RADIO RUDER SPECIALE x REPARATIE-INRICHTING x 8 118 DIJK 1 - ALKMAAR X i X X v Radio's, Gramofoons, s> X X Stofzuigers, Wasmachines. 8 Marklin, Miniatuur Spoor en Technisch Speelgoed X 5\ XKKKHKHKKKKHHKKMKKKHHKKKKKKKKKKK Rover, P. H. de, Hooftstraat 9, schilder. Rover, P. H. de, le Landdwarsstraat 20, mach. bankw. Rover, T. M. de. Westerweg 50, belastingconsulent. Rovers, wed. J. H. E., v. Everdingenstraat 10, zonder. Rozemeijer, mej. F. J., Emmastraat 45, wijkverpleegster Rozenbroek, wed. A. B., Pinksterbloemstraat 16, zonder. Rozenhart. A. F., Achterdam 3, zondér. Rozenhart, A. F.. Achterdam 3, zadelmaker-autobel. Rozenhart, J., Achterdam 1, zadelmaker. Ruder, C. E., Dijk 1, radiotechnicus. Ruig, D., Kinheimstraat 23, zonder. Ruig, D., v. Leeuwenhoekstraat 39, timmerman. Ruig. P., R. Owenstraat 7, gasfitter. Ruimerman, J., Corfstraat 6, hoofdconducteur N.S. Ruinard, L.Westerweg 57. zonder. Ruis, J., N. G. Piersonstraat 5, magazijnmeester. Ruis, J., Toussaintstraat 5, controleur gem. bur. huisv. Ruis, J., Nassauplein 11, zonder. Ruis, W.Kinheimstraat 25, grondwerker. Ruitenbeek, R.Frieseweg 2, caféhouder. Ruiten, wed. J. E. van, Mient 12, zonder. Ruiter, wed. A. J., Varnebroek 39, zonder. Ruiter, A.. Hekelstraat 19, zonder. Ruiter, C. A.Tulpstraat 30, kapper. Ruiter, D., Kennemerstraatweg 8, vertegenwoordiger. Ruiter, H., Molenbuurt 26, zonder. Ruiter, H., Houtmanstraat 11, reiz. in leder en fourn. Ruiter. J., Voormeer 18, zonder. Ruiter, J. S., Ridderstraat 26, begrafenisondern. Ruiter, J.Lyceumstraat 19. ambt. gem. secr. Ruiter, wed. K.Veerstraat 1, zonder. Ruiter. K., Lindenlaan 28. zonder. Ruiter, K., Houttil 20, caféhouder. Ruiter, K., Snaarmanslaan 135, schoolschoonmaker. Ruiter, K.. Kinheimstraat 1. chauffeur gem. reiniging. Ruiter, K., Oudorperdijkje 59, arb. gem. reiniging. Ruiter, M., Boterstraat 12, schoenmaker. Ruiter, M., Dahliastraat 30, wisselloper. Ruiter. M.. Akeleistraat 23. schoenwinkelier. Ruiter, M., Snaarmanslaan 135, 1.1. metaalbewerker. Ruiter, N. J., Dijk 22, automonteur. Ruiter, T.Spoorstraat 52, banketbakker. Ruiter, P.v. Leeuwenhoekstraat 24, schilder (recl.) Ruiter, T.. Dijkgraafstraat 29, bakker. Ruiter, mej. A. de. Zevenhuizen 13, huishoudster. Ruiter. B. D. de. Ranonkelstraat 5, beroepsmil. K.L. Ruiter, C. de, v. Houtenkade 35, zonder. Ruiter, wed C. de. Zeglis 15, zonder. Ruiter, C. de, Oudegracht 119, winkelier. Ruiter, C. A. de, F. Verschuirstraat 10, boekhouder. Ruiter. D. de. Middenstraat 8, 1.1. machinist N.S. Ruiter, H. A. de, B. Bottemannestraat 60, gevangenbew. Ruiter, J. de. Bierkade 5, zonder. Ruiter, mej. J. de, Macl. Pontstraat 10, pensionh. Ruiter, J. C. de, Rekerstraat 49, banketbakker. Ruiter, L. B. de. K. Doormankade 16, militair K.L. Ruiter, O. de. Heul 3, conciërge Ned. Bank. Ruiter, P. de. K. Doormankade 27, poetser N.S. Ruiter, wed. S. L. de. Spoorstraat 50, zonder. Ruiter, T. de, J. v. Scorelkade 27, zonder. Ruiter, W. de, Middenstraat 19, loopknecht apotheek. „Succes" Kousenreparatie Fnidsen 68 Ruiters, G. H. A., Comansstraat 32, assuradeur. Runderkamp. W., Voormeer 5. winkelier kol. waren. Rupert, W. G.Lyceumstraat 37, onderwijzer ULO. Rus, mej. A. M., Nieuwpoortslaan 74, verkoopster. Rus. A., Verdronkenoord 84, uitvoerder grondw. Rus, B., Pinksterbloemstraat 18, kapper. Rus. wed. D.Macl. Pontstraat 14, zonder. Rus, wed. D., Macl. Pontstraat 5, zonder. Rus, D., Nieuwpoortslaan 74, keurmeester exportveil. Rus, mej. G.. Macl. Pontstraat 14, hoofd voorber. l.o. Rus, G., Varnebroek, ijsbereider. Rus. J., Westerweg 64, kaashandelaar. Rus, K., Breedstraat 33, caféhouder. Rusch, F., A. v. Burenstraat 24. zonder. Rusch. P. H.. Snaarmanslaan 46. bloemist. Rustenburg, wed. P.. L. Oudorp 87, zonder. Rutsen, J.. Varnebroek 36, zonder. Rutten, H. J., K. Landstraat 43, electrleien. Rutten. W. J. van, K. v. 't Veerstraat 27, hoofdcond. Ruijg, C. de, Kitsteeg 2, grondwerker. Ruijgers, D.Toussaintstraat 8, kantoorbediende. Ruijgh, C. A., Corfstraat 29. ambtenaar C.C.D. Ruijs, J. J., Brouwerstraat 31, predikant.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 120