131 Stadegaard, wed. J. C., Emmastraat 10, zonder. Stadtman, wed. K., Ie Kabelstraat 1, zonder. Stafecki, J., Sportlaan 2, ass. badmeester. Stafecki, W., Trompstraat 20, kapper. Stam, mej. A., v. d. Meijstraat 10, zonder. Stam, A., P. A. de Langeplein 4, ambt. belastingen. Stam, C., Oosterburgstraat 15, kruidenier. Stam, C., Kerkstraat 5, rijtuigpoetser N.S. Stam, C. J., Baansingel 40, lijnwerker P.T.T. Stam, D., Kerkstraat 5, boekbinder. Stam, D., Houthavenstraat 15, koopman. Stam, D., Limmerhoek 2, vertegenwoordiger. Stam, E., Stuartstraat 92, conducteur N.S. Stam, mej. G., v. d. Meijstraat 10, zonder. Stam, mej. G., Parkstraat 3, dir. kraaminrichting. Stam, wed. G., Kennemerstraatweg 27, zonder. Stam, wed. G., Mariënlaan 4, zonder. Stam, G., Kerkstraat 5, metselaar. Stam, G.. Kerkstraat 5, metselaar. Stam, G., Kanaaldijk 2, kantoorbediende. Stam, mw. H. J., Koornlaan 2, zonder. Stam, J., Kwerenpad 14, zonder. Stam, mej. J. M., Kerkstraat 5, huishoudster. Stam, J.. Baansingel 40, grondwerker. Stam, K., Kerkstraat 5, letterzetter. Stam, mej. M.. Parkstraat 3, wijkverpleegster. Stam, mej. N.. Parkstraat 3, zonder. Stam, N., Stationsstraat 31, orgelmaker. Stam, P.. Stuartstraat 2. schoenmaker. Stam, P., Stationsstraat 45, diepzeevisser. Stam, wed. P., v. d. Meijstraat 10, zonder. Stam, P., K. Landstraat 26, los arbeider. Stam, P., Stationsstraat 79, slager. Stam, P. Huygensstraat 51, calculator. Stam, P., Langestraat 42, cafetaria exploitant. Stam, P., Leeghwaterstraat 13, schoenhersteller. Stam, S., Laat 105, los arbeider. Stam, wed. W. van, B. Bottemannestraat 5, zonder. Stammes, wed. D., Pr. Julianalaan 14, zonder. Stammes, H.. Boezemsingel 40, machinist N.S. «—'Stammes. J. J., Dathenusstraat 17. instrumentmaker. Stanneveld, B., de Ruijterstraat 18. grondwerker. Stap. wed. J. C.. Emmastraat 65, huishoudster. Stap, J. L. A., Emmastraat 65, filmoperateur. Stap, wed. W.. Nassaulaan 28. zonder. Stapel, mej. A., Achterweg 1, huishoudster. Stapel, P., J. v. Scorelkade 63, kerkbediende. Stapele, mej. M. van, Pr. Julianalaan 14, zonder. Stappers, A., Spoorstraat 21. winkelier in naaimach. Staps, A. C.. Fabrieksweg 2, metaalbewerker. Star, W. van der. Stationsstraat 72, zonder. Stark, mw. C., Hekelstraat 27, huishoudster. Starre, W. J. van der. Kennemerstraatweg 116, ambten. Starreveld, mej. A. H., Westerweg 294, zonder. Starreveld. wed. J., Westerweg 294, zonder. Starreveld. mej. G., Pr. Julianalaan 14, zonder. Starreveld, wed. A.Ritsevoort 2. zonder. Starreveld. J. C., Nieuwpoortslaan 2. bankbeambte. Starreveld. mej. M. F.. Westerweg 294. ambt. P.T.T. Staten, wed. G. van. Oudegracht 32, zonder. Staten. J. van, 2e Landdwarsstraat 26. electr. lasser. Stavenuiter, J. J. G., Hofstraat 3, zonder. Stavenuiter, J. J. J., Payglop 21. winkelier. Stavenuiter. O. J., Baanstraat 