117 Rood, K., Zeglis 36. petroleumkoopman. Rood, N. T.Fr. Halsstraat 36, lasser. Rood, P. C.Hooftstraat 122a. schilder. Rood, P., Baansingel 50, magazijnbediende. Rood, T.. Scharlo 15, bakker. Roode, Y. J., K. v. 't Veerstraat 47, uitvoerder. Roode, wed. IJ., Pr. Julianalaan 14, zonder. Roode, mej. C. de, Rembrandtstraat 6, zonder. Roode, G. de. Dr. Schaepmankade 2, rangeerder N.S. Rooderwijn, wed. F. W., Kennemerstraatweg 126, z. Roodhart, C. J., Anjelierstraat 3, smidsknecht. Roodhart, J. C., Coornhertkade 21. monteur le kl. PTT Roodt, C.Heemraadstraat 14, zonder. Roodt, C., Overdiestraat 7, groenten- en fruithand. Roodt. C., Heemraadstraat 14, pakhuisknecht. Roodt. I., Koningsweg 35. tuinder. Roodt. J., Stuartstraat 39, krantenbezorger. Roodt, P.Heemraadstraat 14, timmerman. Roodt, P. J., Dahliastraat 8. krantenbezorger. Roodt, S., Baanpad 31, los arbeider. Roodt, mej. V.. Kennemerpark 15, dienstbode. Roodt, H. G. de. Vermeerstraat 14. suikerwerker. Rooi, P. W. de, v. d. Meijstraat 2, Dir. Ver. Ned. Sch. Rooker, G.Corfstraat 13, ambt. N.S. Roon, wed. H. van, Nieuwstraat 17, zonder. Roon, J. R. L. van, St. Anthoniusstraat 9, schoenm. Roorda, F. W.. Nassauplein 27, leraar. Roorda, M.. Dijk 24, kapper. Roos, A.Hofstraat 1, tabakskerver. Roos. mej. A. C. A., A. v. Burenstraat 12, boekh.ster. Roos, mej. C. A. v. Burenstraat 12, vakonderwijzeres. Roos, mej. C., Hofstraat 1. ambtenaar R.W.S. Roos, wed. C.. Pr. Julianalaan 14, zonder. Roos, C.. Oudorperdijkje 33. metaalconstructeur. Roos, D. J.Oudegracht 293, notaris. Roos. mej. G. P.. A. v. Burenstraat 12, zonder. Roos. mej. H., Hofstraat 1. huishoudster. Roos, J., Rekerstraat 38. betonwerker. Roos, J. J., Lindegracht 33, lompensorteerder. Roos, M. C., Nassaulaan 26, zonder. Roos, M.Speenkruidstraat 1, zonder. Roos, P.Voormeer 35, grondwerker. Roos, W., Kennemerstraatweg 178, timmerman. Roos. W., C. Evertsenplein 17. transportarbeider. Roos, W., B. Bottemannestraat 40. kantoorbediende. Roos. mw. J. J. de. Stationsweg 76, zonder. Roos. wed. J. J. de. Pr. Julianalaan 14, zonder. Roosendaal, wed. J., Leeuwenbekstraat 26, zonder. Roosje, R.Voormeer 35. fabrieksarbeider. Root, J. P.Frieseweg 3, zonder. Root, P. T.G. Doustraat 28, vertegenw. uitgeverij. Root. wed. S., Frieseweg 3. zonder. Rootlieb, wed. A. J.Visserslaan 8, zonder. Rootlieb, J. N., Kortenaerkade 13, timmerman bouwv. Rootring, A., Zaagmolenstraat 18. automonteur. Rootring, J. J., WoWllebrandtstraat 8. plaatwerker. Rootring. J. J., Nic. Beetskade 3, bankbeambte. Rooij, A. de. Oudegracht 132, lederhandelaar. Rooij, mw. A. de. Overdiestraat 1. dienstbode. Rooij, A. D. de. v. d. Woudestraat 77. rijwielhersteller. Rooij, G. de, Uitenboschstraat 85, transportarbeider. Rooij, J. de, Runstraat 9, zonder. Rooij, J. C. de, Dathenusstraat 14, loodgieter. Rooij, M. de, Compagniestraat 