128 Smal. C.. Kennemerpark 7. advocaat en procureur. Smallenbroek, A., Rippingstraat 21. vertegenwoordiger Sman, A. J., Ie Kabelstraat 25. puddingmenger. Sman, wed. C., Westerburgstraat 2, zonder. Sman, C.. Westerburgstraat 2, opperman. Sman. H. G., Vondelstraat 11, monteur. Sman, K., Kooltuin 8, zonder. Sman, N., Heiligland 49. arbeider hoogovens. Smeelen, J. C. A., K. v. 't Veerstraat 85, mag. bed. Smeenk, mej. J. M. C., Oudegracht 247. zonder. Smeets, J. P.. Boezemsingel 32, filmoperateur. Smeets, J. P.. Fr. Halsstraat 22, kantoorbediende. Smeets. T. A. J., Snaarmanslaan 51. zonder. Smeets, W.. Noorderkade 51. voeger. Smet, mej. C., v. d. Woudestraat 79, strijkster. Smet, wed. J. C.. v. d. Woudestraat 79, zonder. Smid. J., Omval 47, bode ziekenfonds. Smidt. mw. C. P.. Bergerweg 69, zonder. Smient. H. A. A.. Laat 148. pakhuisknecht. Smiers. L., Uitenboschstraat 2, brandstoffenhand. Smiers. M.Nieuwesloot 7. meubelmaker. Smiers, P. C., Blaeustraat 43, monteur P.T.T. Smiers, M. L., Zeglis 25, kleermaker. Smit, A.Baansloot 13, betonijzervlechter. Smit, A., Rekerstraat 48, pakhuisknecht. Smit. A.Boezemsingel 57, chauffeur. Smit, A.. Schermerweg 12, machinist. Smit, mej. A. M.Bergerweg 2, zonder. Smit. mej. A. M. C., Molenbuurt 17, onderwijzeres. Smit. A. N.. K. Marxstraat 32, chauffeur-monteur. Smit, mej. A., Egmonderstraat 14. zonder. Smit,. A. L. J.. v. Leeuwenhoekstraat 4, stoffeerder. Smit. A.. Blaeustraat 22, ovenbouwer. Smit, A.Wildemanstraat 9, grondwerker. Smit. A.Eikelenbergstraat 37. telefonist. Smit. R., Zocherstraat 28, gestichtswachter. Smit, B., Rippingstraat 15, winkelier in zuivelprod. Smit, wed. C., Dr. Schaepmanstraat 23, zonder. Smit. wed. C., Oudegracht 143. zonder. Smit, wed. C.. Frieseweg 37, zonder. Smit. C., Achterdam 13. aannemer bouwvakken. Smit. C., B. Bottemannestraat 44. agent van politie. Smit, C., Kanaaldijk 26. veehouder. Smit. C. H., Baansingel 37, viskoopman. Smit, C. H., Magdalenenstraat 15, vishandelaar. Smit. C. J., Snaarmanslaan 5, timmerman en molenm. Smit, C. J., Geest 22, soldeerder. Smit. C. J., Tuinstraat 48, plaatwerker. Smit, mej. D. G., Emmastraat 35, zonder. Smit, D., Oudegracht 143, koopman in kleinvee. Smit. mej. D., Stationsstraat 85. naaister. Smit, mej. E. P.. Toussaintstraat 10, kantoorbed. RvA. Smit, F. J.. Bergerweg 42, rijtuigpoetser N.S. Smit, F. M., Omval 124, veehouder. Smit. mej. G., Krelagestraat 1, zonder. Smit. G. B.. Laat 93. zonder. Smit. G. J., v. Leeuwenhoekstraat 47, verificateur. Smit, G., Emmastraat 53, zonder. Smit, mej. G., Lindenlaan 90, zonder. Smit, mej. G. H. W.. Emmastraat 35. zonder. Smit, H. G. Doustraat 20, agent gem. politie. Smit, H., N. Beetskade 6. machinist N.S. Smit, H. A.. Doelenstraat 2, groentenhandelaar. Smit. mej. H., K. v. 't Veerstraat 52, verpleegster. Smit. H. J.. Lombardsteeg 23, zonder. Smit, wed. H., Regulierslaan 5, zonder. Smit. H.. Vermeerstraat 17, boekhouder. Smit. H., K. v. 't Veerstraat 94, los arbeider. Smit. H. J., Molenbuurt 14, grondwerker. Smit, wed. J., Lamoraalstraat 7, zonder. Smit Gzn., J. Sigarenmagazijn Spoorstraat 2 Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm J.. Papaverstraat 4. magazijnbediende. J., Ie Landdwarsstraat 18. koopman in galant. J., C. v. d. Lindenkade 11. kantoorbediende. J.. Fr. Halsstraat 31. leraar R.L.W.S. J.. Noorderkade 52, chauffeur. J., Schermerweg 21, electromonteur. J., P. A. de Langeplein 27, kapper. J. A., Nieuwesloot 131, winkelier tabak. J.. Kanaaldijk 35, expeditieknecht. J. G. S.Kennemerstraatweg 101. dansleraar. wed. J.. Stationsweg 28. zonder. J., Eilandswal 6. magazijnmeester. J.. Omval 68, chauffeur. J.. Waterschapstraat 20. zonder. J.. Magdalenstraat 10. vis- en fruithandelaar. J. H., Groenelaantje 9, expediteur. J. J., 2e Landdwarsstraat 7, hulpbesteller PTT. J. M.. Baanpad 27, metselaar. J., Koningsweg 25, meubelmaker. J., Oudegracht 281, kellner. J., Westerweg 2. winkelbediende. J. C., Noorderkade 40, los werkman. J. C., Molenbuurt 17, aannemer. wed. J. F. A., Kinheimstraat 12, zonder. wed. J. G., Laat 93, chauffeur-monteur. wed. J. H.. Boezemsingel 24, zonder. J. C.. Omval 108, militair K.L. L., K. v. 't Veerstraat 104, voorman grondwerken. L.. Pr. Hendrikstraat 12, electricien. L. C. G., Leeuwenbekstraat 18. rangeerder N.S. mej. L. R. E., Toussaintstraat 10. zonder. L. C., Spoorstraat 12, timmerman-molenaar. L., 2e Kabelstraat 15, courantenbezorger. mej. M.. Doelenstraat 5. zonder. mej. M. D., Krelagestraat 1, verpleegster. mej. M. P. T., Laat 93, zonder. wed. M., Nassauplein 11, zonder. M. H.. Emmastraat 10. zonder. M., C. W. Bruinvisstraat 42. huisschilder. M., Boezemsingel 30, chauffeur. M., Heemraadstraat 20. yulcaniseerder. N.Omval 108, zonder. N., Hooftstraat 142, opzichter strafgevangenis. N. H., Pr. Julianalaan 14, zonder. P.Toussaintstraat 10, chef monteur PTT. P-, Westerweg 350. zonder. wed. P. D., Rembrandtstraat 30, zonder. P. J.Nassaulaan 14, leraar handelsschool. mej. P., Toussaintstraat 16, winkeljuffrouw.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 130