INDU5TRIE-EN BOÜ WTERT2EI MEN 1 te Alkmaar openbare werken, afd. crondbedruf VERSTREKT INLICHTINGEN TEL.M232A2 124 Schram. J. L., Spoorstraat 35, gereedschapslijper. Schram. L. K., Spoorstraat 35, zonder. Schrassen, L.Rembrandtstraat 57. zonder. Schrassen, L., Rembrandtstraat 57. kapper. Schrasser, G. J. W., Gasthuisstraat 9, zonder. Schrasser, G. J. W., Gasthuisstraat 9, kantoorbediende. Schrasser, W. H.. Gasthuisstraat 9, machine-bankw. Schreff, mej. W. F. H.. M. Pontstraat 33. hootdonderw. Schreiner, A. J.. Pinksterbloemstraat 10, monteur. Schreuder, wed. J.Lindenlaan 106. zonder. Sehreuder. H., Nassauplein 8. leraar R.H.B.S. Schreuder, J.. v. d. Kaaijstraat 18. chauffeur. Schreuder, J., Rochdalestraat 32, grondwerker. Schreuder, wed. J. L.Middenstraat 27. zonder. Schreuder. wed. J. H., Schermerweg 38. zonder. Schreuder. mej. J. F., Lindenlaan 106, zonder. Schreuder, K.L. Oudorp 65, chauffeur. Sehreuder. P. H. J., v. d. Woudestraat 22. huisknecht. Schreuders, J.. Nieuwlandersingel 23, kapitein kruisleger Schreuders, J. L.. Rozenstraat 36, bedrijfsleider. Schreurs. mej. J. E.Egmonderstraat 13, kantoorbed. Schreurs, J. C., Egmonderstraat 13. onderwijzer. Schreurs. W. A., Egmonderstraat 13, muziekleraar. Schrieke, mej. A. R., Pr. Julianalaan 14, zonder. Schrieken. H. J., Wognumsebuurt 16, emballeur. Schrieken. J., Overdiestraat 15. zonder. Schrieken. J., Snaarmanslaan 99, koopman in fruit. Schrieken. S.. Wildemanstraat 17. betonviechter. Schrier, wed. J., Julianastraat 29. zonder. Schrier. J., Visserslaan 14. stucadoor. Schröder, C., G. Doustraat 2, kellner. Schröder, C.Stationsweg 70, groentenventer. Schröder. C. J., Madeliefstraat 9, kellner. Schröder. J. J., Snaarmanslaan 59, ambtenaar N.S. Schröder, wed. J., Snaarmanslaan 59, zonder. Schröder, P.Snaarmanslaan 59, broodbakker. Schroevers, I. J., J. v. Scorelkade 59, dir. R.L.W.S. Schroots, C. J. M., Brouwerstraat 30. adj. dir. G.A.B. Schrijver, J., Asterstraat 17. stationschef NACO. Schrijvers, J.. Huijgensstraat 46, letterzetter. Schuddeboom. C., Comansstraat 22, inkoper kaashand. Schuiling. Hoeverkade 14. arbeider hoogovens. Schuit. F.. R. Visscherstraat 10. electr. lasser. Schuit. H. J., v. d. Woudestraat 91. boekhouder. Schuit. J. N., Spoorstraat 18, aannemer. Schuit. K., Veerstraat 1. zonder. Schuit, P.. Hof 3. timmerman bouwvakken. Schuit. J.. Omval 28, portier. Schuit,P. A., Eikelenbergstraat 39, loodsknecht. Schuitema. mej. F. A. H.. Steijnstraat 31, apotheker. Schuitemaker. wed. D.Blekersiaan 16. zonder. Schuiteman, G.. Boomkampstraat 32. zadelmaker. Schuiten, mw. F. L., Laat 57, zonder. Schuitmaker, J., Ranonkelstraat 30, hulpfitter. Schumacher, C. J., Westerweg 7, voeger. Schumacher, mej. M. E. L., Langestraat 18, kinderverz. Schumacher. J.. K. v. 't Veerstraat 23, zonder. Schumacher. mej. M. J. A., Verdronkenoord 78. Schumer, H., Macl. Pontstraat 29, ambt. R. v. A. Schumer, J., Metiusstraat 9. zonder. Schuren, J. H., Spoorstraat 69, gereedschapsmaker. Schurer, wed. A.. Stationsweg 120. zonder. Schut. wed. A., Nassauplein 11, zonder. Schut, A. J., Nieuwstraat 5. schilder. Schut. B. J., Rembrandtstraat 10, metselaar. Schut, F. A., Voormeer 8. winkelier. Schut, mej. G.. Westerweg 134. ass. i.d. hulshouding. Schut, H. J. H. W., Baanpad 5. los werkman. Schut, H., Trompstraat 16, magazijnbediende. Schut, H. W., K. v. 't Veerstraat 7, electromonteur. Schut, J. Chocolaterie Magdalenenstraat 19. Telefoon 2656 Schut, J. W.. Landstraat 33, timmerman bouwvakken. Schut. mw. J. C., Middenstraat 17, zonder. Schut, J.. Oudegraeht 38, winkelier. Schut. J., Achterdam 17, muzikant. Schut, J. G., Nieuwpoortslaan 98, timmerman bouwv. Schut, J. T., Nic. Beetskade 2, metselaar. Schut, J. T. H. W. B., N. G. Piesonstraat 25, stucadoor Schut, M. J., Rekerstraat 17, zonder. Schut. O.Houthavenstraat 3. vertegenw. oliën en vetten Schut, P.. Spoorstraat 90, correspondent. Schut, S. H. W., WaWgenmakersstraat 11. electromont. Schut, S. J.. Hooftstraat 169, stoker. Schut. wed. W., Spanjaardstraat 9, zonder. Schut. W.Uitenboschstraat 40. schilder. Schutte, wed. E., Verdronkenoord 37, zonder. Schutte, J. J., Ridderstraat 12, rijwielhersteller. Schutte, L., Laat 27, agent bevrachtingscomm. Schutter, W., Oudegracht 125, schoorsteenveger. Schutz, J., K. v. 't Veerstraat 4, fitter gem. lichtbedr. Schutz, J. G.. Rochdalestraat 6, timmerman. Schutz. J. B., K. v. 't Veerstraat 3. straatmaker. Schuuring. mej. M., Pr. Julianalaan 14, ass. i.d. hulsh. Schuurman, C. J., Zocherstraat 8. drukker. Schuurman. G. L.. Oosterburgstraat 19. zonder. Schuurman, wed. H., Rippingstraat 22. zonder. Schuurman. H.. K. v. t Veerstraat 49, kaaspakhuiskn. Schuurman, J., Emmastraat 4. advocaat en procureur. Schuurman, J. N., L. Oudorp 19. expediteur. Schuurman, J. G.. Lindenlaan 6. winkelier In boekw. Schuurman, J., Rippingstraat 34, techn. hoofdambt. Schuurman, J. M., Oosterburgstraat 19, banketbakker. Schuurman. J. C., Drebbelstraat 15, zonder. Schuurman, K., Metiusstraat 12, zonder. Schuurman, mej. M., R. Visscherstraat 24. musicus. Schuurman, M., R. Visscherstraat 24, sigarenmaker. Schuurman, wed. N. P. J., Langestraat 25, zonder. Schuurman, W., Keetgracht 25, zonder. Schuurman, W., Keetgracht 4, vulcaniseerder. Schuursma, J. A., Leeuwenbekstraat 27, koopman.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 126