent van politie. Strootman. J., Liefdelaan 21, metaalbewerker. Strubbe, A. B. P., Kennemerstraatweg 173, werkt.k. Strubbe, W., Kennemerstraatweg 173, zonder. Strunk. H. R., C. Evertsenplein 5, kantoorbediende. Struijf, J., Popelmanslaan, los arbeider. Struijk, mej. J., Geestersingel 22, kantoorbediende. Struijs, H. J.. Lindenlaan 74. stucadoor. Struijs, J., Lindenlaan 40, automonteur. Struijs, J. J., Jac. v. Heemskerckstraat 9, automonteur. Struijs, wed. J. A., Liefdelaan 11, zonder. Struijs, P. van der, Blaeustraat. 8, automonteur. Strijbis, B. J., Stationsweg 37. automonteur. Strijbis, H.. v. Leeuwenhoekstraat 25, zonder. Strijbis, J., Westerweg 316, zonder. Strijbis, J., v. Leeuwenhoekstraat 25, schoonmaker. Strijbis, P., Popelmanslaan 10, los arbeider. Strijder, L., Veerstraat 22, controleur C.C.D. Strijk, wed. L.Rozenstraat 9, zonder. Stuart, A. F., Dahliastraat 39, boekhouder. Stuart, J., Stuartstraat 17, zonder. Stubenisky. A. N., A. v. Burenstraat 31, electricien. Stubenitsky, J., Lindenlaan 110, boekhouder. Stuip. L. J. D., Macl. Pontstraat 34, hoofdonderwijzer. Stuiver, F., Ingelandstraat 9, landarbeider. Stuiver, W., Heiligland 54, grondwerker. Stukart, H. D., Nassaulaan 30, onderw. bijz. l.o. Stukart, mej. M. C. J., Stationsweg 25, pensionhoudster. Stukje, J. A.. Vermeerstraat 33, vertegenwoordiger. Stumpel, H. B. A. A., Ritsevoort 50, drukker-ultgever. Stunt. A. V., Laat 123, seismoloog. Sturdij, mw. H. W., Lyceumstraat 23, zonder. Stuurman, wed. J. G., Fr. Halsstraat 9, zonder. Stuurman, L. M., v. d. Kaaijstraat 11, kaasmaker. Stuurman, mej. T.Veerstraat 1, zonder. Stuurop, B., Baansingel 6, fabrieksarbeider. Stuij, J.. Comansstraat 21, koopman en fabrikant. Stuijfbergen, mej. A., Fabrieksweg 7, werkster. Stuijfbergen, C.. Drebbelstraat 28, magazijnmeester. Stuijfbergen, wed. J., Fabrieksweg 7, zonder. Stuijfbergen, N. C., Blekerslaan 8, broodbezorger. Stuijt, mej. A. A., Verdronkenoord 63, huishoudster. „Succes" Cartonnagefabriek Perronstraat 2 en 6. Telefoon 2733. Suiker, mej. M., Magdalenstraat 15, hulp i.d. huish. Suk, J., Kinheimstraat 2, loodsknecht. Suk, J., Boekelerweg 1, landarbeider. Huish. Artikelen Speelgoederen Luxe Artikelen Souvenirs

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 135