INDUSTRIE-EN BOUWTERREINEN te Alkmaar openbare werken, afd. grondbedrijf VERSTREKT INLICHTINGEN TEL.N232A2 127 Slabbekoorn, M., Costerstraat 35, hoofdonderwijzer. Slagter. wed. J. Houthavenstraat 32, zonder. Slagter, P., Houthavenstraat 32, huisschilder. Slapman, A., Druivenlaan 41. betonvlechter. Slapman, B., Druivenlaan 41, ijzervlechter. Sleebos, W. H., Heilooërdijk 7, hoofdopz. Waterstaat. Slegt, S., Omval woonkeet, uitzetter wegenbouw. Slegt, T.Kanaalkade 13, melkventer. Slegtenhorst, mw. M. T. J., Dr. Schaepmanplein 7, z. Slegtkamp, H., Dathenusstraat 11, vertegenwoordiger. Slendebroek, A., Pr. Julianalaan 14, zonder. Slenters, H. G., Nieuwstraat 25. decorwerker choc.fabr. Slenters, J. P.. Lindenlaan 46; banketbakker. Slenters, wed. J. P. H., Nassauplein 11, zonder. Slenters, N.. Zeglis 30, zakkenstopper. Slenters, wed. T. J.. Nieuwstraat 25, zonder. Slenters. T. J., Nieuwstraat 25, zakkenstopper. Sleutel, D., Pr. Julianalaan 14, zonder. Sleutel, F.. Dijk 2, kellner-hofmeester. Sleutel, J.Dijk 2, hotelier. Slieker, G., Dahliastraat 35, zonder. Slikker, C. van der, Fr. Halsstraat 21, ass. rijksbel. Slikker, A., Paardenmarkt 3, zuivelhandelaar. Slikker, C.Leeuwenbekstraat 25, monteur. Slikker, C. P.. Vermeerstraat 10, ambt. R. v. A. Slikker, H., Westerweg 21, zonder. Slikker, J., Zaagmolenstraat 22, monteur. Slikker. J., Paardenmarkt 3, kaasmaker. Slikker, wed. S., Pr. Julianalaan 14, zonder. Slinger, wed. C. E.. Emmastraat 97. zonder. Slinger, D., Blaeustraat 13, opz. gem. reiniging. Slinger, mej. N.. Steijnstraat 50, zonder. Slinger, W. F., Langestraat 115. zonder. Slingerland, G. van, Kennemersingel 24, zonder. Slinkert, A. E. M.. Brouwerstraat 6, verkoper. Slinkert. G. A. M.. J. v. Scorelkade 51, reclass. ambt. Slinkert, J. M., Brouwerstraat 6. ambtenaar K.M. Slinkert, mej. L. A. M., Brouwerstraat 6. kantoorbed. Slinkert, mej. M. J., Brouwerstraat 6, zonder. Slisser, wed. A. S. F., Stationsstraat 82, zonder. Slof. H., Fr. Engelsstraat 12, kantoorbediende. Sloet, L. J. D.. v. Houtenkade 20, zonder. Slomp, A., Raaksje 3, los arbeider. Sloog, R., Clarissenbuurt 7, verkoper. Slooten, mej. A., Nassaulaan 22, zonder. Slooten, J.. Pr. Julianalaan 14. zonder. Slooten, J.. Hooftstraat 13. timmerman. Slooten, K., Mr. P. J. Troelstrakade 5, sigarenmaker. Slooten, mw. N., Oudegracht 63, zonder. Slooten, P., K. v. 