9. los arbeider. Rooij, M. de, Baanpad 9, zakkenstopper. Rooij, P. A. de, Hofstraat 26. koopman in leerwaren. Rooij, R. van, Overdiestraat 57. grondwerker. Roozendaal, G., Sandersbuurt 1, grondwerker. Roozendaal, mw. G., Grensstraat 5, zonder. Roozendaal, H., Overdiepad 10. huisschilder en behanger Roozendaal,N.de Ruljterstraat 5, stoker. Roozendaal, P. D.Dr. Schaepmanstraat 4, bankbed. Roozing, wed. G. N.St. Jacobstraat 4, zonder. Ros. J., Drebbelstraat 20. chauffeur. Ros, J. J.Lindenlaan 99. verslaggever. Ros, J. F. B.. Speenkruidstraat 3, ambt. pensioenraad Ros, wed. P.Lindenlaan 99, zonder. Ros. S.. Tuinstraat 54. havenarbeider. Rosa Gastaldo, V. A., L. Oudorp 91, aannemer granietw. Rosendael. J. J. J. van. Kanaalkade 46, steenhouwer. Rosevelt, F. R. van. Julianastraat 18, kantoorbediende. Rosien, L.. Spoorstraat 51. timmerman. Roskam, A. J., Laat 25, melkslijter. Roskam, C.. Comansstraat 8, zonder. Roskam, wed. C., Rembrandtstraat 2, zonder. Roskam, C. A., Laat 25. melkslijter. Roskam, J., Meerweg 12, veehouder. Roskam. N. J., Oudegracht 54. zonder. Loskam. wed. P., Laat 25. winkelierster melkprod. Roskam, P., Emmastraat 10, zonder. Roskam, P., Hoeverpad 45. veehouder. Roskam, P. A., Laat 25. melkslijter. Rosmalen, J. van. Akeleistraat 24, uitvoerder waterb.w. Rosmalen, W. H. van. Lyceumstraat 54, handelsagent Rossem, wed. C. van, A. v. Burenstraat 39, zonder. Rossen, mej. M. C. A. van, Kennemerstraatweg 85. Rossum, A. van. Rozenstraat 2, leraar metselen. Rossum. H. van. Kennemerstraatweg 72, ambtenaar. Rossum. R. van, Westerweg 77, bouwk. opz. Rossum, mej. W. R. van, Wilhelminalaan 11, 1.1. anal. Rossum du Chattel. C. J. H. van. Oudegracht 177. Rossum du Chattel, M. J. van, Kennemerpark 30, jurist. Rossum du Chattel, W. M. van, Nassauplein 28. Rotgans, J.. Laat 97, grossier in pharm. art. Rotscheid, P. P., Voormeer 35, huisschilder. Rotteveel, F. H.K. v. 't Veerstraat 24, letterzetter. Rotteveel. J. J., Stationsweg 13. kantoorbediende. Roukema, D.Dijkgraafstraat 25, verwarmingsmonteur. Rover, mej, C. de, Hoogstraat 13, part. verpleegster. Rover, mej. E. de. J. v. Scorelkade 40, winkelbed. Rover, F. H. de, Houttil 11, slager. Rover, wed. G. J. de, Koornlaan 27, zonder. Rover. G. J. de, Overdiestraat 70, zonder. Rover, H. de. Fnidsen 28, zonder. Rover, H. J. de, le Kanaalstraat 4, vlas/katoenwever. Rover, wed. H. L. E. de, Achterwezel 30, zonder. Rover, J. H. de, le Kanaalstraat 4, kleermaker. Rover. J. H. J. de, K. Marxstraat 38, kantoorbediende. Rover, L. de, Houttil 64, steenhouwer. Rover, M. de, Kanaalkade 32, huisschilder. Rover, P. de. Wildemanstraat 13, besteller P.T.T. Rover, wed. P. H. de. Houttil 11, zonder. Rover, P. H. de, Landstraat 4, pakhuisknecht. Rover. P. H. de, le Landdwarsstraat 20. bankw. N.S.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 119