22, meubelmaker. Stavenuiter, P. J., St. Josephstraat 23, banketbakker. Staverden, W. van. Uitenboschstraat 16, incasseerder. Staveren, wed. C. A. van. Westerweg 55, huishoudster. Staverman, mej. C. H. M.. Mient 18, pottenbakster. Staverman, wed. C. H. W., Mient 18, winkelierster. Steeg, J. van, Kennemerstraatweg 92, aannemer. Steege, T. van der. Pr. Bernhardlaan 20, bew. gevang. Steegenga. mw. J.. Nieuwpoortslaan 28. zonder. Steele, A. C. J. van der, Lindenlaan 118, zonder. Steeman D.. St. Josephstraat 1, vakwerkman le kl. PTT Steeman, K., Veerstraat 1. zonder. Steeman, W. J.. Scharlo 27, dir. brandstoffenhandel. Steen, P., Nassaulaan 33, zonder. Steen, C. J. van der, Kennemerstraatweg 142. Steen, mw. H. A. van der, Fnidsen 69. zonder. Steen, J. van der. Koningsweg 41, kleermaker. Steen. mej. M. R. van der, M. Pontstraat 33. onderw. Steen, N. van der. Boezemsingel 67, werkman P.T.T. Steen. N. J. van der, P. A. de Langeplein 8. vakwerkm. Steenbeek, P. L. G., Cabeljaustraat 1. emer.-predikant. Steenhouwerij en Grafmonumenten Fa. S. H. J. Swart Zns. Ritsevoort 17. Telefoon 4157 Steenhuis, C. A., Laat 130, kleermaker. Steenhuis, J.. Dijkgraafstraat 6, los arbeider. Steenhuis. J., Omval 4, musicus. Steenis, wed. A., Wollebrandtstraat 19, zonder. Steenis, J. A., Stuartstraat 74. monteur. Steensma, A., Frieseweg 21, zonder. Steensma, D.. Eikelenbergstraat 3, kantoorbediende. Steensma, G. R., Landstraat 64, vertegenwoordiger. Steensma, J., C. W. Bruinvisstraat 9, kantoorbediende. Stegeman, H. A., Boezemsingel 63. scheepstimmerman. Stegenga. wed. W., Dahliastraat 11, zonder. Stegers, S. H.. Popelmanslaan 21, arbeider hoogovens. Stehouwer, mej. E. A., Metiusgracht 14, lerares. Stehouwer, wed. P.. J. v. Scorelkade 66, zonder. Stein, C. A. van. Druivenlaan 31, 1.1. monteur. Stein, wed. G. C. van, Druivenlaan 24, zonder. Stein, G. J. J. van. Druivenlaan 24, isoleerder. Steinmeier, D., N. Beetskade 62, zonder. Steinmeijer. E. J. F., Veerstraat 1. zonder. Steinvoord, C.. J. v. Scorelkade 29, ambtenaar L.C.O. Stek, P., Houthavenstraat 2. koopman in manufacturen. Stekelbos, J., Nieuwpoortslaan 89, zonder. Stekelenburg. mej. A. M.. Lindenlaan 8, huishoudster. Stel, H. J.. R. Visscherstraat 11, zonder. Stel, T., Korenbloemstraat 10, vertegenwoordiger. Stellingwerf, mej. T. J., Bergerweg 136, adj. insp. Stelt, A. J. van der. Stationsstraat 77. schildersknecht. Stempelaar, J., Vermeerstraat 45, kellner. Stempelaar, P., Vermeerstraat 45, grondwerker. Stenneberg, P. S.. Boezemsingel 43, adv.-acquisiteur. Sterk, A. A., Houtweg 30, bakker. Sterk, G., Zeglis 76. fabrikant betonwaren. Sterk. H., E. de Wittestraat 12, zonder. Sterk, J., Zeglis 76, fabr. betonwaren. Sterk, Mi C., Varnebroek AL, machinist N.S.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 133