't Veerstraat 20. magazijnbediende. Slooten, A. van, le Kanaalstraat 16, monteur. Slooten, K. van. Comansstraat 23, meetwerker P.E.N. Slooten, S. van. Kennemerstraatweg 54. zonder. Slooten. W. van, Kennemerstraatweg 54, zonder. Slootstra, mej. G., B. Bottemannestraat 29, costumière. Slooves, mej. G. H.. Westerweg 308. huisnaaister. Slort, mej. K. B. C.. Steijnstraat 55, zonder. Slot, A., Blekerskade 35, magazijnchef choc. febr. Slot, A., Sliksteeg 11. grondwerker. Slot. C., Trompstraat 8. brandstoffenhandelaar. Slot, G., Pr. Julianalaan 14, zonder. Slot. J., Fnidsen 28, los arbeider. Slot, wed. J., Middenstraat 31, zonder. Slot Jr., L. Kennemerstraatweg 84 Telefoon 3172 Slot, L., Kennemerstraatweg 84. boekhouder. Slot, wed. P.Fnidsen 28. zonder. Slot, P. J.Oudegracht 127, metaalarbeider. Slot, wed. R., Pr. Julianalaan 14, zonder. Slot. W.Druivenlaan 12. plantsoenarbeider. Slotboom, wed. C., Gasthuisstraat 11, zonder. Slotboom, H. C., Sandersbuurt 4, magazijnchef. Slotboom, mej. J., Kennemerpark 5, gemeentearb. Slotboom, mw. T. C.. Gasthuisstraat 11. zonder. Slotboom, wed. W. B., Kennemerpark 5. zonder. Slotemaker. A., N. Beetskade 5, opz. keurmeester. Slotemaker, L.. Parkstraat 6, ass. boekh. Slotemaker, wed. P.Kennemerstraatweg 148, zonder. Sloterdijck. W. A. B. van, Metiusgracht 5, ambt. O.M. Sluis, D., Veerstraat 1, arbeider. Sluis. wed. C. van. Spoorstraat 34, lerares lich. oef. Sluis, H. van, Baansingel 77, zonder. Sluis, mw. J. van. Spoorstraat 34, zonder. Sluis, J. W. van, Frieseweg 2, zonder. Sluis. K. van, KI. Nieuwland 12, melkhandelaar. Sluis, J. H. van de, Lindenlaan 88. metaalbewerker. Sluis, K. J. H. van, Spoorstraat 34, laborant. Sluis, A. J. van de, Nassauplein 30. pred. D.G. kerk. Sluis, H. van der, Hoeverkade 11, monteur. Sluis, wed. J. van dert Achterwezel 28. zonder. Sluis, J. van der. Hoeverkade 4, gemeentearbeider. Sluis, mw. N. van der, Nic. Beetskade 22, zonder. Sluis, P. van der, Nic. Beetskade 22, lijnwerker PEN. Sluis, wed. T. J. W. van der, Varnebroek 15, zonder. Sluis, T., van der, K. Doormankade 31. kantoorbed. Sluiter, A.. Eikelenbergstraat 78, electricien N.S. Sluijmer, G. J., Emmastraat 16, geneesheer-directeur. Sluijs. J., N. Beetskade 77, assuradeur. Sluijs, K. S.. N. Beetskade 77, kantoorbediende. Sluijs, C. van der, Fabrieksweg 5. 1.1. conducteur N.S. Sluijs. C. van' der, Tulpstraat 17, grondwerker. Sluijs, D. van der, Uitenboschstraat 22, betonarbeider. Sluijs, G. van der. Boomkampstraat 22, smid. Sluijs, G. van der, Fabrieksweg 10, rangeerder N.S. Sluijs, H. van der, Tulpstraat 13, grondwerker. Sluijs, J. van- der, Staringhstraat 4, textielverver. Sluijter, A., Waterschapstraat 26, winkelier sigaren. Sluijter, M., Rozenstraat 24, vertegenwoordiger. Slijderink, C. G., Rekerstraat 50, chauffeur. Slijderink, N. J., Uitenboschstraat 115, electricien. Slijderink, P. N., Achterweg 31, chauffeur. Smakman, H., Akkerhoornbloemstraat 16, ambtenaar.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 129